S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


söndag 1 oktober 2017

Ett Socialdemokratiskt arbete tillsammans i en Majoritet för Hörby.Ökade satsningar på ungdomar har gett resultatJag fick som kommunstyrelsens ordförande en interpellation av Sd  ang våldsutveckling och otrygghet i Hörbykommun.Sommaren 2017 har varit oerhört lugn jämfört med tidigare somrar trots att statistiken för hela året pekar åt ett annat håll.
Vår personal fortsätter att arbeta med förebyggande verksamhet, ökad vuxen närvaro och trygghetsskapande åtgärder för ALLA Hörbybor.

Så med mitt svar vill jag påstå att med polisens, socialförvaltingens och kultur och fritids arbete så finns det ingen våldsspiral i kommunen.

Stefan Borg är gruppledare för Sd i Hörby på hans facebooksida går det att läsa.

Stefan Bord SD , facebook 9/6-17

Kan Hörby ännu räddas? Det är frågan man måste ställa sig efter att tidningen gjort sin plikt och berättat om händelsen på nya torg i somras. Borg antar att det är den - sanna versionen av händelserna på Nya torget i måndags.

Han fortsätter - Nej, nu handlar det om ett helt annat våld, det handlar om att gängen som hänger på torg och gator som utan minsta tanke på konsekvenser är beredda  att begå överlagt mord på öppen gata .

Hörby har inlett vandringen mot en typ av samhälle som inte är baserat på laglydighet. Att det är desperados som man inte i äldre tider skulle låtit ta över en hel by. De bygger upp sitt våldskapital och visar upp för allmänheten och laglydiga medborgare att de inte alls har några betänkligheter för att hugga dig i ryggen för att minsta småsak.

