S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
onsdag 13 november 2013

Snart dags för ett Rött styre i Hörby

.
Foto: Agnes Meijer Lidrell 


Innevarande mandatperiod i Hörbypolitiken har varit och är otroligt intressant att delta i, nu kvarstår det ungefär 10 månader till valet 2014. 

Socialdemokraterna ett starkt alternativ till att driva en trygg och framgångsrik politik för Hörbyborna. 

Vi kommer att satsa mer på skola med ökad lärartäthet, vi kommer att se till att barnen med behov av ökade insatser får den hjälp de behöver. Vad gäller skola, vård och omsorg så kommer vi se till att inga vinstdrivande företag skall finnas i vår kommunala verksamt. Arbetsmarknadspolitiken med ökade insatser för ungdomar är ett prioriterat område.

Organisation och verksamhetsutveckling.

Jag är som person mycket intresserad av politik, filosofi, teoretiska resonemang om organisationer och vad som händer i sociala relationer.  Under innevarande mandatperiod har jag verkligen fått nya aspekter och funderingar om det sociala samspelet. Jag har varit inne i den sörja som Moderaterna är ytterst ansvariga för här i Hörby. Som andre v. ordföranden i socialnämnden har jag på mycket nära håll följt det systematiska raljerandet mot och till personer i de olika politiska partierna.

Jag har följt samtalen och lobbandet i kommunhusets korridorer som skett i pauser, under kafferaster på bloggar och i massmedia.

Jag har själv fått skit för att jag tog ställning mot den mobbing som femklövern utsatte Jane Cimmerbeck (Mp)  för i Socialnämnden. Sen kan man tycka vad man vill om Miljöpartiets politik, men vi måste visa respekt för varandra som människor.

Jag blev ifrågasatt både  här och där när jag skrev brev till kommunstyrelsen och frågade dem om det var ok med det dåliga uppförandet som femklövern hade i socialnämnden. Resten är historia idag. Men väl värd att fundera över och analysera.

Men precis som man inte skall kasta tårta på en Sverigedemokrat skall man/jag/vi inte vara delaktiga i mobbing och dåligt uppförande. Vi skall alltid visa att vi inte tolererar detta oavsett om det är från nära vänner eller inom arbete/politik/den organisation jag ingår i. Vi har ett ansvar som människor att våga säga ifrån när någon behandlas orätt.

 Det är ett stor risk för att den demokratiska processen skadas när politiker utmanar varandra på det sätt i offentligheten som M i Hörby har gjort.

Skånskan refererar idag till ytterligare ett avhopp i Hörby politiken. Vad gäller mig som Socialdemokrat beklagar jag processen som bidraget till att L. Ahlkvist inte ställer upp. Men för mig som Socialdemokrat ser jag att  många i Hörby ser mig och mitt parti som ett klokt val  2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.