S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 8 december 2013

Kompetens och utbildning


Uppdatering 20131208

Lex Sarah lämnas nu in av Hörby kommun. med detta vill vi Hörbybor och fritidspolitiker ha full klarhet om händelsen. Jag har som min uppgift att arbeta för en god välfärd för de som är sjukast i samhället.

De individer jag speciellt månar om är de som pga sjukdom eller handikapp har svårigheter med sin kommunikation, anhöriga som ständigt kämpar med oro och en känsla av otillräcklighet och personalen som jag påstår alltid har en intention av att göra ett bra jobb. Men det måste finnas gödsel för detta?

Det är ungefär som när man lämnade sitt lilla barn till dagis. Kunde barnet inte förmedla sina upplevelser och om du som förälder kände dig otrygg, då blev vi föräldrar oroliga.

Socialdemokraterna driver frågan i Hörby kommun om en kvalitativt bättre demensvård, vi har skrivit ett otal motioner. De flesta har blivit välvilligt behandlade och fått som svar att de skall beaktas i vården. Fortfarande mal femklövern på och nu har det snart 9 månader kvar att utföra det de lovat. Fast jag kommer inte riktigt ihåg vad de lovat egentligen, men vem gör det?

Jag påstår att om S- motionerna hade verkställts i tidigt skede så hade vi haft en klart bättre struktur på demensvården . Tyvärr för Hörbybornas skull så har femklövern inte lyckats med detta .

Jag har som ni vet skrivit mycket om demensvården och vill ni läsa mer kan ni scrolla ner i texten.

Önskar er alla en bra dag idag söndagen den andra advent.
Uppdatering 20131109

Anmälningsplikt 

All hälso- och sjukvårdspersonal har anmälningsplikt och skall vid minsta oro anmäla detta. Det är aldrig acceptabelt att bruka någon form av dåligt beteende oavsett hur stressad man/jag är som personal.

Jag har själv arbetat med demenshandikappade/funktionshindrade och vet hur svårt detta kan vara. Därför skall det finnas god kvalité med utbildad personal som handleds kontinuerligt av demenssköterskor och demensundersköterskor.  Men det som alltid skall kommas ihåg är att patienten alltid,nästan, upplever sig vara i underläge.

Lägger vi då till att man har någon form av hjärnskada eller utvecklingsstörning, så är det otroligt förödmjukande att inte respektera den sjuke individen. Vi måste även fokusera på anhöriga och närstående som skall ha full tillit till vården, det blir så mycket oro och stress när vården inte sköter sitt uppdrag.

Jag blir uppriktigt förbannad när jag hör hur dåligt bemötande kan se ut och det gäller alla personalkategorier -städerskan-sjuksköterskan-undersköterskan-läkaren-chefen - etc.

Därför satsar Socialdemokraterna med riktade pengar att öka kompetens i äldrevården med specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor, i vår riksbudget samt kommunala budget i Hörby. Än så länge har vi inte fått bifall för detta. Men vår motion om demensteam i Hörby behandlas och utreds i positiv inriktning. Glädjande nog för Hörbyborna.  

Anställ fler i vården nu.

Utveckla demensvården i Hörby.------------------------------------------

Vi behöver ha fokus på hela organisationen istället för att fokusera på personnivå.


Den senaste tiden har det varit en del artiklar i dagspressen om brister i vård och omsorg. Brister som drabbar sjuka människor i beroendeställning till personal inom vård och omsorg. Det kan även vara de som söker vård och omsorg inom öppen hälso- och sjukvård. Man förlitar sig på att personal har kunskap och arbetar efter vetenskap och evidens. Att personal alltid sätter den vårdsökande i främsta rummet är och skall alltid vara en självklarhet. Personalen skall ha kompetens.

Ibland går det fel

Det vi alltid måste fråga oss är varför blir det fel. Vi måste se över hela systemet inte ägna oss åt att hänga ut en individ.

Utredning sker av inspektionen för vård och omsorg och jag hoppas att utredningen tar i anspråk att se över hela organisationen som vi har inom enheten med styrning,ledarskap mål och intentioner. Ytterst är det femklövern i Hörby som bär ansvaret. Jag hävdar att demensutbildningar, implementering av synsätt och brist på demenssjuksköterska kan vara några av grunderna till bekymmer som återigen uppdagas på den aktuella enheten. Det är ett år sedan vi senast fick påpekande av Socialstyrelsen.

Smörjmedel och grundläggande service

Fungerar inte motorn i bilen då fungerar inte alla andra nipplar och doningar. Har vi inte rätt olja - ledaren/chefer så smörjs och underhålls inte alla andra delar. Är bensinen fel - utbildning och kompetens - personalen-alltså det viktigaste kapitalet i alla verksamheter. Ja, då hackar och slirar verksamheterna.

Det viktigaste i detta hela är naturligtvis att patienten, den vårdsökande får rätt och kompetent vård. Det kan aldrig accepteras att någon blir felbehandlad, att vi inte får ett korrekt och värdigt bemötande. Orden korrekt bemötande, värdigt bemötande toppat med evidens och fakta skall alltid vara ett levande mantra för oss politiker och personal i vård och omsorg.
Varför blir det fel:

  • Mänskliga faktorn
  • Följer inte riktlinjer
  • Stress
  • Kommunikation
  • Kännedom om verksamheten och målen
Vi antar att ingen människa går in för att göra ett dåligt arbete, och för att förstå en handling måste vi förstå sammanhanget i händelsen. 

Handlingar kan vara logiska i sitt sammanhang....därför måste orsakskedjan analyseras innan man "hänger " ut en individ. Händelseanalysen går till så att man går in i tunneln/händelsen för att förstå och se vad personalen såg just då när det hände.


Läs om Kalmarfallet :

En sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen blandade till ett dropp med Xylocard till en tre månader gammal flicka. Sjuksköterskan blandade av misstag en koncentration som var tio gånger starkare än ordinerat, vilket ledde till att spädbarnet dog. I kammarrätten dömdes sjuksköterskan som ensam ansvarig för det inträffade, en dom som fastställdes 2006 av Högsta domstolen.


Det arbete med patientsäkerhetsarbete som bygger på att komma tillrätta med systemfelen i sjukvården kan man nu kasta i papperskorgen.  Lagstiftningen idag är kontraproduktiv för patientsäkerheten.  Här får en individ ansvaret och orsakskedjan som jag är väl bekant med i detta fallet kommer ej fram . Det fanns brister i dokumentation , brister gällande ordinationer av läkare men trots detta fälls inte organisationen utan en individ. 

Det andra offret " The second victim "  hur tar vi hand om den personen. Det är den stora frågan vi måste ställa oss.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.