Borg fortsätter skoningslöst sin text: vi skall alla ta rundor runt gängen i vetskap att de, gängen, är kapabla att stick kniven i din rygg om du inte visar den respekt de kräver. Terrorn är här, i Hörby, där ingen kan gå över ett torg utan att riskera att bli sprängd i luften eller överkörd. Vi har bjudit in mellanöster, Nu får vi mellanöstern.Terrorn är här, i Hörby lika väl som i storstäderna, där ingen längre kan gå över ett torg utan att riskera att bli sprängd i luften eller överkörd. Vi ska nu alla vänja oss vid den för att lära oss att leva i ett samhälle utan tillit, ett samhälle där rädslan styr vad vi säger och hur vi handlar. Vi har bjudit in mellanöstern, nu får vi mellanöstern. Vi tackar de politiker - ingen nämnd, ingen glömd - som har demonstrerat sin gränslösa godhet genom att göra det. Att samma politiker ska kunna rädda Sverige, eller ens Hörby för den delen, det kan vi glömma. Vi ärvde något som var gott av våra förfäder, våra barn hade inte behövt uppleva krigets och terrorns fasor. Nu har vi förskingrat arvet för dem...Terrorn är här, i Hörby lika väl som i storstäderna, där ingen längre kan gå över ett torg utan att riskera att bli sprängd i luften eller överkörd. Vi ska nu alla vänja oss vid den för att lära oss att leva i ett samhälle utan tillit, ett samhälle där rädslan styr vad vi säger och hur vi handlar. Vi har bjudit in mellanöstern, nu får vi mellanöstern. Vi tackar de politiker - ingen nämnd, ingen glömd - som har demonstrerat sin gränslösa godhet genom att göra det. Att samma politiker ska kunna rädda Sverige, eller ens Hörby för den delen, det kan vi glömma. Vi ärvde något som var gott av våra förfäder, våra barn hade inte behövt uppleva krigets och terrorns fasor. Nu har vi förskingrat arvet för dem...Terrorn är här, i Hörby lika väl som i storstäderna, där ingen längre kan gå över ett torg utan att riskera att bli sprängd i luften eller överkörd. Vi ska nu alla vänja oss vid den för att lära oss att leva i ett samhälle utan tillit, ett samhälle där rädslan styr vad vi säger och hur vi handlar. Vi har bjudit in mellanöstern, nu får vi mellanöstern. Vi tackar de politiker - ingen nämnd, ingen glömd - som har demonstrerat sin gränslösa godhet genom att göra det. Att samma politiker ska kunna rädda Sverige, eller ens Hörby för den delen, det kan vi glömma. Vi ärvde något som var gott av våra förfäder, våra barn hade inte behövt uppleva krigets och terrorns fasor. Nu har vi förskingrat arvet för dem...och gator till stor del består av människor som är beredda att begå överlagt mord på öppen gata utan minsta tanke på konsekvenserna. Det är desperados som man i äldre tider aldrig för ett ögonblick skulle ha låtit ta över en hel by. Nu står de där, nu bygger de upp sitt våldskapital, nu visar de för allmänheten och laglydiga medborgare att de inte har några som helst hämningar utan är beredda att hugga dig i ryggen för minsta småsak. Det är en form av terrorism som utövas på mikroskala, i lokalsamhället. Hörby har därmed inlett vandringen mot den typ av samhälle som inte är baserad på laglighet, utan på lojalitet mot den egna gruppen, mot "famliy", mot klanen, mot banditledaren. Ve den som inte visar sig lojal mot gruppen utan går till polisen i tron att lagen ännu kan upprätthållas! Så ser den terror ut som nu bedrivs öppet på Hörbys gator. Vi ska alla ta rundor runt gängen, i vetskap om att där står individer som är kapabla att sticka kniven i din rygg om du inte visar den respekt som krävs. Terrorn är här, i Hörby lika väl som i storstäderna, där ingen längre kan gå över ett torg utan att riskera att bli sprängd i luften eller överkörd. Vi ska nu alla vänja oss vid den för att lära oss att leva i ett samhälle utan tillit, ett samhälle där rädslan styr vad vi säger och hur vi handlar. Vi har bjudit in mellanöstern, nu får vi mellanöstern. Vi tackar de politiker - ingen nämnd, ingen glömd - som har demonstrerat sin gränslösa godhet genom att göra det. Att samma politiker ska kunna rädda Sverige, eller ens Hörby för den delen, det kan vi glömma. Vi ärvde något som var gott av våra förfäder, våra barn hade inte behövt uppleva krigets och terrorns fasor. Nu har vi förskingrat arvet för dem...och gator till stor del består av människor som är beredda att begå överlagt mord på öppen gata utan minsta tanke på konsekvenserna. Det är desperados som man i äldre tider aldrig för ett ögonblick skulle ha låtit ta över en hel by. Nu står de där, nu bygger de upp sitt våldskapital, nu visar de för allmänheten och laglydiga medborgare att de inte har några som helst hämningar utan är beredda att hugga dig i ryggen för minsta småsak. Det är en form av terrorism som utövas på mikroskala, i lokalsamhället. Hörby har därmed inlett vandringen mot den typ av samhälle som inte är baserad på laglighet, utan på lojalitet mot den egna gruppen, mot "famliy", mot klanen, mot banditledaren. Ve den som inte visar sig lojal mot gruppen utan går till polisen i tron att lagen ännu kan upprätthållas! Så ser den terror ut som nu bedrivs öppet på Hörbys gator. Vi ska alla ta rundor runt gängen, i vetskap om att där står individer som är kapabla att sticka kniven i din rygg om du inte visar den respekt som krävs. Terrorn är här, i Hörby lika väl som i storstäderna, där ingen längre kan gå över ett torg utan att riskera att bli sprängd i luften eller överkörd. Vi ska nu alla vänja oss vid den för att lära oss att leva i ett samhälle utan tillit, ett samhälle där rädslan styr vad vi säger och hur vi handlar. Vi har bjudit in mellanöstern, nu får vi mellanöstern. Vi tackar de politiker - ingen nämnd, ingen glömd - som har demonstrerat sin gränslösa godhet genom att göra det. Att samma politiker ska kunna rädda Sverige, eller ens Hörby för den delen, det kan vi glömma. Vi ärvde något som var gott av våra förfäder, våra barn hade inte behövt uppleva krigets och terrorns fasor. Nu har vi förskingrat arvet för dem...och gator till stor del består av människor som är beredda att begå överlagt mord på öppen gata utan minsta tanke på konsekvenserna. Det är desperados som man i äldre tider aldrig för ett ögonblick skulle ha låtit ta över en hel by. Nu står de där, nu bygger de upp sitt våldskapital, nu visar de för allmänheten och laglydiga medborgare att de inte har några som helst hämningar utan är beredda att hugga dig i ryggen för minsta småsak. Det är en form av terrorism som utövas på mikroskala, i