S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 21 oktober 2012

Varför har vi inte en handikappolitiskplan i Hörby ?
             Plan för handikappolitiken

Varför har vi inte en plan i Hörby ? Ja, som politiker och medborgare i Hörby ställer jag mig frågan. Tyvärr finns den inte. Men jag kommer att driva frågan.

Jag läser och granskar protokoll på Hörbys hemsida, det senaste dokumentet som jag kan finna har Dnr 01/000031 Socialnämnnden samt Kultur och fritidsnämnden §71. Årtal 2001, ja, du läser inte fel. 

På min interpellation till Birgitta Andersson (M), fick jag svart på vitt, Hörby kommun och femklövern har inte hanterat uppdraget från regeringspropositionen 1999/2000:79.

” Från Patient till medborgare” en nationell handikapplan där man framhåller att handikapp perspektivet skall genomsyra alla samhällssektorer"

Uppdraget från Kommunstyrelsen försvann ?? på vägen i våra kommunala protokoll år 2001.Att vi inte har en handikapplan är bekymmersamt då denna skall ligga till grund för samhällsutveckling, tillgänglighet, skola, vård, omsorg och boende.

Planen bör bla omfatta och grundas på:

 • Tilllgänglighet för alla i kommunen oavsett rörelseförmåga, kommunikationsmöjligheter, vilket kan innebära  att det är enkelt att åka kollektivt.
 •  Att en person med funktionsnedsättning kan läsa kommunala handlingar och beslut, att man får   talhjälp då  personen ringer till kommunensväxel. 
 •  Att dokument enkelt kan översättas för de som har synnedsättning, att punktskrift erbjuds. Personer som inte kan hantera E-tjänster måste få möjlighet till personlig hjälp. Många har svårt att ta till sig skrivspråket och tolka text. 
 •  Många har allergier idag- detta skall hanteras i en handikapplan. 
 • Personer med neuropsykiatriska funktionshinder måste uppmärksammas då de behöver en icke störande skolmiljö. 
 • Boendefrågor. 
 • Tillgänglighet i samhället- kan man komma fram med in rullstol, käpp och rollator mm.


FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning är en viktig grund för alla som planerar och beslutar i samhället, här skall hänsyn tas till barnkonventionen, handikapp och brukarråds synpunkter


-   Ett handikappolitiskt handlingsprogram måste snarast utarbetas i samverkan med alla övriga nämnder, handikapprådet, föreningen Hörbys särskilda barn, anhörigföreningar och andra brukarföreningar som tex RSMH.

 IT lösningar som syftar till ökad självbetjäning måste öka. Socialdemokraterna driver även frågan att arbetsförmedlingen skall utveckla sin tillgänglighet i Hörby. Detta genom att de fysiska mötesplatserna blir mer tillgängliga för funktionshindrade. Bra och lättillgängligt informationsmaterial för funktionshindrade måste  sammanställas tex med info om rätt till ledsagning mm

Arbete åt funktionshindrade är eftersatt och det är stor arbetslöshet.


3 kommentarer:

 1. Äntligen!

  Nu börjar partiet jag röstar på då jag är röd i själ och hjärta engagera sig i viktiga frågor.
  Det är framförallt av personliga själ av olika grad som jag tycker detta är fantastiskt. Driv på med kraft!!!

  SvaraRadera
 2. Det var roligt att höra, delge mig gärna synpunkter som kan vara till nytta i arbetet med dessa viktiga frågor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är förvisso vuxen men har två NPF. INGEN!! Hjälp, stöd etc finns för oss. Man glömmer oss, eller ser oss inte för att vårt handikapp sitter på insidan, för att vi kan prata för oss, för att vi är hela och rena, kan skratta och le. Det innebär de facto inte att man inte kan vara väldigt sjuk.

   Radera

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.