S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 30 november 2013

Bekymmersamt för femklövern om Fp inte känner sig hemma i gänget !
Döm om Socialdemokraternas förvåning då Folkpartiet , Ordföranden initierar ärenden till nämnden gällande äldreboende och långsiktig planering.

Socialdemokraterna undrar vad presidiet och arbetsutskottet i Socialnämnden har för funktion nu för tiden ?? Det är här politiker skall diskutera och förbereda uppdrag. Fast detta glöms ju bort som gången innan då S fick utdelat dokument gällande att hemtjänsten ej skall få ha semester på helger, slut på semester.

Men när jag läser Skånskan idag så förstår jag varför.  Det var inte femklövern som initierade ärendet det var Folkpartiet. Bekymmersamt om Fp inte känner sig hemma i femklövern. Och läser vi vidare i papperstidningen  så önskar Folkpartiet att så många partier som möjligt ska delta i planen för Hörbys äldreboenden.

Har inte Fp varit inbjudna till översiktsplanearbetet???

Socialdemokraterna har deltagit i arbetet med översiktsplanen som hanteras av kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsförvaltningen, där har vi lyft precis det som Birger Larsson (Fp) nu initierar till Socialnämnden, om långsiktiga planer gällande äldreboenden. Vet den ene inte vad den andre gör i femklövern?

Socialdemokraterna har lämnat in en  motion angående trygghetsboende. Detta för personer som inte behöver så mycket omvårdnad, motionen kom till efter ett arbetsplatsbesök på Solbacken och  hemtjänsten nu i höst. Behovet av ett trygghetsboende framkom då tydligt  Motion Trygghetsboende. 

Lundegården och anexet var tänkt som ett Trygghetsboende vid bygget för många år sedan , likaså hälften av Vallgårdens Särskilda boende. Dessa byggnader är inte aktuella nu då det finns annan verksamhet här. Därför måste andra lokaler ställas om snarast.

Socialdemokraterna driver även denna fråga centralt Motion, Bostäder åt äldre .


Det finns flera möjligheter att stimulera bostadsmarknaden på ett positivt sätt. Ett exempel är att ge stimulanser för byggnation av trygghetsboenden för äldre, som är ett mellansteg i att bo helt själv till att bo på särskilt boende. Genom trygghetsboenden tillses både service och trygghet. När äldre flyttar till den här typen av boende frigörs lägenheter för andra, vilket skapar en mer rörlig bostadsmarknad.


Kortfattat har Socialnämnden redan ett antal ärenden gällande bostäder och lokaler att arbeta med  och nu ytterligare ett. Har ordföranden koll på vilka uppdrag nämnden har, eller finns det en agenda som Socialdemokraterna inte känner till?

För att nämna några uppdrag:

SN 120524 24 § 103: Socialförvaltningen har i uppdrag att snarast arbeta vidare med en lokalförsörjningsplan med utgångspunkt i den nya organisationen.

SN 121122 § 182: Utredning gällande förutsättningarna om kommunalt boende för ensamkommande barn.

SN AU 130304 § 98 : Förvaltningen skall ta fram uppgifter om aktuellt lokalstatus för de lokaler som socialförvaltningen hyr. UTREDNINGEN SKALL ÄVEN INNEHÅLLA UNDERHÅLLSPLANER.

SN 130424 § 61 : Socialförvaltningen skall utreda alternativt användande av Källhagas matsal.

SN 130425 § 75: Omskrivning av fastighetsavtal i Socialförvaltningen.

SN 131104 § 385 Förvaltningen uppdras att utreda förutsättningarna för ett psykiatriboende.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.