lokalsamhället. Hörby har därmed inlett vandringen mot den typ av samhälle som inte är baserad på laglighet, utan på lojalitet mot den egna gruppen, mot "famliy", mot klanen, mot banditledaren. Ve den som inte visar sig lojal mot gruppen utan går till polisen i tron att lagen ännu kan upprätthållas! Så ser den terror ut som nu bedrivs öppet på Hörbys gator. Vi ska alla ta rundor runt gängen, i vetskap om att där står individer som är kapabla att sticka kniven i din rygg om du inte visar den respekt som krävs. Terrorn är här, i Hörby lika väl som i storstäderna, där ingen längre kan gå över ett torg utan att riskera att bli sprängd i luften eller överkörd. Vi ska nu alla vänja oss vid den för att lära oss att leva i ett samhälle utan tillit, ett samhälle där rädslan styr vad vi säger och hur vi handlar. Vi har bjudit in mellanöstern, nu får vi mellanöstern. Vi tackar de politiker - ingen nämnd, ingen glömd - som har demonstrerat sin gränslösa godhet genom att göra det. Att samma politiker ska kunna rädda Sverige, eller ens Hörby för den delen, det kan vi glömma. Vi ärvde något som var gott av våra förfäder, våra barn hade inte behövt uppleva krigets och terrorns fasor. Nu har vi förskingrat arvet för dem...och gator till stor del består av människor som är beredda att begå överlagt mord på öppen gata utan minsta tanke på konsekvenserna. Det är desperados som man i äldre tider aldrig för ett ögonblick skulle ha låtit ta över en hel by. Nu står de där, nu bygger de upp sitt våldskapital, nu visar de för allmänheten och laglydiga medborgare att de inte har några som helst hämningar utan är beredda att hugga dig i ryggen för minsta småsak. Det är en form av terrorism som utövas på mikroskala, i lokalsamhället. Hörby har därmed inlett vandringen mot den typ av samhälle som inte är baserad på laglighet, utan på lojalitet mot den egna gruppen, mot "famliy", mot klanen, mot banditledaren. Ve den som inte visar sig lojal mot gruppen utan går till polisen i tron att lagen ännu kan upprätthållas! Så ser den terror ut som nu bedrivs öppet på Hörbys gator. Vi ska alla ta rundor runt gängen, i vetskap om att där står individer som är kapabla att sticka kniven i din rygg om du inte visar den respekt som krävs. Terrorn är här, i Hörby lika väl som i storstäderna, där ingen längre kan gå över ett torg utan att riskera att bli sprängd i luften eller överkörd. Vi ska nu alla vänja oss vid den för att lära oss att leva i ett samhälle utan tillit, ett samhälle där rädslan styr vad vi säger och hur vi handlar. Vi har bjudit in mellanöstern, nu får vi mellanöstern. Vi tackar de politiker - ingen nämnd, ingen glömd - som har demonstrerat sin gränslösa godhet genom att göra det. Att samma politiker ska kunna rädda Sverige, eller ens Hörby för den delen, det kan vi glömma. Vi ärvde något som var gott av våra förfäder, våra barn hade inte behövt uppleva krigets och terrorns fasor. Nu har vi förskingrat arvet för dem...och gator till stor del består av människor som är beredda att begå överlagt mord på öppen gata utan minsta tanke på konsekvenserna. Det är desperados som man i äldre tider aldrig för ett ögonblick skulle ha låtit ta över en hel by. Nu står de där, nu bygger de upp sitt våldskapital, nu visar de för allmänheten och laglydiga medborgare att de inte har några som helst hämningar utan är beredda att hugga dig i ryggen för minsta småsak. Det är en form av terrorism som utövas på mikroskala, i lokalsamhället. Hörby har därmed inlett vandringen mot den typ av samhälle som inte är baserad på laglighet, utan på lojalitet mot den egna gruppen, mot "famliy", mot klanen, mot banditledaren. Ve den som inte visar sig lojal mot gruppen utan går till polisen i tron att lagen ännu kan upprätthållas! Så ser den terror ut som nu bedrivs öppet på Hörbys gator. Vi ska alla ta rundor runt gängen, i vetskap om att där står individer som är kapabla att sticka kniven i din rygg om du inte visar den respekt som krävs. Terrorn är här, i Hörby lika väl som i storstäderna, där ingen längre kan gå över ett torg utan att riskera att bli sprängd i luften eller överkörd. Vi ska nu alla vänja oss vid den för att lära oss att leva i ett samhälle utan tillit, ett samhälle där rädslan styr vad vi säger och hur vi handlar. Vi har bjudit in mellanöstern, nu får vi mellanöstern. Vi tackar de politiker - ingen nämnd, ingen glömd - som har demonstrerat sin gränslösa godhet genom att göra det. Att samma politiker ska kunna rädda Sverige, eller ens Hörby för den delen, det kan vi glömma. Vi ärvde något som var gott av våra förfäder, våra barn hade inte behövt uppleva krigets och terrorns fasor. Nu har vi förskingrat arvet för dem...rg och gator till stor del består av människor som är beredda att begå överlagt mord på öppen gata utan minsta tanke på konsekvenserna. Det är desperados som man i äldre tider aldrig för ett ögonblick skulle ha låtit ta över en hel by. Nu står de där, nu bygger de upp sitt våldskapital, nu visar de för allmänheten och laglydiga medborgare att de inte har några som helst hämningar utan är beredda att hugga dig i ryggen för minsta småsak. Det är en form av terrorism som utövas på mikroskala, i lokalsamhället. Hörby har därmed inlett vandringen mot den typ av samhälle som inte är baserad på laglighet, utan på lojalitet mot den egna gruppen, mot "famliy", mot klanen, mot banditledaren. Ve den som inte visar sig lojal mot gruppen utan går till polisen i tron att lagen ännu kan upprätthållas! Så ser den terror ut som nu bedrivs öppet på Hörbys gator. Vi ska alla ta rundor runt gängen, i vetskap om att där står individer som är kapabla att sticka kniven i din rygg om du inte visar den respekt som krävs. Terrorn är här, i Hörby lika väl som i storstäderna, där ingen längre kan gå över ett torg utan att riskera att bli sprängd i luften eller överkörd. Vi ska nu alla vänja oss vid den för att lära oss att leva i ett samhälle utan tillit, ett samhälle där rädslan styr vad vi säger och hur vi handlar. Vi har bjudit in mellanöstern, nu får vi mellanöstern. Vi tackar de politiker - ingen nämnd, ingen glömd - som har demonstrerat sin gränslösa godhet genom att göra det. Att samma politiker ska kunna rädda Sverige, eller ens Hörby för den delen, det kan vi glömma. Vi ärvde något som var gott av våra förfäder, våra barn hade inte behövt uppleva krigets och terrorns fasor. Nu har vi förskingrat arvet för dem...
Mitt svar på de tre huvudfrågorna.

