S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
fredag 12 oktober 2012

Fy skäms håll budgeten, uppmanar femklövern
Alla ni som röstat på femklövern --jag hoppas ni öppnar ögonen och inte bara ser till alla fina nybyggnationer vi har i Hörby. 


Vilken vård, omsorg och skola vill du ha ? Vilken miljö? Vill du dricka rent vatten ? Hur vill du tanka din bil ? Var vill du tanka den, mitt inne i byn ? Skolan ? Skall ditt barn få extra hjälp redan i lågstadiet om hon/han har något funktionshinder? Eller skall vi ha lite is i magen och hoppas att ditt barn inte flippar ut i högstadiet? Inte får godkända betyg? Din gamla mor/far skall de bo på ett  bra boende ?


Själv vill jag bo på ett äldreboende utan vinstintresse och med jazz profil, för jag gillar jazz? 


Låt er inte luras av kommunpolitiker som går runt på torg och gator och lovar pengar till skolan före valet, eller att fixa till bygglov eller annat. Det funkar inte så. Rikspolitik och kommunpolitik hör ihop. Svaren har vi här. Budgeten håller inte. Det är femklöverns ansvar idag. 


Artikeln i dagens Skånskan skriver om delårsrapport 20120831 och sparbetinget som kvarstår  20 miljoner plus i kassan

Hade det inte varit för socialnämnden så hade siffrorna sett ännu bättre ut. Socialnämndens underskott på 19,3 miljoner kronor är inräknat i resultatet.

Jag skulle vilja förtydliga detta  HADE DET INTE VARIT FÖR ALLIANSENS POLITIK så skulle fler personer klarat sin försörjning. Det sänkta taket i sjukförsäkringen, försämrad arbetslöshetskassa minskat stöd till skola och barnomsorg. Privata entreprenörer som skor sig på skattebetalarnas bekostnad genom att ta ut vinster och stoppa detta i egen ficka. Vallgården, som var ett av de boenden som haft mycket bra effektivitet för kommunen, detta är nu överlåtet på Carema, och inte till någon nytta för kommunen. Skulle en bra granskning till skulle troligen det visa sig att det kostat pengar oss att överlåta verksamheten, speciellt om vi räknar in all personaltid som lagts ner för utredningar samt möten under processen.


Det är några av många bidragande orsaker till Socialnämndens och skolans havererade budget.


Budgeten är  inte verklighetsförankrad. Hur tror man i femklövern att vi i socialnämnden skall kunna hantera detta underskott under 2013 utan att minska på verksamheten.
Besparingarna 2012 har ej drabbat kommuninnevånaren eller kvaliteten i någon högre utsträckning,  men en del har försämrats under det gångna året. Tex sjuktalen ökar, timanställningar ökar, utbildningsnivån minskar bland omvårdnadspersonal.  Det kommande året måste kraftiga besparingar till om budgeten skall hållas. Då blir det tuffa beslut för femklövern, som drabbar svaga personer.Delårsrapporten som presenterades på senaste kommunstyrelsemötet och snart skall upp i Fullmäktige tar upp femklöverns besparingar i skolan. ( jag har skrivit om detta innan sannas blogg )


  • stor restriktivitet med timvikarier
  • färre elevassistenter i grundsärskolan samt begränsningar av stödinsatser i grundskolan
  • sänkt bemanning i förskolan från 2,73 personal /avdening till 2,57 personal/avdelning
  • minskade stödinsatser för elever på grundläggande vuxenutbildning. 
Socialdemokraterna yrkade i senaste fullmäktige att sparbetinget på skolan skulle inhiberas,  kommunfullmäktige september

 (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att den redovisade
åtgärdsplanen från barn- och utbildningsnämnden om reducering av skolpengen inte skall verkställas under 2012. 

Femklövern ansåg inte att detta var angeläget utan , fullmäktige godkände sparförslaget

Härefter ställer ordföranden varje beslutspunkt under proposition och finner att
fullmäktige bifaller dessa
.
Socialdemokraterna reserverar sig mot detta tokiga beslut att spara 1,7 miljoner under september -december månad 2012 på förskola och skola.


S -Reservation angående reducering av skolpeng

Bun redovisar både en åtgärdsplan som bland annat innebär att nämndens beräknade underskott på 1,7 miljoner helt går att hänföra till ökade kostnader inom gymnasieskolan. Dessa
ökade kostnader får inte nämnden någon kompensation för utan medlen tas från konton
som berör den egna verksamheten såsom grund- och förskola.
Förslaget till beslut från S är: att kommunfullmäktige beslutar att den redovisade åtgärdsplanen från Bun om reducering av skolpengen ej skall verkställas under 2012.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.