S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
torsdag 18 oktober 2012

Sossebudget och lite minnesstörningarJa, då var Socialnämndens möte avklarat, irriterad på mig själv eftersom jag känner mig ovanligt disträ o trött, men tur att jag kan skylla på underfunktion i sköldkörteln, annars hade jag fått göra ett minnes test.


 Det roliga var att alltid  kamratliga Bengt Hedlund (M)  observerade mig på att det kanske inte var något bra förslag att lägga till en  konsekvensbeskrivning på mitt yrkande om ökad budget ram, vilket ställdes mot femklöverns som vara att gå på tilldelningen från budgetberedningen. Fast det som var ännu roligare var att han samt SPI innan voteringen sagt JA till Sossebudgeten.


Alltid roligt i socialnämnden. Sen sa de nej ...och mitt i alltihopa glömde Staffan Salomonsson  (M) bort sig igen och nu var det alliansen inte femklövern som tyckte något i frågan.  Inte kul att vara Miljöpartist i dessa läge, ständigt bortglömda. Ordföranden Birger Larsson (Fp) uttalade sig oxå och då i SKD ang.  Önnebo. Att alliansen hade samma syn, ja det är inte lätt med alla konstellationer. Jag har tidigare skrivit om detta Minnet är kort hos ordföranden i Socialnämnden
Men då kanske ni som läser min blogg undrar vad Socialdemokraterna yrkar på i Socialpolitiken. Ett arbete som vi drivit i Socialnämnden de senaste åren. Tyvärr fick S inte gehör på vår yrkande på budget på 240,6 miljoner utan beslutet blev 235,6.
  Det kommer här: 
Målet med socialpolitiken i Hörby kommun är att bygga upp och stärka vård och omsorg. Till detta behövs naturligtvis ekonomiska resurser. Vi motsätter oss Lagen om valfrihet: LOV, då vi inte kan se att detta gynnar vare sig individ eller kommunen. Arbetet med s.k. hemmaplanslösningar måste skyndas på. Det gäller även bostadsfrågan för personer med handikapp, funktionshinder och/eller om det finns annan socialproblematik. Vi måste snarast arbeta fram en bostadsplan för dessa grupper. Det kan vara gruppboende, trappstegshus, kollektivboende eller egen lägenhet.

För att nå barn och unga i tidigt skede är det viktigt att verksamheten Ett Familjens Hus snarast startar.

För att nå målet med en god vård och omsorg skall vi återinföra en frivilligcentral och ett anhörig/närstående stöd värt namnet.  Under de senaste åren har femklövern rationaliserat bort verksamheten som under många år bedrivits i kommunen.

Vi kommer även att aktivt arbeta för att brukarorganisationer blir delaktiga i alla verksamheter.Socialpsykiatri

Den Socialpsykiatri vi erbjuder våra kommunmedborgare har idag stora brister och behöver förbättras och utvecklas. Träffpunkten skall utvecklas med en förbättrad dagverksamhet, öppethållande efter behovet, nya målgrupper skall erbjudas uppsökande verksamhet och stöd.  Det kan vara grupper som unga med psykisk sjukdom, personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi anser att Socialtjänstlagen skall följas gällande uppsökande och förebyggande arbete, vilket inte sker idag.  Lyckas vi med detta leder det till många samordningsvinster mellan kommun, region och den drabbade personen och dess anhörige. Det ger även ökade ekonomiska resurser för Hörby kommun. Dessutom är det stora vinster för våra kommunmedborgares psykiska och fysiska hälsa.

Verksamheten boendestöd är en del i den stödjande och behandlande vården, vilken blivit kraftigt eftersatt under de senaste åren. Förbättras och utvecklas verksamheten leder detta till ökat personligt mående och kostnadseffektiv vård och behandling.

För att klara av socialpsykiatriska verksamheten anser vi att tjänsten psykiatrisjuksköteska snarast skall återbesättas, en tjänst som ” bara försvunnit” för något år sedan.