 1. Anser kommunen att de åtgärder som vidtagits varit tillfredsställande?

Borg skriver kommunen – jag förstår inte riktigt vad Borg menar med det.  Men eftersom Borg ställer interpellationen till mig som KSO så får jag tolka det som att det är jag som menas med kommunen ? 


 • Jag bedömer att de åtgärder som Majoriteten har budgeterat har lett till förbättrade resultat. Vi budgeterade en fältorganisation, ökade anslag till väntjänst, frivilligverksamhet, samverkan med civilsamhället och konceptet Levande Torg. Tyvärr har inte Sd ställt sig bakom dessa resurser utan istället lagt sparbeting med sin budget 33 öre. Sd yrkade avslag på de extra resurser vi satte för att stärka upp socialförvaltningen med fältning, väntjänst och frivilligverksamhet i budgeten samt satsningen vi inför denna sommar och höst.
 • Jag kommer att fortsätta att arbeta för att Majoriteten skall fortsätta satsningen på trygghetsskapande och förebyggande åtgärder för våra unga och för alla Hörbybor. Det är bla iform av aktiviteter på torget för alla Hörbybor. kommunen, civilsamhälle och köpmannaföreningen gjorde detta tillsammans.  
Tex  korvgrillningen som Sd oavbrutet flinar åt. Men var ni där ?  Såg ni så många som tog del av aktiviteten. Eller skumleken för våra barn eller allsångskvällen mm .  Äter du din korv, sjunger  och  pratar med andra samtidigt. Då bygger vi broar för nya kontakter.


 Det är den politik jag står för tillsammans med majoriteten.
Så det som är tydligt är att Sd inte arbetar för trygghet utan ni arbetar för otrygghet och exkludering.


Borg hänvisar till Polisens trygghetsundersökningen och det är helt rätt:  siffrorna är för höga jag är inte alls nöjd med dem. Och det var ju precis därför som  majoriteten budgeterade för ökade insatser till socialförvaltningen och Sd yrkade avslag på alla åtgärder majoriteten föreslog. När det gäller tillgrepp och skadegörelse, sexualbrott, sexuellt ofredande och misshandel så har detta minskat enligt polisens jämförande statistik från 2015,2016  och 2017 och då räknat på perioden 1/1- - 29/8. 
 Att antalet anmälda narkotikabrott ökat är ett bevis om att polisen  arbetat hårt (1000 ytterligare timmar) med frågan och genomfört fler effektiva insatser jämfört med tidigare år. Även tillslag mot personer som kört onyktra och utan körkort har ökat pga fler kontroller.
Statistiken visar en markant minskning när det gäller sexualbrott begångna i kommunen jämfört med föregående år.

Både Borg och jag vet att flera av de anmälda fallen ingår i en större härva fall med en utövare ( en förövare har dömts för ett tiotal övergrepp och fått ett mångårigt fängelsestraff .
Vi har en väl utbyggd kvinnofridsenhet som arbetar hårt för att fler skall anmäla – vi utbildar elever, föräldrar och personal i hur man anmäler. Vi har fått hedersomnämnande för vårt kvinnofridsarbete.

Mörkertalet är stort- och har alltid varit så när det gäller övergrepp och våld- nu vågar fler kvinnor anmäla.

Borg undrar om förbättringar: Jag undrar om det är för mycket att hoppas på att Sd skall verka tillsammans med övriga partier för ett sammanhållet och Trygghetsskapande Hörby. 

Jag skulle vilja veta varför avslår ni alla insatser som vi arbetar fram  för Hörby. 
  - Svaret jag får är övervakningskamrer.

