S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 30 mars 2013

Sockerskatt- fett skatt ??

Uppdatering 20130330

Jag har fått många synpunkter på mitt inlägg om sockerskatt och fettskatt. De flesta är negativa. Men jag anser att det är samhällets / sjukvårdsprofessionen och politikens ansvar att ta i frågan när folkhälsan tryter.

Frågan som uppstår är ju även hur sjukvården skall prioritera, vi har redan en prioriteringsordning.  Prioriteringsutredningen.

Hälsofrämjande insatser och förebyggande vård

Hälsofrämjande insatser och etiska principer

Detta område betonas i utredningen som prioriterat. Men det är så svårt för många av oss, att hantera detta som individer då jag själv som individ är drabbad. Det är alltid lättare om någon annan gör det till mig.
Utredningen slår fast att förebyggande insatser bör ha mycket hög prioritet, näst efter behandling av livshotande tillstånd. Men kravet är att insatsen har bevisad nytta. 
Om vi börjar med bevisad nytta så finns det ett antal rapporter som menar att minskad fettmängd och att det fett vi äter är av bra kvalitet ger mindre hjärt- och kärl sjuklighet.

Tobakstopp minskad mängd astma, hjärt- och kärlsjuklighet och  minskad frekvens av KOL mm.

Minskad mängd sockerintag ger minskad fetma, minskad karies och mindre diabetesfrevkvens.

Detta är inga siffror vi kan bortförklara, men det svåra är att vi alla måste göra ett aktivt val och välja bort något.

Många är de som får besked sluta röka innan sin operation eftersom tobakstopp gynnar sårläkning samt motverkar alla övriga rökrelaterade sjukdomar. Det är ytterst får personer som gör ett aktivt rökstopp.

Glad blir jag när jag idag läser artikeln av Andre Persson som likt mig menar att vi måste aktiv göra något mot sockerepidemi  Ett kan vara att införa en sockerskatt.


Världshälsoorganisationen (WHO), bland många andra, beskriver fetma och övervikt som en av de största orsakerna till ohälsa. Sjukdomen, som är en av de dyraste och mest svårbehandlade sjukdomarna i dagens sjukvård, leder till ökad risk för psykisk ohälsa, social dysfunktion, ökad sjuklighet och för tidig död.Nu i påsktider börjar godis kommersen igen. 

Julens är nyligen avslutad.

Efter ett par dagar i Stockholm vilket även innebar besök på bio med mina döttrar har mina tankar återigen börjat röra sig om fett och sockerskatt. Vi måste göra något mot folkhälsoproblemt fetma och övervikt samt relaterade tand/kariesbekymmer.

Innan bion så gällde ett besök i godisbutiken med hundratals olika sorter av godis. Det var inte de småpåsarna som inköptes utan påsar mellan 50-100 kronor.  

Mina dagar i Stockholm innebar ett huvudtema nämligen en konferens om diabetes. Intressant var att vi som går på konferens och som får frågan innan om vad vi vill fika på i pausen väljer frukt innan konferensen, men på plats tar vi kakan. Detta är ju mänskligt som man säger. Men likväl ett stort generellt folkhälsoproblem som måste hanteras av politiker och hälso- och sjukvården. 

Vår matkultur är en stor folkhälsorisk, fetma, karies och relaterade sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlbekymmer ökar.Jag brukar säga till mina patienter under kost samtalen då vi diskuterar märkning av produkter, att vi blir lurade och visst blir vi det. Det är svårt att begripa sig på märkning av varor den är ofta vilseledande.

Sockerskatt skulle ge stora hälsovinster 


Då menar jag inte skatt på det socker som finns i denna härliga och nyttiga frukost. Utan det tillsatta, raffinerade sockret, i godis, i flytande form i form av läsk och saft. Men frågan lär utedas och utvecklad och vändas och vridas framöver.Det är en skyldighet vi som politiker och sjukvårdspersonal har gentemot alla individer i samhället. 
Påskägget


Ni vet väl att ett påskägg av storleken 18cm som vanligen innehåller 50 gram godis innehåller ca 105 sockerbitar, 94 gram fett och 2337 kcal. Dygnsbehovet för ett stillasittande arbete knappt 1800 för en kvinna för en man 2000. Mer aktivt arbete samt träningspass då behöver man mer.

En påse påskskum vanligen 100 gram 380 kcal och 25 sockerbitar. Allt beräknat av mina kolleger Region Skånes Dietister.


Kanske skall vi införa en sockerskatt till förmån för sänkta priser på bra och hälsosam mat. 

