S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
tisdag 3 april 2012

Lagen om valfrihet

Under min sommar som vikarierande vårdplanerare i Lundskommun så fick jag insyn i hanteringen av LOVèn.

Som vårdplanerare och den i teamet som ledare runt patienten med dess anhöriga skulle jag informera , opartiskt om de företag som erbjöd tjänster.

Vilket jag naturligtvis utförde enligt uppdrag. Men hur lätt är det för den trötta patienten att välja.
Oftast kryssades en ruta i utan att tänka till, man tog det man kände igen.

Det var ca 5 val just nu kommer jag ihåg Carema, Attendo och Lundskommun.  Det fanns inga små företag som Susannes hemsjukvård med specialisering på demenstjänster. Pelles hemservice med hemtjänst eller Stinas vård och omsorg som även utförde sårbehandlingar. Varför fanns ej småföretagen. Så klart, hur skulle de få det att gå ihop ekonomiskt. Lunds kommun är stort och utföraren skulle serva hela kommunen.

Därför är min uppfattning att med nuvarande Lag om Valfrihet så omöjliggör detta etablering av de små företagen, lagen gynnar de stora bolagen vilka ofta är riskkapitalbolag.

Hörby kommun är nu på väg att införa LOVèn, pengar strösslas från Regeringen för att så skall ske. Pengar går till projektledare, utbildning av politiker och tjänstemän, måltal you name it.

Tänk om vi kunde få lite pengar till frivilligverksamhet eller socialpsykiatrin i kommunen istället.

Socialdemokraterna reserverar sig enligt följande i socialnämnden


Socialnämndens arbetsutskott 20120402
Reservation i ärende Dnr SN 2012/062
Begäran om att utöka omfattningen av LOV (Lagen om valfrihet) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad omvårdnad

Vi socialdemokrater bejakar mångfald och valfrihet inom välfärdens verksamheter. Alternativa utförare har bidragit till utveckling och förbättring. Det ytterst avgörande är inte driftsformen. Det väsentliga är att verksamheten håller hög kvalitet och kommer alla till del efter behov. Vi ser gärna att de små företagen får möjlighet till verksamhet inom hälso- och sjukvård inom kommunen.

Vård och omsorg är en marknad där företagen kan välja de mest lönsamma och friskaste medborgarna. Det finns en uppenbar risk att utbudet av välfärdstjänster blir lägre i mer kostnadskrävande områden. Eftersom Hörby kommun är stor till ytan leder LOVèn troligen till att de redan stora aktörerna många sk riskkapitalbolag är de som blir aktuella i vår kommun för LOV tjänster.  Med all sannolikhet finns ingen möjlighet för de mindre företagen att etablera sig då lönsamheten är svag i en stor kommun med få innevånare, då det är långa körsträckor. Risken är då att tätorten får LOV tjänst, men inte landsbygden. Detta leder då till att den kommunala hälso- och sjukvården samt omvårdad  och hemtjänst blir dyrare att utföra.

Därför kommer vi säkerligen att se att mindre, personaldrivna eller idéburna aktörer har mindre möjligheter att hävda sig i konkurrensen. Idag är det stora vårdbolag som utgör merparten av entreprenörerna inom vård och omsorg. En ny modell får dock aldrig leda till att man ställer lägre krav på arbetsgivaransvaret. Kollektivavtal ska gälla i all verksamhet, personalens meddelarfrihet och rätt till kompetensutveckling och även i övrigt goda arbetsvillkor måste säkerställas.

Ytterligare ett problem med LOVÈN är att företagen som blir aktuella kan tillhandahålla tilläggstjänster som fönsterputsning, hund och katt vakt, trädklippning mm. Individen kan även få RUT avdrag via företaget. Detta missgynnar kommunens verksamhet som inte får tillhandahålla dessa tilläggstjänster enligt kommunallagen.

En demokratiskt styrd och solidariskt finansierad vård och omsorg som ges efter behov är en grundläggande del av den svenska välfärden. Den politik som den nuvarande regeringen driver inom välfärdens område leder i en helt annan riktning. Företagens lönsamhet går före medborgarnas tillgång till välfärdstjänster av hög kvalitet. Vi tar därför avstånd från den nuvarande formen av valfrihetssystem (LOV) och om vårdval. Dessa båda lagar innebär fri etablering för företag inom välfärdsområdet. Företag kan etablera sig var helst de finner det mest lönsamt.

För socialdemokraterna

Susanne Meijer 2:e vice ordförande i Socialnämnden

Hörby 2012-04-03Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.