 
2. Denna fråga handlar om en kvälltidningsartikel och enligt min menig är detta endast ytterligare ett sätt för Sd med sin marginaliserade politik öppna upp för fler konflikter i vårt samhälle.  På frågan om ”kommunen” och då tror jag att Borg menar det beslutet KF tagit om bostadsköp.Ja, Det är ett lämpligt hus för det behov vi har i kommunen,

Jag trodde faktiskt mer om Borg som ledamot i socialnämnden , där han vet vad sekretess och skydd är. Men trots detta vill han ha svar på individnivå när det gäller familjehem och olika boende för. Borg vill peka ut enskilda individer och enskilda grupper. På samma vis som han gör i SD tidningen Samtiden. Är det trygghetsskapande ?  När det gäller säkerhet så pekar Sd ut personer utan reflektioner och drar alla över en kam. Det är så samhället blir mer och mer kluvet.  Jag vill ha ett samhälle där alla tillsammans tar ansvar. 


3. Nej jag anser inte att vi ska skriva till migrationsverket


Statistik


Trots att statistiken visar att antalet våldsbrott ökat något i Hörby blir bilden annorlunda om man tittar enbart på sommarstatistiken.
 1. Polisen: när det gäller antalet anmälda våldsbrott (alla kategorier) och antalet tillgrepps- och skadegörelsebrott (alla brott) under perioden 15 juni till den 29 augusti för år 2014, 2015, 2016 och 2017.
  Det visar sig  när det gäller våldsbrott (alla kategorier) så har antalet begångna brott sjunkit stadigt (sommartid) sedan 2014 och ligger nu på den lägsta nivån på fyra år. Jämfört med 2014 har antalet våldsbrott sjunkit med nästan 59 procent.
  När man tittar på alla tillgrepps- och skadegörelsebrott  så har år 2017 den lägsta nivån på fyra år (för hela perioden – 1 januari till den 29 augusti). Detta innebär att uppfattningen som delas av både polisen /socialförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen  samt Trygghetsrådet har stöd i statistiken.


 
lördag 19 augusti 2017

PRIDE TO BE PROUDVi är många som arbetar för ett sammanhållet solidariskt samhälle för alla - och det fortsätter vi med ännu större kraft.Det var länge sedan jag skrev i min blogg , då jag mer och mer kommunicerat via min facebook.
Men nu är det dags för ett kort och angeläget  inlägg.


Hörby kommun har en värdegrund antagen 2007 i kommunstyrelsen av alla partierna. En värdegrund som gäller såväl politiker och våra anställda. Intressant nog är att Sd i Hörby klart deklarerat att värdegrund inte behövs och det är ett av Sd´s vallöfte i Hörby 2018 att värdegrunden ska tas bort om Sd får majoritet. Vilket deras gruppledare S.B samt ordf J.O skrivit på facebook samt informerat hela kommunfullmäktige om  flera gånger.


Sd ställer inte upp på vår kommuns värdegrund  och enligt Renaldo Tirones  (S- ordförande, Hörby )uppfattning vill Borg genom sin kommentar skymfa kommunens Prideflaggning.
– Jag tror att han gör det för att få folk att tycka att det här skulle vara något skamligt – att stå upp för hbtq-rörelsen. Men det har vi ju enats om i det här landet att det inte är. Vi har ju lagstiftat om diskriminering för att göra allt för att förhindra att människor diskrimineras på grund av sin läggning. Då går det ju helt i linje med att en kommun står upp för de värderingarna , citat skd, artikeln.


Ksau, beslutade att Hörby flaggar PRIDE.


Majoriteten fick ett självklart stöd från M och deras gruppledare Eva Lindholm.
 Otroligt nog drar nu Sd igång och menar att flaggningen är perversiteter och flera ledande Sd i kommunfullmäktige sprider på facebook att PRIDE är perversitetet. Bla Östergaaard som menar att PRIDE är blottarnas frivecka.


Sd representanterna ångrar självklart inget S.B anser ju att pedofili, tidelag,  nekrofili och koprofager kan jämställas med PRIDE.


Ronny Esbjörnsson utesluten ur Sd då han satte skottpengar på Reinfeldt och Billström , han hejar på Borg på fb men han åkte ut ur partiet fast de rasistiska ränderna går inte ur.  Lika så gör Uno Johansson fd ordf i Sd Hörby men även fd kf ledamot i Hörby. Sedan är där en svans som slingrar otäckt efter.


Ja, vi har några få grabbarna grus i byn och det ska de ha klart för sig att vi är många som läser av er och era fega floskler. Era inlägg är helt öppna på fb och det visar att ni är stolta över era åsikter. Men ni är få och med en avsaknad av humanism och inkludering av era medmänniskor i gemenskapen.