Några närliggande länder har provat olika former för skatt, men att detta är en svår fråga som inte gynnar en politiker som önskar bli omvald är lätt att förstå. 

Danska sockerskatten stoppas  och politikerna känner sig hånade . Finland utreder ett förslag som skall presenteras 2013 .

Vi måste ta tuffa och kloka beslut, det är ett ansvar som vi har för att förbättra folkhälsan.

Besluten kommer inte att välkomnas av gemene man och absolut inte av industrin.

Coca cola straffar Frankrike


onsdag 27 mars 2013

Demokrati ??

Det politiska oredan blir bara större och djupare i Hörby kommun.

Partipiskan viner enligt Skånskan, men ven piskan  i socialnämnden, eller skall den nu vina på de som tidigare höll i piskan ,så att andra ska bita i det sura äpplet.

Ett totalt misslyckande i enighet står femklövern för. Moderater uteblir på fullmäktige då viktiga beslut skall tas, allt visar på att moderaterna som fick mest röster i Hörby inte hanterar sitt politiska uppdrag.

Jag som är andre vice ordförande i socialnämnden får kalla rysningar. Socialnämnden har ju som bekant  rensats ut av femklövern, framförallt med M+C i spetsen. Allt går igen.

Femklöverns oreda och misslyckade politik i Hörby.

Klart olustigt är det som händer.

Som väl var fanns det en modig miljöpartist Farrid S som tog till orda i fullmäktige och påtalade att det som händer nu och som hände då är odemokratiskt och gör sig hemma i enpartistater/diktaturer.


Fast de som faller nu, är det de som själva söndrade i socialnämnden? Skall jag se det som en hämndaktion.

Surt blir det i min mage och min uppfattning om den människokärlek som vissa uttalar sig att ha, rimmar mycket illa.


Här nedan är några få av de många inlägg jag gjort i denna fråga.


Vara eller inte vara

Styr eller avgå

lördag 16 mars 2013

Artiklarna om Skånska sjukvården duggar tätt

Uppdatering 2013 03 24

Sjuksköterskorna på barnintensiven (BIVA) får behålla sin lokala lönemodell. Efter utdragna förhandlingar enades Region Skåne och Vårdförbundet om ett avtal på fredagen. Sammanhållning visar att det går att förändra. Nu hoppas jag att diskussionerna fortsätter då det finns många fler områden som  den styrande borgerligheten har bestämt sig för att förändra.

Jag arbetar själv i primärvården på en vårdpersonal och nu planeras det mycket aktivt en bolagisering. Det nyligen införda misslyckade hälso- valet är knappt hanterat, nu skall vi igen testa på en ny modell med bolag.....

Vi har ögonvården i Landskrona, urologi, diabetesfotvård, en beklagligt dålig hantering av patienter innan de skall utföra en gastric by pass, allt för lite information och handledning av dietister innan operationen mm

Läs även över Socialdemokraternas hantering i frågan skall regionen kunna vara en attraktiv arbetsgivare så måste förändringar till.Uppdatering 2013-03-16I dag smäller det. Folket reser sig. Allt i demokratins tecken. Så tacksam jag är att vi lever i ett land med demonstrationsfrihet och yttrandefrihet. Idag skall vi visa att vi är många som inte accepterar försämringarna i sjukvården.


Då har även Miljöpartiet målat ut sig med taskiga kommentarer om att sjuksköterskorna skulle tjäna runt 50 000,  alltså jag som distriktssköterska samt med ytterligare utbildningar inom diabetes, demens, handledning you name it.

Jag ser endast rött och återigen rött när jag hör hans hånfulla kommentarer som avslutas med ett par äckliga skratt innan han går in regionhuset. skrattet fastnar säger i hans trånga hals, låt det för alltid stanna där.

Det är en skam för vår samhälle med politiker av denna låga rang. En skam som jag oxå får ta del av eftersom jag är fritidspolitiker, han spär på politikerföraktet.

Läs även:

Socialdemokraterna stödjer uppropet 16 Mars

Anna Svensson Crona

Facebockuppror ang.skånska sjukvården
Nu har vi fått NOG! Personal, patienter och anhöriga - vi är nu trötta och arga på de styrande i Region Skåne. Det får vara slut på nedskärningar. Det får vara slut på odemokratiskt tagna beslut som saknar grund. Det får vara slut på lögner och halvsanningar om vad syftet och målet är med enorma omorganisationer av sjukvårdsverksamheter.Nu säger vi STOPP Låt oss bli många.Uppdatering 2013 02-27

Det diskuteras i dagarna om sjuknärvaron och vad detta gör med våra arbetsplatser.
När jag är sjuk kostar detta ca 1300 kronor, karensdagen samt löneavdrag de andra dagarna. Det är mycket pengar.

