S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
onsdag 30 januari 2013

Rätt personal ??


All heder till personalen på universitetssjukhuset i Lund som nu drar igång sin kamp för bra vård och god personalpolitik. 

Jag rekommenderar att ta del i deras kamp stöd våra sjuksköterskor .

Under en av mina specialistutbildningar så hospiterade jag på akuten i Lund för att följa flödet av de äldre multisjuka patienterna och hade då bra möjlighet att se verksamheten, tala med personal och  chefer. Idag 7 år senare är det endast enstaka personal kvar från den tiden. 

Jaha, ett två-veckors projekt skall bidra till lösningen. Tur jag gympar på friskis så man får ny information från kollegerna i duschen bla att hematologen drar ner vårdplatser 2-3 styck, samt att de skall reservera 2 platser till akuten som allmänmedicin.

Det är bara det att när det är fullt på hematologen ( avdelning för blodsjukdomar) så placeras dessa patienter på andra avdelningar som ej har hematologkompetens och hematologläkaren får större avstånd med utspridda patienter. Skall detta vara en bra lösning ?

Personalen har försvunnit  och nu skall kostsamma lösningar som bemanningsbolag in på  Sus Usil. 

Under mina 13 år på onkologen var detta arbetssätt ett ständigt trauma för alla patienter och all personal. Jag kan inte förstå varför gammal känd kunskap inte hanteras på rätt sätt. Använd undersköterskor, sjuksköterskors och läkares erfarenheter i den praktiska planeringen. 

Läs gärna mina andra inlägg i denna debatt sjukvården raseras , artiklarna duggar tätt

lördag 19 januari 2013

Skånska sjukvården raseras


Det var inte länge sedan vi kunde läsa om oron på kvinnokliniken i Malmö. Detta har jag skrivit om tidigare kvinnofrid . Även här är personalen oroliga för vården, chefer har hoppat av och en ständigt gnagande oro finns för patientsäkerheten.

De senaste dagarna har debatten varit tung om akutkliniken i Lund  Moderaterna hävdar Att det finns ingen kris i sjukvården.

Borgarna visar förakt för sin personal är huvudrubriken på denna artikel i Skånskan

De nya förslagen har tagits fram utan att varken förankra det i regionstyrelsen, regionfullmäktige eller ute bland personal, fack och patientorganisationer. Det är en form av maktstyre som inte känns acceptabelt och går ut över patienterna och de anställda, menar regionrådet Henrik Fritzon, socialdemokraterna.

Idag skriver skånskan om nya avhopp denna gång är det ögonkliniken som drabbas.

Jag har en stor oro över nedmonteringen av Skånes sjukvård, en oro över hur vår nyutbildade personal skall hantera sitt uppdrag.

Michael Sandin (M) regionråd bedömde  nyligen att:

bedömningen är dock att sjukhuset har tillräckligt med resurser. De senaste åren har Sus fått mer pengar, även med inflationen borträknad, och under 2013 späs detta tillskott på med ytterligare 740 miljoner, påpekar Michael Sandin.  SuS granskas

Även på onkologen är det bekymmer  läkare slutar och cancervårdens kompetens riskeras. Min gamla skolkamrat som arbetat på onkologen i många år berättar att, nu skall man göra en storavdelning, allt enligt den gamla modellen med storavdelningar. Jag trodde i min enfald att denna tid var förbi.

Tyvärr fortsätter nedmonteringen, personal och chefer flyr från Universitetssjukhuset i Lund, de söker och får arbeta på andra mindre kliniker. Senaste året har ett flertal bra chefer slutat och arbetar nu istället i primärvården. Vilket är bra för primärvården  men problemet kvarstår. Cheferna slutar pga den oro och arbetsbelastning som finns. Kopplat till besparingskravet i vårbudgeten så begriper jag inte hur Skånes sjukvård skall klara sig med borgarnas hantering.


torsdag 17 januari 2013

På Vilken Planet sitter Moderaterna i Region Skåne ?


Ja, det frågar jag mig verkligen för det kan inte vara på planeten Tellus han sitter, möjligen i en luda ute på landet, utan verklighetsanknytning.
Har Michael Sandin moderat regionråd överhuvudtaget besökt akutvården i Lund?
Har han samtalat med mina kolleger som sliter sina hårstrån i förtvivlan över den tunga belastning som finns på intaget?  

Det måste vara omöjligt, för om han har det så måste han lida  av en skarp förträngningsmekanism med bortrationaliseringar. Kanske lider han av bordelinesyndrom. Ja, inte vet jag. Men skamligt är det att vara politiker och förneka problemen och uttala sig i rapport att det finns ingen kris i den Skånska sjukvården 


Förstår ni kära läsare vad ni läser, jag måste upprepa det för jag blev så jäkla förbaskad då jag hörde hans uttalande.

Det finns ingen kris i den skånska sjukvården. 

Arbetsmiljöverket kritiserar i en rapport och även Socialstyrelsen kommer med kritik på bristande säkerhet och Region Skåne åläggs med vite. 