Vi är många som arbetar för ett sammanhållet solidariskt samhälle för alla - och det fortsätter vi med ännu större kraft.


Några dumpar på grabbarnas inlägg


tisdag 2 maj 2017

1 Maj för S kvinnor Höör /HörbyJag hade förmånen att bli inbjuden för S- Kvinnor till Höörs 1Maj firande då jag är ordförande i socialdemokraternas kvinnoklubb Victoria Höör/Hörby.
Mitt tal
Vi är feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida.

Jag vill börja med att hälsa till Anna-Lena som är på sjukhus och alla ni andra som inte kan delta i arbetarrörelsen firande, jag vet att ni är med oss, dock inte här på plats men i tanken.
Vad möter oss i löpet på morgonen. En misstänkt mordbrand i Imam-Ali moskén i –Jakobsberg. Vi måste stå starka och alla motverka all form av terror oavsett var den  kommer från. För ett par veckor sedan hände det förfärliga terrordådet i Stockholm. Tillsammans gör vi skillnad. Tillsammans måste vi höja våra röster. Låt inte dessa löp bli vardagsmat.
Våra kommuner är inget undantag. Sd krafterna tar fart och vi måste sätta ner foten ordentligt. Vi är mer och mer påpassade av illasinnade brunsolkiga idéer.

Men vem är vi i Victoria  ?

Vi har valt namnet Victoria för vår klubb , ett namn som förpliktigar.
Victoria Benedictsson, Hörbyförfattare skev under manlig pseudonym och var tidig med att skriva om vikten av kvinnans ekonomiska oberoende.
 Pengar är en bok om en stark kvinna som trots den tid hon levde i funderade ut en plan om hur hon ska ta sig ur sitt äktenskap.Hon hade ambitioner, var en skicklig målare och drömde i unga år om att bli konstnär, men föräldrarna var motsträviga och ville inte bekosta utbildningen. Därför gifte hon sig utan kärlek med en äldre man endast för att få ekonomisk trygghet. Hon dog 38 år gammal 1888.
 
Vad hade blivit av victoria om hon levt idag.
 Politik är att vilja förändra och det har vi socialdemokrater gjort- med socialpolitik, familjepolitik-arbetsrättspolitik vilket förändrat levnads villkoren för kvinnor och ökat på kvinnorätten.
Ska vi nöja oss. NEJ.
Vi ska utveckla och förstärka. Vi ska bevaka vår rätt. Vi ska bevaka och strida för allt vad vi kan för att motverka de högerrasistiska strömningar som finns i världen och mitt bland oss i våra små samhälle.
 Vi måste våga att stå emot. Säga emot och vara kaxiga.
För var vill sverigedemokraterna med våra rättigheter, dom värnar den gamla familjens synsätt. Den på Victorias tid. Lås oss slippa detta.
 Vi i S kvinnor arbetar för
-         Att Kvotera in männen vi ska ha fler kvinnor på ledande poster
Allt från högre chefspositioner på arbetsmarknaden inom både privat och offentlig sektor. Vi vill kvotera män till bolagsstyrelser. Det är viktigt att vi i de små kommunerna arbetar på tuffare med att kvotera in män. Männen behöver flytta på sig för att vi ska få varannan männens med en kvinna på ledande platser inför kommande val. -         Vi måste uppgradera kvinnofriden- vi kan vara överens om att  kvinnofriden är antastad Grundläggande är varje människas rätt till sin egen kropp. Mäns våld mot kvinnor, våldtäkt, prostitution är totalt oacceptabelt. Vi måste ena oss tillsammans och med krafttag utveckla strategier för att säkra och trygga kvinnorna. Vi måste ha strategier för att säkra och trygga männen. Familjefridssamordnare i våra kommuner har detta i sitt uppdrag. Utveckla uppdragen och sätt till mer resurser
Full sysselsättning – det är nyckeln till kvinnors ekonomiska självständighet och grunden för ett väl fungerande samhälle, och säkrar inkomst genom hela livet.
Varför har vi inte kommit längre med Jämställda löner. Kvinnors lön är i snitt 14 procent lägre än mäns. Kvinnor som grupp lönediskrimineras. Dessutom värderas många kvinnoyrken lägre än traditionella mansjobb.Samtidigt arbetar kvinnor i mycket högre utsträckning än män deltid. Var tredje kvinna jobbar deltid. Kvinnor har generellt sämre arbetsvillkor än män. Det handlar om visstidsanställningar, delade turer, dålig arbetsmiljö och ohälsa knuten till jobbet. Detta blir ett fördubblat bekymmer för kvinnor som vid separationer ofta har det största ansvaret för barnen. Under ett arbetsliv tjänar en man i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mer i lön än en kvinna. Det är hisnade mycket pengar. 3,6 miljoner kronor motsvarar stor makt, många möjligheter och mycket frihet. Mycket pension. Något som kvinnor sällan har i samma utsträckning som män.
Bussföraren som jag träffade förra veckan en djupt bekymrad kvinna, knepiga schema och barn att lämna och hämta. Hur skulle hon hinna med föräldramötet och samtidigt köra sin dotter till fotbollsträningen
Sälj inte ut välfärden
sjuka, äldre och barn ska inte vara lönsamma,
Våra skattepengar ska användas på bästa sätt. Det ska inte ner i ficka på skatteplanerare och vinstdrivande välfärdsföretag. Moderatkvinnorna verkar dock inte tycka att det är ett problem. Nyligen gick de ut och kritiserade oss r för att vi står upp för  att avskaffa orimliga vinster i välfärden. De påstår att det är att ”dra undan mattan för små och medelstora företag inom sektorn”. Vi anser att välfärdsföretag fungerar bra utan att vara vinstdrivande. Därför ser vi positivt på privat företagande som inte är vinstdrivande.


