S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
tisdag 1 maj 2018

1 Maj tal- 2018 en summering av mandatperioden och vallöfte inför valet 2018

Vi lovar att verka för minst 250 nya bostäder under kommande
mandatperiod

Vi ska arbeta för fria arbetskläder till all vår personal 
inom vård/omsorg/skolaVi ska skapa ett allaktivitetshus för alla - ett Hörbybornas Hus 

Vi ska utöka fältarna och den uppsökande verksamheten för unga

Ofrivillig deltid skall bort

Vi arbetar för ett minskat heltidsmåttVi Socialdemokrater arbetar långsiktigt. Vi har nu haft förtroendet
att LEDA Hörby denna mandatperiod. Vi visar att det funkar bra.
Vi har vänt en svag kommunal budget till en jämn och stark.
Vi har ett överskott trots satsningar på våra äldre med friskvård.
På våra unga med uppsökande verksamhet för att motverka utanförskap.
Vi har skapat fler sommarjobb . Vår politik har gett våra funktionshindrade
medborgare tillbaka den fritidsverksamhet som förra styret sparade bort .
Vi har inventerat våra fastigheter , statusen är mer än bedrövlig.
Vi läser om det och om igen i pressen. Tidigare styren har avvaktat
att rusta skolor och vårdboende och våra idrottsanläggningar.
Hur kan det vara så att man väljer att inte sköta tak, fönster och dörrar.
Vi rensar upp och återställer. Men vi har mycket kvar.
Vi behöver förnyat stort stöd för att fortsätta ett Socialdemokratiskt
samhällsbygge som inkluderar alla som arbetar för gemenskap och
ansvarstagande. För det är precis det vi gjort i vårt majoritetsstyre.
Tagit ansvar och utvecklat ansvaret.
Ny byggs det igen Nya Lågehallarna, efterlängtat och ett stort
uppdrag för en liten kommun. Vi bygger stationsområdet med
nya säkra stationslägen med fokus på trafiksäkerheten i centrum.
Det ger mer plats för umgänge och torghandel på gamla torg.
Vi har stor brist på bostäder- med vår nya översiktsplan och nya
områden så arbetar vi fram nya bostadsområde. Det ska ske med
förtätning, fylla lucktomter med bostäder och nya attraktiva område
för nya medborgare.
Vi lovar att verka för minst 250 nya bostäder under
kommande mandatperiod.
Vi är ett feministiskt parti och därför satsar vi ytterligare på
vår personal. Vi ska arbeta för att få igenom arbetskläder till
all vår personal inom vård och omsorg samt förskola.
Redan nu har vi förslag på hur kläderna kan tvättas av Hörbybor
som får sitt första jobb och fyller på sitt cv det är Hörbymodellen
som arbetas fram i samverkan arbetsförmedling, f kassa och näringsliv.
Ytterligare ett S koncept.
Ofrivillig deltid SKA BORT. Vi ska ha heltid som norm i alla våra
tjänster, så är det inte ännu. För det behöver vi ett minskat
heltidsmått och det är ett vallöfte för kommande mandatperiod.
Vi börjar med vård och omsorg och de områden som har mest
timanställningar, högre sjuktal och deltidare. Vi ska vara en attraktiv
och klok arbetsgivare. Skolan ska utvecklas och ge den bästa
utbildningen till våra barn oavsett var man bor i kommunen.
Det ska vara en trygg och likvärdig skola. De ska vara fräscha,
ändamålsenliga och attraktiva skolor. Tillgängliga för alla.
Har du ett rörelsehinder idag så har ditt barn eller barnets
förälder som kör rullstol inte tillgång till alla skolor. Så ska vi inte ha det.
Vi anser inte att våra skolor ska vara beroende av valresultat,
utan skolutbyggnaden ska kunna stå fast under flera mandatperioder.
Landsbygden är så mycket. Skolor, infrastruktur med vägar, fiber,
mark att verka och bygga på. Ett aktivt näringsliv FÖR småföretagare.
Allt detta ger en stark och levande och attraktiv kommun.
Socialdemokraterna tar ansvar för helheten skola, landsbygd
och infrastruktur in i nästa mandatperiod. Det är vårt vallöfte.
Vi fortsätter att satsa på att öka den upplevda tryggheten.
Det gör vi i samverkan med civilsamhälle, föreningslivet och näringsliv.
Genom riktade insatser till utsatta Hörbybor. Alla måste känna
ett sammanhang för att kunna ta aktiv del i samhällsbygget.
Det är så jag arbetar med vår politik tillsammans med er.
För att sätta hårdare fokus i gemensamhetsfrågorna ska vi
om vi får fortsatt förtroende att leda Hörby,
skapa ett allaktivitetshus för alla.
Ett Hörbybornas hus---vardagsrummet i kommunen.
Där vi möts i olika aktiviteter.
Ni ska ha klart för er att hade inte vi varit styrande
så skulle socialnämnden gått minus, få satsningar
på utveckling av evenemang, inget fritt wifi i byn,
aktiviteter för äldre, stöd till civilsamhället och
föreningar med mycket mer skulle inte utvecklats.
Vi fick igenom skatteökningen på 60 öre. Det ger nu
återbäring för våra Hörbybor. Det är solidarisk,
feministisk sammanhållen välfärdspolitik för alla.
Vi ska inte glömma fältorganisationen med våra
fältare som lades ner pga besparingar. Se nu till att
vi får fortsätta att bygga vidare på ett Hörby med
välfärd och social inkludering, att vi kan arbeta för
bostäder för alla och för hyreslägenheter.
Sd är vår huvudmotståndare i Hörby som går till val
på skattesänkningar genom en högerbudget i riksvalet,
genom minskade satsningar å välfärd, trygghet, skola
och vård, att ta bort vår värdegrund, att minska
hyreslägenheter och att minska socialt stöd till unga och utsatta.
Deras ledare i Hörby frågar sig —vågar man gå över
torget i Hörby när terrorn är här.
SD jobbar hårt för ett kluvet samhälle.
Hur tror du att Hörby skulle se ut om det
synsättet fick styra?
Låt det aldrig hända. Det blir murar runt Hörby.
Nä, vi Socialdemokrater satsar på ett helt, på ett
sammanhållet, på ett feministiskt, attraktivt och
utvecklande Hörby. Vill du fortsätta den utveckling
vi för så röstar du Rött och på Socialdemokraterna i valet 2018.
Tack för att ni lyssnat
Susanne Meijer Socialdemokraterna Hörby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.