S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
onsdag 10 oktober 2012

Moderat opposition i kommunstyrelsen

Intressant var det på kommunstyrelsen i måndags.


Vi ledamöter fick en levande dragning av konstnären Johan Falkman. Inget annat kan sägas än att han verkar högst kompetent i sin yrkesutövning. Med en bred erfarenhet och kunnig i muralmåleri. Vi blev även informerade om alla Hörbybor som deltagit i arrangemanget. Folk på byn, elever från bla Georgshill, bönder, arbetare och omsorgspersonal. Som jag ser det är hans arbete en bra reklam för Hörby.

 Det som misskrediterar oss starkt är den eventuella jävsfrågan och hanteringen av upphandlingen.

Jag ser framemot att detta förhoppningsvis kommer att granskas av revisionen. 

APPLÅDER
Digital versionen av Skånskan idag skriver att ledamöterna gav en spontan applåd till konstnären och hanteringen av ärenden i HiFab. Ja, självklart ger jag en applåd till en duktig och ambitiös berättare. Men ledamöterna applåderade absolut inte ärendehanteringen. Fattar inte vem det kom ifrån.

Beslutet att godkänna informationen gjordes långt efter presentationen, och jag kunde inte höra en enda applåd. Det var inget beslutande ärende endast informationsärende.


Vi kan läsa i Skånskan att att det finns en ambition att inte kommunen skall betala, enl Lars Ahlkvist.
Politikerna backar ??????

Kostnaderna var inget som skulle beslutas eller diskuteras i kommunstyrelsen. Kostnadsanspråk får läggas som ett ärende för ett avslag eller bifall då det blir aktuellt.

Per Elis skyller oppositionen för att vara klen i sin blogg, men jag har hela tiden sagt att min representant Heidi Laine Lundgren för socialdemokraterna har mitt fulla förtroende,  problemet i min värld är som jag upprepar.

  • eventuellt jäv
  • eventuell fel hantering av LOU
  • eventuell bristande underlag till tjänstemän


Mitt inlägg som svar på Per Elis blogg:

Men Per Elis, jag satt ju mittemot dig på kommunstyrelsen, du fick ju hur mycket utrymme som helst för dina grävande frågor. Jag började undra om du fått ett nytt uppdrag, nämligen i revisionen. Det är där en granskning hör hemma, inte att ske via blogg eller amatörmässiga former.
Frågan med jäv och LOU skall granskas i demokratisk mening i det rätta forumet.
Hur kan du påstå att du blev avbruten eller inte kom till tals.
Hade jag varit ordföranden hade jag avrundat betydligt tidigare.Men så är jag ju som du vet ganska fyrkantig av mig. 
Det är ett imponerande maktspel mellan era moderata falanger som nu sker. Synd att det misskrediterar övriga politiker i form av politikermissnöje.

Samt självklart de besparingar som femklövern tagit bla på skolan med 1.7 miljoner. 

Sparbeting med 
  • stor restriktivitet på vikarier
  • minskad personalkvot i förskolan
  • minskat stöd och minskade extraresurser för barn och ungdomar med särskilda behov
  • minskat stöd till vuxna med särskilda behov i vuxen undervisningen

Här gjorde sig inte Per Elis och Skerupfalangen sig besvär att rösta med Socialdemokraterna. 
Vi i S  ville ersätta  de 1,7 miljoner kronor som fattades. Men tji fick eleverna och barnen av den styrande majoriteten i Hörby. Det blir ett tufft sparbeting på en redan svag grupp. 
1 kommentar:

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.