S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 21 september 2013

Får jag LOV till julmaten ?

Uppdatering 2013 09 21


Då har Medborgarförslaget ang. julmaten behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott Ks Au, vi får se vad som händer framöver och i fullmäktiges behandling .Vi kan läsa i protokollet att det är viktigt att all personal får julsamvaro i anslutning till arbetet. Dessa rader skulle vi kunna utveckla då jag ser i texten att intentionen hos oss politiker är god.

Skånskan behandlar ämnet igen  och för mig står det klart att vi behöver en reglering och översyn av alla nämnder.

Jag har skrivit innan att jag tycker det är bra att vi har julborden, trots att jag är en vegetarian och att jag slafsar inte i mig av  skinka eller korv. För det verkar så i skånskans debatt inlägg, att vi politiker kränger hej vilt, åsikter som jag tolkar framförallt kommer får medborgarpartiet i Hörby.

Julmaten  skall gälla all personal fast i olika former. Kan vara jullunchen på gruppboendet, jultallriken i hemtjänstgruppen eller  på demensavdelningen.Femklöverns budgetprognos 2014 är ej verklighetsanpassad, inget utrymme finns för tex Familjen Hus, Alkoholmottagningen, utvecklingen av uppsökande och förebyggande socialpsykiatri eller utvecklandet av en bra arbetsmarknadsenhet. Detta skall tas inom tilldelad ram var beskedet från femklövern.

Den viktiga kärnfrågan är att det är och har varit  besparingstider med en underfinansierad budget i Socialnämnden under många år. Det kommande året ser det inte bättre ut utan hemtjänsten kommer att få det än tuffare med anledning av Lagen om Valfrihet och de kvalitetsindikatorer som snabbt skall uppfyllas.

Senaste Socialnämndsmötet fick en förprognos från ekonomen på ytterligare besparing i hemtjänsten på ca 1,6  miljoner för 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemtjänstens medborgarförslag angående julmaten läste jag med stort intresse


Självklart förstår jag att julbordet upplevs illa av vår personal och speciellt av hemtjänstens personal som har stora besparingskrav på sig. Till detta skall femklövern ställas till svars eftersom budgeten är underfinansierad.

Man skall inte tro att man kan skruva åt hela hemtjänstorganisationen på ett par år utan att personal mår dåligt. Stora omställningar kräver gott politiskt ledarskap under en hel mandat period och detta kan vi inte säga att femklövern uppfyllt, med att strul som varit. Politikerna måste visa att man litar på sin personal att den gör ett gott arbete , detta skall visas i alla sammanhang och jag påstår att femklövern inte fullt ut litar på att personalen gör sitt bästa.


Vår hemtjänstpersonal arbetar med svårt sjuka Hörbybor, de arbetar med städning, handling, olika svåra diagnoser, ständigt nya möten. Så visst förstår jag att man förbannad när man hör om det gigantiska julbordet som Skånskan skriver om.

– Det sticker i ögonen på oss som jobbar ute i verksamheterna att man gör sådan skillnad. Vi som jobbar på golvet får ett julmingel på Aptiten på arbetstid. Nästan ingen av oss kommer iväg på det eftersom vi arbetar. 


Stämmer det att någon chef meddelat gruppen att de inte kan ta julmat på sin arbetsplats så tycker jag att detta är fel. För inte kan de som arbetar närmst sjuka och vårdbehövande lämna de sjuka och åka upp på aptiten för att äta jullunch.


För att lyfta frågeställningen så anser jag att vi skall se över all konsumtion på våra möten. Självklart skall politiken vara sparsamma och kostnadsmedvetna. Dock är en julmiddag tillsammans med personal en bra samverkan och tillfälle för samtal och avslut på året. Så fortsätt med julmiddagen, en enkel sådan, arrangerad av aptiten samtidigt som vår personal äter jullunch på sin arbetsplats.

Lagen om valfrihet
Hörbyborna skall inte glömma att kommunfullmäktige har beslutat att vi så fort som möjligt skall bjuda ut vår hemtjänst enligt Lagen om Valfrihet - LOV.

Olika privata bolag skall om de så vill kunna ta över de områden som de önskar och som kommunmedborgare väljer att få utfört privat. Allt enligt de kvalitetsindikatorer som tjänstemännen nu arbetar fram. Så visst har hemtjänsten det tufft nu. De arbetar med besparingskrav, de arbetar med att lägga till grunden till de kvalitetsindikatorer som skall prövas ut inför Lagen om valfrihet och de privata bolag som ev. kommer att ta över.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.