S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
tisdag 24 september 2013

Kompetent personal SKALL ha kompetenta arbetsuppgfterDet är med förtjusning jag läser i dagens Skånska Dagbladet Specialistutbildade undersköterskor.

Under många år har de sk kvalificerade yrkesutbildningar vidareutbildat undersköterskor inom demens, geriatrik, palliativ vård samt inom rehabiliteringsmedicin.  Men bekymret för många av de som studerat under 1-2 år är att många kommuner inte har kvalificerade uppgifter att erbjuda efter utbildning. Eller pratar vi om senfärdighet från femklövern lokalt eller alliansen regionalt med att lyfta upp vissa grupper?

Socialdemokraterna kommer om vi vinner valet att satsa på mer utbildning inom vård och omsorg och speciellt för undersköterskor/sjukvårdsbiträde eller om man är helt outbildade inom sitt område. Det blir riktade  och öronmärkta pengar från Regeringen via vår budget. 

Hörby kommun har ett antal specialistutbildade undersköterskor som upplever att deras kunskaper inte tas till vara, därför har jag och min partikollega Johan Månsson motionerat om detta utveckla demensvården.

Det är vår klara intention att kompetent personal SKALL ha kvalificerad arbetsuppgifter inom vård och omsorg detta kommer jag och S i Hörby fortsätta att arbeta för. 


Relaterade inlägg i min blogg i detta ämne:

Demens

Att vara närvarande

Utveckla Hörby inom vård och omsorg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.