S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 22 april 2012

Funderingar om Socialnämndspolitiken i Hörby

Intressanta funderingar finns i mitt huvud efter förra socialnämndsmötet. Jag blir mer och mer konfunderad över en del av moderaternas yttrande på nämnden, oftast kopplat till Socialdemokraternas förslag.Då det gäller motionen Skapa ett familjens Hus  får Socialdemokraterna överlag positiv feedback från alla politiska partier. Motionen är en del i hemmaplanslösningarna, märk väl nu yrkar Kamer Bytyci (M) avslag på den i sin helhet. Jag undrar hur han tänker men han argumenterar att dessa problem får lösas i den egna familjen. Konstigt tycker jag eftersom det är socialnämndens uppdrag att stötta och underlätta för barn och familjer. Tur att de andra moderaterna i detta fall är lite förståndigare.

Då det gäller motionen arbetskläder som även den får bra respons. Vi hade den först uppe i arbetsutskottet därefter remitterades den tillbaka till förvaltingen för att utöka förvaltningens förslag till att gälla även hemsjukvård och hemtjänst. Här någonstans fick Staffan Salomonsson (M) för sig att det var hans förtjänst eftersom inte S yrkade på detta i motionen. Jag var efter Sn mötet förra veckan tvungen att visa texten i motionen för Staffan, tyvärr hade han inte läst den utan förvaltningens förslag. Ja, det gäller att läsa rätt, annars blir det konstigt i protokollet. Men all heder åt M som stöder S i intentionen att våra kommunanställda skall ha arbetskläder. Läs först tala sen, det är bra för oss alla.

Då det gäller en politisk gruppkonstellation gällande att se till så vi får bra kriterier för Loven´s införande S ställningstagande till LOVèn . Här skulle en grupp utses av arbetsutskottet, på min fråga om det var en styrgrupp eller arbetsgrupp så fick jag inte något bra svar. Därför remitterades det igen till förvaltningen. Venche Larsson (M) undervisade mig på nämndsmötet, om vad grupperna innebär. Bra att nu femklövern vet skillnad på styrgrupp och arbetsgrupp, för det är en jäkla stor skillnad. Tilläggas är ju att S vetat det hela tiden, men det måste vara klart i handlingarna innan beslut.

Revisionen
Då det gäller att fullmäktiges presidie vill ha ett yttrande från nämndens över den anmärkning som Sn fått av revisionen pga dålig styrning, uppföljning ledning och hantering av ekonomin så får vi som inte är i femklöverna på sittande möte ett förslag av ordförande Maria Danielsson. Detta presenteras som femklöverns förslag till yttrande.

Här lägger man tonvikt på att det fattas utbildning för politiker, men som jag och S förstod det skulle femklöverns politiker utbildas av sina egna partier, allt enligt det svar som gavs av kommunalrådet i augusti 2011 om politisk utbildning. Socialdemokraterna anser inte att politisk skolning skall bekostas av socialnämnden av skattepengar. Men då det gäller utbildning för att lära sig organisationen, lagar etc så behövs det så klart utbildning, se även i SKD artikeln gult kort för Socialnämnden

Dock frågade jag femklövern om de glömt den utbildning de var på under första halvan av 2011 arrangerad av ordföranden Jane Cimmerbeck, om fallet är så tycker jag inte vi skall ha mer utbildning.


Eftersom socialdmeokraterna inte ansåg att femklöverns svar till revisionen var till belåtenhet la vi vår protokollanteckning.

Socialnämnden 20120419

Extra ärende på Sn gällande att revisionen i sin verksamhetsberättelse för 2011 har riktat en anmärkning mot Sn för bristande ledning, styrning, uppföljning och kontroll.

Socialdemokraterna vill föra till protokollet att vi inte delar den uppfattning som övriga Socialnämndspolitiker gör gällande i svaret till kommunfullmäktigespresidium.

Vi anser att fullmäktige gav godkännande till överskridningen av budgeten och att Sn underskott skulle hanteras mot kommunens totala årsresultat. Majoriteten har inte visat på en förmåga att styra den ekonomiska processen, mycket tid har istället ägnats åt inbördes käbbel. S anser att om presidiet och arbetsutskottet hade ägnat sin tid åt ekonomi och styrning i betydligt högre grad så skulle vi varit betydligt längre fram i ett antal olika processer bla riktlinjer för verksamheten, ekonomiskstyrning, granskning av verksamheten mm,

Nu menar majoriteten att problemet ffa handlar om centrumorganisationen, har de helt glömt den försämrade arbetsmarknadspolitiken och försämrade villkor för redan svaga. Skillnaden mellan låg och mellan samt höginkomsttagare har ökat. Många har utförsäkrats pga borgarnas försämringar under de senaste 4-5 åren, vilket tydligt avspeglar sig i en ökning av kostnader inom socialförvaltningen.

Till detta kommer att majoriteten inte klarat av att styra och leda sin organisation. Man skriver att det är nya politiker i nämnden och att de inte utbildats tillräckligt, hur mycket utbildning skall det behövas undrar socialdemokraterna, det är väl ändå den egna politiska föreningen som får stå för denna skolning och inte våra gemensamma skattepengar. Majoriteten skriver att utbildning begärdes 2011, ja minnet måste vara kort eftersom S kommer ihåg både workshops, arbetsplatsbesök, besök i Höör och besök med lokalvandring på våra enheter.

 För Socialdemokraterna
Hörby 20120419
Susanne Meijer andre v ordförande
Susanne Stjernfeldt
Albulena Murati

 En annan intressant kommentar  kom i fika pausen på socialnämnen och den var från sverigedemokraternas Gertie Holst,  att hon tyckte jag pratatde alldeles för mycket, ja det kan ju så vara, men det kan man ju inte skylla sd för. Som glömmer att reservera sig i flyktingfrågan ( som annars är deras mantra att alltid motsätta sig i )  och blir uppläxade av partikamrater offentligt i SKD och i fullmäktige. Nu har de lagt en helt ovetenskaplig motion om att Hörby kommun skall tillhanda hålla supernannys och superdaddys.En motion som skuldbelägger både unga och föräldrar. Ni skall inte tro att Sverigedemokraternas Gertie Holst yrkade på bifall vare sig i Sn eller kommunstyrelsen. Ska bli intressant och lyssna av vad som händer i fullmäktige i morgon.


Läs gärna mer  av Hörbys bloggande Sossekvinnor  Heidi Laine Lundgren
och Anita UllmanInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.