S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 29 april 2012

Arbete åt alla- även för de med funktionshinder, psykiska som fysiska

Jag blir så väldigt bekymrad då jag läser skd om arbetslösheten i mellerska skåne . Alla tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby ökar i %.

Det förvånar mig inte alls, för något mer svårt heltidsarbete än att vara arbetslös finns inte på kartan.

Jag har ett flertal ungdomar i min närhet med färsk erfarenhet av jobbcoacher, konstiga utbildningar som de SKALL utföra, möten och annat påhitte möten/utbildningar.Ett antal vuxna vänner med mångårig arbetslöshet finns också i min vänkrets, så jag har god inblick i deras tuffa vardag.

Har sen individen ett funktionshinder är det ännu svårare. Kanske lite,lite lättare om det är fysiskt dock svårare om det är psykiskt som något neuropsykiatriskt funtionshinder.

Det kan vara ADHD, Tourettes, ADD, Asperger, Autism alla diagnoserna kan innebära lättare eller svårare incitament för individen.

Jag vill dock påstå att minst 75 % av dessa indivder kan utföra och vill ha ett arbete. Ofta enklare former allt från 2-4-6 timmar per dag, det kan vara posthanteringen på en arbetsplats. Enklare städning, arkivering, stämpla kuvert, tidsbokning mm. På min arbetsplats en vårdcentral skulle jag kunna finna flera arbetsuppgifter som skulle underlätta min vardag. De resterande 25 % har ett funktionshinder som gör att de ej kan arbeta alls.

Men vi måste börja med kommunen, därför hoppas jag mycket på en form av   sociala företag en väg in till abetsmarknaden.

Jag anser även att vi i Hörby kommun skall satsa en viss % av alla sommarpraktikplatser ca 25 %  till en början, dessa skall öronmärkas till elever med NPF- diagnoser och till särskoleelever.

Att pröva på arbete i form av sommarpraktik är en viktig utveckling för individen. Det är en träning inför det kommande arbetslivet. Möjlighet ges till ungdomar att tjäna egna pengar, man stimuleras i social samverkan på en arbetsplats. Att vara ung och leva med funktionsnedsättning kan vara besvärligt för vissa individer och lättare för några. Det står helt klart att ungdomarna inom grundsärskolan har svårare att erhålla sommararbete än ungdomar utan funktionshinder.

Hörby kommun erbjuder genom kommunstyrelsen ungdomar i åldern 16-19 år praktikarbete under 3 veckor på halvtid. Enligt barnbokslutet 2011 fick 54 ungdomar praktikarbete.

Sommarjobb genom kommunens försorg leder till att ungdomar med funktionsnedsättningar integreras med andra ungdomar. Att bli inkluderad i samhället är av yttersta vikt för en individs självkänsla. Att vara ung och komma ut i arbetslivet kan vara svårt idag, och med ett funktionshinder gör det inte saken lättare. Många ungdomar exkluderas redan i grundskolan istället för att inkluderas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.