Tack för att ni bjudit in mig
 

1 Maj 2017 Demokrati, medmänsklighet och öppenhet ska fortsättningsvis prägla det Hörby.


 Vi socialdemokrater underhåller, investerar och satsar i det gemensamma samhällsbygget för Hörby kommun. Vi arbetar med att skapa trygghet, tillväxt och attraktivitet i en ny tid.

Vi är inne i vårt tredje år i majoritetsstyret i kommunen. Tre år som vi har haft högt tempo. Vi har börjat sy ihop hålen efter femklövern.

Vi har budgeterat för ett tryggare Hörby med väntjänst, frivilligverksamhet, fältverksamheten områden som hade lagts ner pga besparingar förra mandatperioden. Vi såg effekten i höstas med mycket bråk och stök. Förebyggande arbeta kan inte skrotas, då rämnar samhällsbygget. Nu har vi återupprättat detta.

 Vi är på gång

I år firar socialdemokraterna första maj under parollen Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

Politiken med Socialdemokraterna som det ledande partiet i Hörby levererar.Vårt centrum utvecklas, de tomma lokalerna är snart fulla av verksamhet.Men där vi är idag borde vi varit när vi startade vårt majoritetsstyre. Förra ledningen hade inte lämnat något smörgåsbord alls till oss. Det var barskrapat.
Det går bra för Hörby, våra finanser visar nu överskott 2015, 2016 och 2017 .Socialdemokraterna har nyss tagit tilläggsbudgeten i fullmäktige i samverkan med majoriteten i Hörby.

 Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är hög och arbetslösheten sjunker. Men vi nöjer oss inte :

- Vi  för en ansvarsfull politik allt sedan vi tillträtt och vi har  lyckats vända det stora underskott vi ärvde.

 Det  placerar oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen ska fortsätta att leverera.

Vi har nu i vår satsat extra på skolan 2 miljoner. Vi satsar extra inom vård och omsorg med 3 miljoner för unga och funktionshindrade skall kunna få vettiga bostäder.  
Sd vill spara detsamma men dom kan inte visa på hur det skall spara. Inga budgetförslag endast plakatpolitik. Samma gäller pensionärspartiet SPI, vad vill de egentligen.

 Vi tillträdde med drygt 30 miljoner i underskott i socialnämnden , bun dryga 7 miljoner i underskott. Inga detaljplaner, inga samtal om utvecklingsprocesser över hur vi för Hörby framåt för medborgarnas behov.

 Att väl vårda skattepengen istället för att dra ner på fastighetsunderhåll och utveckling av kommunen det är så vi arbetar nu. Det ger resultat.

 Idag har vi ett positivt födelsenetto, många små sprittande Hörbybor. Vi har flera nya företagare, nya arbetstillfällen, vi hamnade på plats 4 i senaste skl mätningen av 150 kommuner  när det gäller bra samverkan med företagarna

 Centrum kollektivtrafik

Vi arbetar fram en modell över hur vårt centrum med torgen, med vår busstrafik superbusskonceptet skall se ut. Ni ser nu i centrum att de tomma lokalerna är betydligt färre, vi har ett levande centrum som ska bli ännu bättreVi socialdemokrater skall utveckla Hörby till en modern ort med närheten till natur och kultur. Det ska vara lätt att ta sig till oss med buss och bil. Vi arbetar för bra bostäder för alla, vi har en bostadsförsörjningsplan på remiss. Där Sd utmärker sig igen med att de inte anser att kommunen ska agera socialbostadsjour. Men vi ska självklart verka för bostäder för Hörbybor med svårigheter att ordna egen lägenhet. Det är socialdemokratisk politik. Vi har bostadsbrist, vi har fortsatt en uppförsbacke eftersom förra styret, femklövern, inte lämnade efter sig något att arbeta med.

