S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 8 september 2013

Var finns kvalitetstänkandet och djupet ?Protesterna mot Alliansens vård i Region Skåne fortsätter pengarna räcker inte till

Det har vi i vården märkt länge, att pengarna inte räcker, skattepengar blöder ut till olika vårdgivare, märkliga ersättningssystemen och ett mantra att lägga ut den enklare vården på entreprenader som
ögonoperationer, enklare hudåkommor, viss mödravård mm. Den kvalificerade och svåra vården fortsätter inom Region Skåne och skall så ske enligt min mening,men den måste ju budgeteras.

Till detta meddelar min chef det senaste påfundet av alliansen. Vi svarar  inte tillräckligt snabbt i telefonen så får vi straff avgifter, de duktiga belönas. Kanske talar jag även för länge och jobbar med triageringen allt enligt det min specialistutbildning kräver av mig. Men ack det lönar sig icke.

På listan som finns i personalrummet kan jag se att de områden som är sämst i svarsstatistiken är de med hög socioekonomisk belastning. De med mindre socioekonomisk belastning  har mycket god svarsfrekvens i telefonen. Därför kommer de enheter att belönas i alliansens budget.

Men hallå, varför tror alliansen att de med socioekonomisk belastning har sämre telefontillgänglighet. SVAR: tuffare arbetsplatser, mer oro, mer depressioner, mer av allt =sjukare vårdtagare...då måste ju dessa enheter bemannas upp för att hantera uppdraget.

Nej, nu blir det straffavgifter. Tror M+MP+KC+C att vi uppmuntras i detta.


Telefonköerna till vårdcentralerna i Skåne är inte acceptabla enligt femklövern, som styr Region Skåne. Till nästa år skjuter man därför till 215 miljoner till vårdcentralerna. Pengar som ska användas för att öka telefontillgängligheten och till att förbättra öppettiderna. Fler ska få svar

Primärvården belönas med mer pengar ju duktigare vi blir på att diagnossätta våra patienterMen var finns kvalitet. 


Diagnoshysteri- till vems nytta

Ett  besök hos mig som diabetesdistriktsköterska kan ge följande diagnoser. Diabetes med komplikationer, högt blodtryck, synskada- retinopati , njurskada - nefropati pga diabetes, hjärtskada pga diabetes, nedsatt känsel i fötterna -neuropati, så var det ju torr hud, nagelsvamp på stortån på höger fot, högt fotvalv/nedtrampat fotvalv, hallux valgus, nageltrång. 

Just det, patienten tar upp att hen ibland har yrsel vid uppstigning, lätt illamående på morgonen, lite ont i knät- så då sätter jag smärta, yrsel och illamående diagnos. Patienten får råd om tryckavlastning ock bra skor samt inlägg. Till detta receptförskrivning och ospecificerad rådgivning. Är jag nu inte alltför stressad så ger jag mig tid att kolla i patientens öron med otoscop då hen tog upp i början att det susar o piper. Efter titten i hörselgången blir det diagnos vaxpropp eller kanske öronkatarr, ny receptförskrivning och övningar i tryckutjämning - valsavamanöver. 

Pust nu har jag visst redan dragit över tiden och nästa patient sitter och undrar varför jag inte hämtar in hen. Precis när jag skall sammanfatta dagens besök med min patient så tar hen upp, jo du Susanne så var det det här med att jag inte hinner riktigt till toaletten. Snabbt plockar jag fram lite inkontinens prover sätter diagnos ospecificerad urininkontinens och bokar nytt besök för inkontinens utredning. 

Under tiden kollar jag i min lathund så jag inte glömt några diagnoser...för då får vi ju mindre pengar till enheten. 

Men var i hela friden är kvalitetstänket i detta. 

Enligt mig finns det inte tillräckligt kvalitetstänkande  Vi behöver tydliga kvalitetsindikatorer, inga hysteriska diagnossättningar som inte är relevanta. För vem har inte lite torr hud, illamående ibland, ont i huvudet. Jag hävdar att jag då jag söker vård är detta inget jag vill ha i min personliga journal. Jag anser att vi i professionen tappar fokus från kvalitativ vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet-evidens för att sätta pinnstatistik för antal diagnoser för utbetalning av ekonomisk ersättning. 

Men när kom detta då ?

Jo,visst var det vårdvalet som drog igång detta. När privata vårdgivare släpptes lösa utan noggranna strukturer för vården och dess ersättning av skattepengen. Hur skall den privata vården få ersättning---jo, pinnstatistik, ju fler besök och ju fler diagnoser ju mer pengar.

Vi måste använde de etablerade kvalitetsindikatorerna som redan finns. Som i min verksamhet  NDR, ett svenskt kvalitetsregister för diabetesvård. Men jag påstår att de flesta verksamheter sliter som "djur" för att lägga in alla uppgifter om vården och  behandlingen, hur ögonen, fötterna, hjärtat och njurarna fungerar på en skala på 1-3 mm. MEN jag anser inte att vi drar slutsatser av resultaten för att utföra en kvalitativt bättre vård. NEJ, att lägga in siffror i manualerna , sen kör vi/jag på i dagens slimmade verksamhet. Så här skrev Region Skåne i Vårdvalet 2008
Ur ett nationellt perspektiv har den skånska primärvården minst ekonomiska resurser per invånare. Med nationella mått har primärvården dock näst högst antal vårdkontakter per invånare enligt SKL:s statistik. Flera revisionsrapporter och genomlysningar har visat på behovet av ökade resurser till primärvården för att nå målen för närsjukvård. Det gäller såväl ekonomi som bemanning. (Vårdval Skåne 2008)

Inte har det blivit bättre Alliansen har splittrat Malmö/Lund Sjukhusets verksamheter till detta kommer Landskrona/Helsingborg och senast projekten med primärvårdsuppdelningen i SUND, KRY och ...jag kommer inte ihåg den tredje delen kanske frisk ??. Jag glömde nästa hudkliniken där jag har kolleger som arbetar, även denna verksamhet skall splittras och ingen förstår varför en välfungerande hudvård med specialister skall förändras. 


Nåväl detta är min nya organisation som vare sig personal eller chefer har begripit sig på. 
Allt blöder pengar. Personal söker sig från Onkologen och  Kvinnokliniken till andra arbetsplatser som erbjuder långtidsvikariat, fortbildning och lugn och ro i verksamheten. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.