Socialdemokraterna i Region Skåne ställer nu fråga till Sonesson ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vårdförbundet som bla företräder sjuksköterskorna har nyligen publicerat  en rapport som bla innehåller följande :


Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade nyligen en rapport som säger att ungdomar visar ett stort intresse för att jobba inom välfärdssektorn. Samtidigt visar forskning att många nyblivna sjuksköterskor beskriver sin första tid i yrket som en "reality shock". Det är svårt att förbereda sig på den stress och det ansvar det innebär att vara sjuksköterska.
Jag anser att det finns skäl att bli rejält bekymrad, att rapporten från vårdförbundet skall tas på allvar , att arbetsmiljöverkets rapport skall tas på allvar. Men tydligen anser Moderaterna och deras kompisar enträget att Det finns ingen kris i skånska sjukvården.

Tror man verkligen att det skall hjälpa med att dra igång lite projekt.

Hur många människor skall lida och riskera  sin hälsa pga extremt långa väntetider på akuten. 

Hur länge skall mina kolleger orka med sitt arbete? 

Vem tar hand om min kolleger då det går fel i arbetet pga stress, och då det pga lite personal blir fel i triageringen.

Ja,inte Herr Moderat, eftersom det inte finns några problem i Skånska sjukvården klicka in er på SVT och lyssna själva rapport 17/1 . Även Tv 4 tar upp det skamliga med sjukvården i Skåne. 

Läs mer på de Skånska Socialdemokraternas blogg

Jag längtar verkligen till vårt kommande val och hoppas att skåningarna tagit sitt förnuft till fånga och ser till att det blir ett RÖTT regimskifte 2014.
fredag 11 januari 2013

Demens - utan sinne/minne

Då var det dags att uppdatera detta inlägg som nu är 1 år gammalt.

OM Socialdemokraterna hade haft majoritet i Hörby och OM den röriga femklövern hade gjort som dom skulle av fullmäktigebeslutet ang. vår motion demens Demensteam

Då skulle vi i Hörby nu haft ett demensteam med specialutbildade undersköterskor och sjuksköterskor som enkelt hanterat bekymmer som artikeln i Skånskan beskriver

Men Gott Folk vi har snart val...
så vill ni ha en aktiv och offensiv socialpolitik så rösta rött

............................ Demens
 2011-02-

Vi lever längre och är friskare idag vilket leder till ökade demensdiagnoser. Det leder till en förändrad samhällsstruktur.


Därför måste politiken  besluta om förebyggande insatser i tidigt skeende av sjukdomen. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god vård till individer med demensdiagnos. Detta sker idag form av hemsjukvård, avlastning, stöd till närstående, särskilt boende och dagverksamhet.

En person med demenssjukdom blir efterhand mer och mer beroende av hjälp för att klara vardagen. Senare drabbas även den personliga omvårdnaden allt eftersom sjukdomen utvecklas. I senare skeden av demenssjukdomen försämras kognitiva förmågor som minne, språk och orienteringsförmåga vilket medför att omgivningen måste anpassa till exempel sitt sätt att kommunicera för att förstå och göra sig förstådd.

 Det visar sig även att individer med demenssjukdom får sämre palliativ vård i livets slutskede. Det finns ett behov av vägledning och handledning på området eftersom det kan vara svårt för personalen att avgöra när en person med demenssjukdom är döende.
Läs mer på svenskt demens centrum.


För att säkerställa en vård av god kvalité baserat på de  nationella riktlinjerna för demensvård, är arbetssättet med ett demensteam med spetskompetens ett viktigt arbetssätt.
Teamet skall verka för att individen skall känna trygghet i ordinärt boende. Upplevs trygghet i hemmet fördröjs även inflyttning till särskilt boende. Ett demens team kan ge ökad livskvalitet för individen och dess närstående.
Resursteam för dementa kan även fungera så att en mindre grupp rycker ut till personen med demens som bor i eget boende. Gruppen kan även handleda på särskilt boende i situationer då personalen av olika anledningar inte kan hantera situationen. Ofta kan det hjälpa med en kortare insats med ögon utifrån som handleder sitiationen. Det ger då en trygghet i personalgruppen, man kan lösa situationen på hemmaplan utan att akut sända in individen med demens till kognitiv medicin ( fd psykogeriatriska kliniken i Lund).

För att utveckla detta tema så måste vi även tänka på ett förebyggande arbetssätt och det är bla genom att bygga ut minnesmottagningar Då är det primärvården som skall ebjuda hjälp och stöd i tidigt skede. Vi Socialdemokrater i Skåne prioriterar bla minnesmottagning i vårt skåneprogram. Detta kan ske i nära samverkan med kommunen och då i mitt fall Hörby kommun.

Ett första steg i detta arbete är motionen jag och Johan Månson skrivit angående demensteam i Hörby kommun. Motion demensteam.

De att satser som finns i vår motion är helt utan kostnad det handlar om en omstrukturering av verksamheten, ett bra tänk i att använda bla undersköterskornas kompetens i ett tidigt skede.

Jag ser med tillförsikt fram emot att vi i Hörby kan förvekliga att satserna i ett första skede för att sedan gå vidare i en samverkan med minnes mottagning på Hörby vårdcentral.  Möjligen kan vi få en liknande verksamhet som presenteras i Eslövs kommun