Jag tror dock inte att sjuknärvaron i vården endast handlar om att det är dyrt att vara hemma. För många av oss som inte får, eller kan ha, en ersättare eftersom vi har egen mottagning , här ligger allt arbete kvar och kön och väntetider förlängs.Därför skall det mycket till innan jag/man är hemma från arbetet.

Visst är det så, att en tid orkar vi detta i sjukvården, men när det kommer nya bud som nu  återigen på nya organisationslösningar , jag då tröttnar även jag. 

Nu finns förslag från tjänstemän att A) vi skall bolagisera primärvården B) fast man kan ju också dela på skånska primärvården och  lägga ena halva halvan under sjukhuset i Kristianstad och andra halvan under SuS.

Vem styr tjänstemännen eller politikerna
Det intressanta är att detta som nyligen presenterades på min arbetsplats har enligt de Skånska Socialdemokratiska regionpolitikerna inte diskuterats i politiken, men varför skall vi på golvet då oroas.

Hälsovalet, (enligt lagen om valfrihet har nyligen processat fram ) denna nya form har ännu inte förankrat sig i primärvården.  Nu kommer återigen nya förslag, men var tog kvalitetsdiskussionen och eftertanken vägen, just nu känns det som om vi alla bara jagar nya patienter som skall lista om sig. 

Allt skall gå fort , det är bråttom, får vi personal höra, snart val 2014 och det skall fixas innan.

Med tanke på den bedrövliga situation som finns i Skånska sjukvården, se mina tidigare inlägg i denna fråga så blir jag inte förvånad att Vårdförbundet  inte kan acceptera de bud som ges av arbetsgivaren.  Heder åt mina syrrekolleger som vågar stå fast i sina beslut.
......................................................................................

2013-01-26

De senaste dagarna har samtalsämnen i lunchrummet på min arbetsplats, en vårdcentral handlat om Skånska ambulansverksamheten.

Som väl är nu kommer socialdemokraterna att kräva en extern granskning av ambulanssjukvården och hur de privata entreprenörerna hanterat sitt uppdrag.

Dock kan vi med all säkerhet säga att vårdens kvalitet minskat och att entreprenörerna tankat ur sjukvården en mängd skånska skattkronor ambulansföretaget Sirius.

Googlar du på skånska sjukvården och ambulans får du en ofattbar hög svarsfrekvens, dock säkerligen en mängd som inte är relevanta,  sökträffen är hög .

Men då jag snabbt scannar av sökträffarna så är det minst ett hundratal relevanta artiklar. Ett flertal från personalen och fackförbunden bla kan vi läsa om 44 miljoner skattekronor försvinner eller att Socialdemokraterna anser att regionen själv skall sköta verksamheten.Det är många frågor som vi personal måste ställa den styrande majoriteten i region Skåne.
Skriande brist på specialistutbildade sjuksköterskor 

Jag hoppas att ingen missat att det snart är ett gäng duktiga 40-talister som slutar sin gärning.
Problemet är att arbetsgivare och politiken inte förstått vad som händer.

Jag har ett antal frågor som vi på golvet regelbundet ställer oss.

1. Hur länge skall jag och mina kolleger orka erbjuda kompetent vård som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet?

2. Vilken plan finns det för att hantera den väntande pensionsavgången ?

3. Varför värderas inte sjuksköterskornas akademiska utbildning i samma nivå som likvärdiga yrken tex civilingenjörer ( deras utb. är likvärdig mer vår ) ?

4 . Grundutbildade sjuksköterskor läser 3 år på högskola och studenterna strider för 25 tusen i ingångslön. Att detta skall vara ett problem att hantera, det kan jag inte förstå ? Eller som en klinikläkare uttalade sig på Karolinska sjukhuset i Stockholm, dom är ju så många, sjuksköterskorna så det skulle bli så dyrt.

Läs även andra bloggande Hörby Sossar Röda Henrik och Anita Ullman

tisdag 12 mars 2013

Migration


Uppdatering 2013 03 24 

Blir vi förvånade?  Antingen så utesluter SverigeDemokraterna varandra eller så blir de politiska vildar.

I artikeln talas det om nickedockor men jag har inte sett några förslag i socalnämnden av den nu avhoppade Sd politikern, ja utom Halalmotionen, nu senast i Hörby, men det var ju en klipp och klistra motion.......