Vi börjar landa i inventeringen. Bostäder, behov i vård och omsorg, skollokaler, industrimark.
Skola
Vi ska ha en kunskapsskola med höga resultat. Vi når inte riktigt fram, men vi ökar resurserna efterhand i skolan.

Vi har sd som smyger runt och vill utveckla skolorna i media med i de politiska samtalen och till oss socialdemokrater  har Sd inget budskap, ingen budget. Endast att Sd vill spara och dra ner i skolan och för våra mest utsatta Hörbybor, nämligen de med funktionshinder. Hyckleri på hög rangordning, men den faller platt fall.

 

Vi har gjort en skolutredning

 • för att säkerhetsställa att skolan är en trygg plats med ordning och studiero där eleven ska få alla möjligheter att nå sina mål
   
 • för att skapa en jämlik kunskapsskola. Resurser ska fördelas rättvist, efter behov
   
 • för att investera i lärare och skolledare och bra arbetsmiljö  Alla elever har rätt att möta behöriga och skickliga lärare , vi  vill satsa på tidiga insatser, fler specialpedagoger och stärkt elevhälsa.
   Alla som kan jobba ska jobba

Socialdemokraterna har satt ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg .
Arbete leder till ökad självkänsla.
Vi har nu startat upp arbetsmarknadsenheten. En enhet som vi i S- jobbat för i opposition i många år. Nu är den i hamn.


Hörby mål att ta fram ca 70 extratjänster riktig lön 1-2 år, stimulera till fortsatt utbildning. Inkludering. Att se det som en rekrytering in i de område vård, skola och omsorg  där vi har rekryteringsbehov.

 Hörby är fjärde bästa kommunen i Skåne, när det gäller samverkan kommun och företagare . Vi har satsat på näringslivsutveckling och nu kommer resultaten. Det ger fler företagare till kommunen.

Utredning om besparingar i kommunens måltidsverksamhet

Vi har utmaningar – att precis som andra små kommuner får budget i balans de kommande åren.

Sidbild

Bildtext

SidVi gör nu en översyn av antalet kök i kommunen. Förändringar som nu utreds kommer att beröra personalen och innebär en förändrad personalstyrka inom måltidsverksamheten. Tidigare i år gick den kommunala måltidsverksamheten över i samhällsbyggnadsförvaltningens regi. I samband med den förändringen så togs även ett beslut av kommunfullmäktige att verksamheten helt och hållet ska vara intäktsfinansierad. Investeringsbehov minskas med 200 miljoner    

Sidbild

BildTekniska nämnden jobbar vidare med förra årets utredning och föreslår en uppdaterad lokalförsörjningsplan. Investeringsbehovet är uppskattat till 800 miljoner kronor. Det är en minskning med ca 200 miljoner kronor jämfört med tidigare bedömning.Hörby kommun växer stadigt och kommunen planerar för framtiden. Det finns ett behov av att modernisera och utveckla lokalbeståndet. Kommunen har samtidigt en ökande befolkning vilket innebär ett ökat behov i form av skolor, förskolor och annan verksamhet. Vi planerar nu för minst 2 förskoleavdelningar med start 1 jan 2018

 Kultur – Karnas Backe med en helhetslösning- scen, toaletter vatten och avlopp, ljus , träning , bänkar och grillplatser, parkering .


TRYGGA HÖRBY
Det har varit ett år där polisens trygghetsmätning visar just att den upplevda otryggheten har ökat. De faktiska händelserna är istort oförändrade. Vi fortsätter med trygghetsskapande åtgärder. Vi bygger upp det fd styret monterat ner i besparingssyfte.


Vi har ett gammalt beslut i fullmäktige om att införa valfrihet inom omsorg och hemtjänst i Hörby, lagen om valfrihet. Just nu arbetas det fram metoder för att prissätta en hemtjänsttimme. Det viktiga är att  Sjuka, äldre och barn ska inte vara lönsamma, det är inte därför vi betalar skatt. Våra skattepengar ska användas på bästa sätt. Det ska inte ner i ficka på skatteplanerare och vinstdrivande välfärdsföretag.Idag har vi inte något system som reglerar orimliga vinster i välfärden. I princip ställer vi inga krav på företag att redovisa hur och varför de gör lönsamhet på våra barn, äldre och sjuka. Det finns en mängd bra och välfungerande välfärdsföretag, som är seriösa och intresserade av att utveckla verksam­heten. De kommer även fortsättningsvis att kunna ­bedriva verksamhet med offentlig finansiering.Men, ägare som investerat i välfärdsföretag för att maximera avkastningen och i övervinster kommer att påverkas. Några av dem kanske väljer att lämna väl­färden.Vi blir inte ledsna för det.