S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
tisdag 24 april 2012

Stolt Socialdemokrat

Stolt Socialdemokrat är jag med beslutet av ett Familjens Hus

Vi är många glada Socialdemokrater som glädjs i att vi inom en snar framtid kan erbjuda våra Hörbybor  ett Familjens Hus i samverkan med primärvården och Hörby kommun. Femklövern hade besinnat sig och förstod värdet i att bevilja vår socialdemokratiska motion i sin helhet familjens hus.

Som distriktsköterska och samhällsengagerad politiker glädjs jag otroligt mycket, då jag vet att detta arbetssätt är vetenskapligt beprövat. Att stödja familjer i tidigt skede i samverkan med mödravårdcentral, barnavårdscentral och socionomer med specialutbildning i handledning till familjer med behov av stöd. Det ger ljuva toner i disktriktsköterskeörat.  Tänk så många barn som kommer att må bättre pga detta beslut.Betydligt mindre stolt är jag över de mycket trista siffror som femklöverns årsberättelse visar över bla skolan i Hörby. årsberättelsen

Fritidshemmen har minskad sin personal och ökat barn per anställd enligt följande år 2010 hade vi 19,2 barn / anställd och  2011 har vi 21,2 barn/heltidsanställd.

Tacka tusan för att vi drar in mer pengar till kommunen med detta handhavande närmare bestämt 1,4 miljoner. Femklövern skriver "Många barn har varit inskrivna och fyllnadsgraden har  därmed varit god ".

Här anser Socialdemokraterna att en minskning måste till av antal barn/anställd. Varken barn eller personal mår bra av detta. Ytterst är det våra ungar som tar stryk och en del hamnar sedemera i socialförvaltningens rullor. Samverkan måste till på ett mycket tidigare skede mellan barn- utbildningsnämnden och socialförvaltningen.  Jag vill inte att mina syskonbarn skall betecknas som god fyllnadsgrad. Vi politiker stjäl  goda år från våra barn.


Vad gäller utbildning inom särskild vuxenutbildning på Hörby Lärcenter hittar jag inte ett enda ord ( jag har läst texten om och om igen för att verkligen inte missa något, skulle så vara vore jag tacksam).  Inte heller kan jag hitta något om vad kulturskolan erbjuder för aktiviteter för barn inom grundsärskolan. Då jag frågar ansvariga chefer får jag ofta svaret att dessa barn integreras ( nu skall det heta inkluderas). Men på vems villkor integreras de. På barnets eller skolans vilkor, jag anser att det sker på skolans vilkor i många fall. Nej det är ingen kul läsning gällande de handikappolitiska planerna från femklövern.

Detta är inte bra, men jag kan lova att jag ännu mer skall arbeta förbarn och unga med funktionshinder under kommande år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.