S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


söndag 1 december 2013

Socialdemokraterna kommer att öppna upp en FrivilligcentralNär Socialdemokraterna får möjlighet så kommer vi snarast att starta upp en bra Frivilligcentral enligt intentionen i motionen. Reservation gällande Motion Frivilligt Socialt arbete
Kommunfullmäktige 2013 11 25

Frivillig socialt arbete ger kommunmedborgare en mer innehållsrik vardag

För ett antal år sedan hade Hörby kommun en Frivilligcentral som samordnade Frivilligt socialt arbete. Verksamhet ”försvann” på något märkligt sätt utan att femklöverns politiker reagerade under 2011/12. 
Socialdemokraterna fick en fråga från ett par Hörbybor för ca 2 år sedan, varför inte Frivilligcentralen fanns länge? De uppgav att den var saknad, att de inte hade någon som kom och läste för dem, ingen som sjöng för dem, man saknade kaffestunden med den medmänniska som engagerat sig i Frivilligt Socialt arbete. 

Då vi talade med de frivilliga visste inte de heller varför verksamheten hade ”dött” ut.
S var totalt ovetande om denna nedmontering, och nu har motionen om Frivilligt socialt – Frivilligcentral ansetts besvarad med hänvisning till Socialnämndens yttrande att anhörigsamordnare skall hantera den i dennes tjänst.

 Dock har vi ingen anhörigsamordnare då denna tjänst är under utredning och åter remitterad från Socialnämnden till förvaltningen. Därför förstår inte Socialdemokraterna hur Fullmäktige kan anse motionen besvarad med detta underlag.

Socialdemokraterna menar att det är ren och skär samhällsvinst med denna verksamhet som enkelt kan involvera stöd till ungdomar, invandrare och personer inom socialpsykiatrin. 

Verksamheten ger friskare och gladare kommunmedborgare, vi motverkar ensamhet, ger ökad social gemenskap och en känsla av sammanhang.


För Socialdemokraterna
Hörby 2013 11 25
Susanne Meijer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.