Värna de äldre och somatiskt sjuka

Vårt mål är ett vitalt och tryggt åldrande. Kvaliten i äldres vård och omsorg behöver stärkas oavsett om det är inom hemtjänst, hemsjukvård, äldre och handikappomsorg.

Vi vill stärka omsorgspersonalens kompetens. Under de senaste åren har utbildningsnivån för omsorgspersonal sjunkit, timvikarier har ökat och vi ser en tendens till att sjuktalen ökar.  Vi vill att all personal skall lägst ha undersköterskekompetens, det innebär att personal inom äldre och handikappomsorg skall erbjudas fortbildning.

Vi vill minska timanställningarna och erbjuda heltidstjänster till de som så önskar, efter det behov som finns i kommunen.

Vården av de som är svårt sjuka skall byggas upp. Därför kommer vi att införa demensteam och palliativa team. Detta gynnar individen och sparar pengar.
Demensvården på Källhaga måste utvecklas, arbetet har helt stannat upp under den röra som finns hos femklövern.


Missbruksvård

Vi behöver en missbruksvård värd namnet, den skall både vara uppsökande, behandlande och efterbehandlande. Det skall finnas samverkan frivilligorganisationer som tex Länkarna och AA.

Vi vill införa tanken och intentionen med ett ”Ett kontrakt för livet ” som Socialdemokraterna startade nationellt 2005, detta arbete har ej fortlöpt och resultatet visar sig med ökat personligt lidande samt ökade kostnader för missbruksvården. Syftet är att förstärka missbrukarvården och skapa bättre förutsättningar för fler kvalificerade och långsiktiga vårdinsatser. Satsningen omfattade vårdkedjans alla delar utan att få kostnadsdrivande effekter på missbrukarvården. Vi behöver utöka antalet samtalsterapeuter, behandlingsassistenter och den uppsökande verksamheten i bl.a. Tvärgatans regi. Vi behöver alternativa boende i kommunen för att minska institutionsplaceringar.Självklart har vi många yrkande till kommunfullmäktigeSocialnämnden:
 • Att  socialnämnden erhåller kommunbidrag med 240,6 miljoner för 2013 
 • Att kommunfullmäktige inser trots det ökade bidraget att nämndens budget är  underbalanserad 
 • Att tjänsten som psykiatrisjuksköterska återbesätts 
 • Att öppethållandet  på Träffpunkten ökas 
 • Att motionen om socialpsykiatri snarast verkställs 
 • Att frivilligcentralen  öppnas 
 • Att anhörigsamordnare snarast  startar sitt arbete med en anhörigcentral 
 • Att missbruksvården förbättras genom att utöka antalet samtalsterapeuter, behandlingsassistenter och den uppsökande verksamheten i bla Tvärgatans regi. 
 • Att alternativa boende i kommunen tillhandahålles för att minska institutionsplaceringar. 
 • Att intentionen i motionen demensteam snarast verkställs med start av team med undersköterskekompetens 
 • Att intentionen i motionen palliativvård snarast verkställs med start av team med undersköterskekompetens 
 • Att all personal skall lägst ha undersköterskekompetens, det innebär att personal inom äldre och handikappomsorg skall erbjudas fortbildning. 
 • Att Demensvården på Källhaga utvecklas, arbetet har helt stannat upp under den röra som finns hos femklövern. Genom at en konsekvensbeskrivning av verksamheten utförs- som kopplas till nationella riktlinjer för demensvård.  2 kommentarer:

 1. En enkel fråga; de förslag som läggs här ovan, ryms de inom de 140Mkr?

  SvaraRadera
 2. Svar på din enkla fråga, ja om S får mandat att ta över politiken så ryms det inom budgeten. Vi har öronmärkt några område via riksdagsbeslut bla utbildningssatsningar på personal inom äldre och handikappområdet och missbruksvården. De andra områdena hanteras med den personal som finns men som dock måste vidareutbildas eller så måste tjänster ändras gällande kompetenskravet. Socialpsykiatrin, demensvården och palliativa team har fullmäktige beslutat att ställa sig bakom. Men det tar för lång tid att komma igång med er vid rodret.

  SvaraRadera

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.