S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


torsdag 19 september 2013

Arbete åt alla ?

Möjligen får vi i Hörby  13,5 miljoner nästa år i skatteutjämningssystem , av  många kallade Robin Hodd skatt. En del kommuner är vinnare och några förlorare. Det skulle vara intressant om Hörby kunde lägga en del av dessa pengar i en Social investeringsfond.

Detta året fick vi runt 10 miljoner  i återbetalning av pengar från våra försäkringar via kollektivavtalen. Hur mycket skall det bli 2014 ??

 AFA försäkringen som  nu betalar tillbaka totalt 17, 5 miljarder kronor i premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna till arbetsgivare i privata näringslivet, kommuner och landsting. Återbetalningen gäller premier för åren 2007 och 2008.

Som vanligt lär dessa pengar bli  utsmetade i vår kommunala verksamhet, men jag anser att Socialnämnden skall ha pengarna för att täcka de kostnader vi har för det ökade försörjningsstödet som är kopplat till borgarnas försämrade arbetsmarknads och sjukpolitik.

Grunden är att den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet, vilket innebar att antalet personer som har beviljats sjukersättning minskat avsevärt. vi vet alla hur tuffa förändringarna är, hur många människor som borde ha viss sjukskrivning eller liknande anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Pengarna som återbetalas kan använda som stomme i arbetsmarknadsenheten i Hörby.

Vi som arbetar inom hälso- och sjukvård, inom socialnämndsverksamhet vet att många faller mellan stolarna. De får söka försörjningsstöd, istället för att ta del av försäkringen. 


Så var hamnar kostnaden jo, hos socialnämnden....därför skall vi ha en stor peng av det hela. Nu lär inte femklövern i Hörby vara så generösa och förstående. 

Ett  alternativ vore att ta pengen och skapa en fristående arbetsmarknadsenhet i Hörby kommun. Ett av de Socialdemokratiska förslagen som blivit nerröstat av femklövern.

Istället ligger arbetsmarknadspolitiken i budgeten för socialbidrag ja, då förstår ni själva hur klent med pengar det blir till arbetsmarknadsåtgärder. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.