S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


söndag 28 oktober 2012

Barnomsorg på obekväm arbetstidFoto: Jane Lindbladh, Hörby

Nattis ger mig möjlighet att som ensamstående fortsätta med mitt arbete som nattsyrra på sjukhuset


Sverige har varit ett föregångsland när det gäller jämställdhet, barnomsorg och socialförsäkringar. Tyvärr har förändringar till det sämre skett senaste åren under det borgerliga styret i Sverige  Då tänker jag framförallt på sjukförsäkringar, A kassa, svårigheter för funktionshindrade och personer med arbetshinder att få riktiga arbete. Många blir placerade på praktikplatser, olika verksamheter de får vara där en tid sedan är det tillbaka till ruta ett. Kanske även till ruta minus 2 då det gäller självkänsla och upplevelsen av att inte kunna vara en del i samhället. Vi Socialdemokrater ställer oavbrutet frågorna till femklövern/ alliansen som jag beskrivet i texten, vi skriver motionerna, interpellationerna och de enkla frågorna.

Det är otroligt glädjande att  Socialdemokraternas motion om barnomsorg på obekväm arbetstid både i riksdag och kommun har behandlats så positivt. Socialdemokraterna och kommunal i Hörby har gemensamt drivit denna viktiga frågeställning lokalt Rätt till barnomsorg I  Skånskan  kan vi nu läsa att vår motion snart har ett förvaltningsutlåtande. Vilket innebär att vi kommer i skapt läge för hur Hörbys politiker skall satsa på barnomsorgen. 
                            Barnomsorg  Sosse och kvinnopolitik

Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola ökat från 70 000 till 400 000. Kvinnor i Sverige behöver inte, som i en del andra europeiska länder, välja mellan att skaffa barn och att arbeta.Den svenska förskolan är unik genom att både erbjuda omsorg om barnen och en pedagogiskt utvecklande miljö. På senare år har dock förskolornas barngrupper blivit större och många föräldrar känner sig tvingade att korta ner barnens tid i förskolan genom att lämna sent och hämta tidigt. Det är inte heller ovanligt att förskolor stänger långt innan en normal arbetsdag slutar. En vanlig lösning är därför att mammor går ner i arbetstid. 

  • S-kvinnor vill hejda denna utveckling genom att tillföra resurser till förskolan så att barngrupperna blir mindre och personaltätheten ökar. 
  • S-kvinnor vill se hårdare krav på kommunerna att tillhandahålla förskolor dygnet runt. Alla barn ska kunna ta del av förskolans verksamhet oberoende av föräldrarnas arbetstider. Föräldrar ska inte heller behöva tacka nej till jobb på obekväma arbetstider på grund av brister i den kommunala barnomsorgen. 
  • S-kvinnor anser att nationella normer för personaltäthet, personalens kompetens och storlek på barngrupperna bör införas. Förskolan bör vara avgiftsfri och som ett första steg vill vi införa allmän förskola för alla 3-åringar, avgiftsfritt tre timmar per dag.

  • Enskilda förskolor med alternativ pedagogik är ett positivt komplement till den kommunala barnomsorgen.

  • S-kvinnor är motståndare till vårdnadsbidraget och barnomsorgspengen som tar resurser från förskolan, riskerar att förstärka skillnaderna i barns uppväxtvillkor och försvaga kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.