När jag googlar på SD utesluter så får jag....389 000 sökresultat

Ett av de senaste exemplen är uteslutning av 12 medlemmar
Möjligen kommer han nu med skarpa förslag, skall bli intressant


Läs även mina andra inlägg


................................................................


Uppdatering 20130313

Det senaste mailet i min mailbox från en SverigeDemokrat. Skall jag bli rädd eller förbannad.
Jag väljer det senare.
............................................................................................................................

Hej Susanne!
Läste detta på http://avpixlat.info/2013/03/12/socialdemokraterna-vill-aterinfora-judemarkning/
Socialdemokraterna vill återinföra judemärkningANTISEMITISM På socialdemokraternas partiwebbplats föreslås nu att en gammal tradition från 30-talets Tyskland införs i Sverige – judemärkning.Socialdemokraterna och Palmecentret vill införa en judemärkning på grund av “Israels ockupation”. Du som är för judemärkning uppmanas att visa det på din Facebook-profil. Om det ska ske på klassiskt vis med en davidsstjärna eller på något annat sätt framgår inte.
Frågan är ju bara vem som denna märkning skall gälla för här i Sverige, vi svenskar eller  ??
Nu börjar man se hur era skjortor ser ut…..


Lycka till!


         Ha en fortsatt bra dag!       mvh   Uno Johansson 

.........................................................................................................................................................


Ja, då var diskussionen åter igång gällande flyktingfrågan.

Nu kommer lilla Hörby att få ett asylboende och samtalen går varma vilket är bra så länge vi är objektiva och icke dömande.

Som någon sa till mig när jag var ute med mina hundar. Har du hört, nu skall det bli ett helt boende.  Det är inte klokt. När jag svarade hur menar du ? Ja, Susanne du vet ett helt boende i Hörby, är det klokt ?

Men personerna som tog upp det med mig hade inte koll på vilket hus, var det var och vad som egentligen planerades. När jag sa att detta kunde ju ge både arbete och ekonomi till samhället, så blev vårt samtal mer konstruktivt. vi måste lära oss att vända och vrida på frågeställningarna och inte bestämma oss direkt för hur jag / man skall se på frågan.

För mig känns det bra om det nu blir på Tingsgatan,ett hus som är av bra standard, där det finns handikappanpassade lägenheter. Det finns så många skojare som skor sig på att hyra ut undermåliga bostäder till flyktingar.

Jag tycker att man kan se det positiva i frågan, det kan ge arbetstillfällen i Hörby, våra affärer får fler kunder med mat och klädinköp.

Ett asylboende är första anhalten i Sverige och därefter skall personerna erbjudas en hemkommun.

Självklart måste socialnämnden hantera uppdraget och göra en ny utredning med tanke på vårt planerade boende för ungdomar, framförallt ensamkommande ungdomar.

Jag vill att vi ger asylsökande människor, de som söker en fristad från våld, förföljelse, krig och tortyr, en fristad enligt de internationella konventioner vi i demokratisk anda skrivit under.

Jag vill att vi skall välkomna dessa människor till vårt demokratiska land.

Jag arbetade under några år i början av 90 talet, då det var krig i forna Jugoslavien, på flyktingslussen samt flyktingbåten i Malmö i verksamheten flyktinghälsan. Jag mötte   traumatiserade män o kvinnor, barn som inte lekte utan satt stilla och overksamma. Det är minnen som etsar sig fast i mig, männen med skador efter tortyr på kroppen och kvinnor som vittnade om ond bråd död. Många delgav deras flyktberättelser och det finns ingen litteratur som kan överglänsa detta.

Ni som nu läser detta förstår att jag vill ha en generös men rättvis flyktingpolitik.
Jag vill att Dublinförodningen ej skall gälla minderåriga barn föreslås undantas från dublinförordningen.


Om barnen undantas skulle deras ansökningar kunna prövas i Sverige i stället för att de skickas tillbaka till första EU-land. Cruz Villalón hänvisar till "barnets bästa" i ett aktuellt mål i EU-domstolen och vill att prövning sker i senaste landet barnet kommit till. Målet väntas bli avgjort i vår.
Rädda Barnen och andra organisationer har krävt att ensamkommande barn undantas från reglerna.
lästips barnens bästa och Rädda barnen

Jag lär återkomma i detta ämnet möjligen för att skriva en del reflektioner från mitt år som nämndeman i migrationsdomstolen i Malmö.