S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 7 december 2013

Vilket spår skall vi välja i socialpolitiken? Rött eller Blått ?

Foto: agnes M L

Nedrustning av välfärden

Att i Sverige vara i gränslandet mellan att klara sin överlevnad med mat och husrum är inte alltid lätt. Det kan hänga på håret för vem som helst av oss, en skilsmässa, företaget krisar eller en anhörig avlider. Ja, det är kanske jag nästa gång som inte klarar av att hantera mitt liv. Jag minns speciellt en man som jag träffade för många år sedan då jag arbetade på alkoholintaget på Universitetssjukhuset Allmänna sjukhuset i Malmö.

Hans företag gick i konkurs, det blev skilsmässa, för mycket alkohol, sedan var den nedåtgående spiralen i full gång. När vi möttes fanns han på alkohol avgiftningen utan eget boende, skulder och ingen framtidstro.

För de människor som har behov är det viktigt att ha en möjlighet till kontakt och hjälp av personligt ombud. Jag är stolt och imponerad av det arbete som  personliga ombud i de svenska kommunerna bedriver till de människor som inte kan göra sin röst hörd. Därför ser jag framemot utredningen som skall göras av inspektionen för vård och omsorg och som beskrivs i Skånskan 2013 12 07.

Att överklaga ett beslut är en rättssäkerhet som vi har i Sverige och i Skånskan tar förvaltningschefen upp att oftast är besluten korrekta.

Men det som är så bra är att vi alla kan och skall överklaga när vi inte är nöjda. Svaren ger individen en mer detaljerad utredning, troligen mer korrekt bedömning och det ger oss som är aktiva i samhällspolitiken utökade verktyg till att vidareutveckla samhällsfunktionerna till det bättre.

Socialdemokraterna har sedan 1960 talet byggt upp ett socialförsäkringssystem för oss alla i Sverige. 

Ett system som skall hjälpa mig då jag är utsatt.  Det som skett de senaste åtta åren är en total nedrustning av välfärden. 

Det ställer vi Socialdemokrater alliansen till svars för. 

Att  en  försämrad sjukförsäkring, arbetslöshetskassans försämring, svårigheter att få arbete och eget boende är en starkt bidragande orsak till att man inte själv kan klara sin livsföring är inte så svårt att förstå.

Att vara anhörig till en person som är arbetslös, bostadslös eller att den anhörige kanske har en psykisk sjukdom är mycket svårt och frustrerande.
Här krävs en samverkan med samhället brukar/intresseföreningar och frivilliga insatser.

Socialdemokraterna har motionerat på att åter starta Frivilligcentralen i Hörby eftersom vi anser att denna vore en viktig del i det stöd som kan behövas till olika utsatta grupper av individer i Hörby. Dock har fullmäktige endast besvarat vår motion med att anhörigsamordnaren skall hantera detta uppdrag, dock är anhörigsamordnaren på återremiss till förvaltningen. Socialdemokraterna förstår inte hur femklövern tänker här.

Därför har vi gått vidare med att jobba för en tjänst som Frivilligsamordnare.

Läs mer om Moderaternas bidragslinje på bloggen Röda  Henrik.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.