S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
onsdag 2 maj 2012

Arbetarrörelsensdag 1: a maj

Stolt och glad är jag över det engagemang som vi Socialdemokrater i Hörby har


 Även detta år genomförde vi vår demonstration tillsammans med Vänsterpartiet. Vi var totalt ca 160 personer som deltog i vår demonstration.

Talare i år var Tommy Hall vår gruppledare i fullmäktigegruppen, han resonerade om femklöverna visavi fyrklöver och vad som är genetiska sidovarianter. Att alla kommuninnevånare har en stor pengaskuld till kommunen oavsett vår ålder. Bråk och käbbel inom socialnämnden som gör att vi tappar styrfart.Anders Karlsson riksdagsman och Anton Svensson från Hörby SSU delgav oss intressanta reflektioner.

Frågan vi Socialdemokrater ställer oss är hur femklövern skall lösa den ekonomiska delen och samtidigt utveckla och stärka en bra skola, barnomsorg samt hälso och sjukvård. Vi har den tunga och lagbundna socialnämnden som under 3 år dragit över sin budget med ungefär 90 miljoner kronor.Även tekniska och barn och utbildningsnämnden har ett minus. Hörbys siffror i skolrankingen ligger på mycket dåliga värden Hörby hamnar på plats 240 .

 Enligt min åsikt som är andre vice ordförande i Socialnämnden så borde vi borde vara mycket längre fram i processen bla med utvecklingen av socialpsykiatrin. Att se till att de svagaste personerna har ett gott och innehållsrikt  liv.

Tyvärr går allt mycket sakta och tar inte Hörby´s femklöver verkliga krafttag så har vi stora personliga tragedier att vänta oss om ett antal år. Med ökade kostnader i form av akuta boendelösningar.

Vi måste utveckla och starkt förstärka socialpsykiatrin. Bygg LSS boende, kollektiv boende för de unga som behöver extra stöd, utveckla möjligheter till arbete och praktik.Foto: S . Meijer

Då en del bloggare inte har klart för sig varför vi globalt firar 1: a Maj så kommer här en nödvändig och kort historiebeskrining.

Första maj är arbetarrörelsens högtidsdag. Arbetarrörelsen kämpade och stred under många år för att denna dag skulle bli en helgdag bland de kyrkliga och borgerliga helgdagarna.

Skälet till att göra första maj till en helgdag var att arbetarrörelsen och dess medlemmar skulle få en arbetsfri dag på året då man kunde uttrycka sin mening, demonstrera och träffas, umgås och prata politik. Första maj är alltså den enda dagen på året som är tillägnad det arbetande folket.

Tidigare hade arbetare varit tvungna att efter arbetets slut samlas till demonstration. August Palm skrev i sin annons i tidningarna: 'Vi träffas för att promenera genom staden. Är ni intresserade av att promenera med mig träffas vi...'

Första maj-tågen med sina genomgående teman kring arbetets villkor, jämlika rättigheter, internationell solidaritet och fred speglar en betydelsefull del av Sverige och hur det utvecklats till det land som det är idag.( källa: socialdemokraterna.se)


Foto: Albulena MuratiInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.