S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 26 februari 2012

Socialt företagande en väg in till arbetsmarknaden

Då arbetar Socialdemokraterna vidare och lämnar nu in en motion tillsammans med Vänsterpartiet angående införandet av socialaföretag som även kallas sociala kooperativ i vissa kommuner. Jag ser med glädje fram emot den kommande utredningen och hur fullmäktige sen skall ställa sig i denna viktiga fråga.

...........................................................................................................
MOTION                                                                                            

Till kommunfullmäktige i Hörby   

                                           

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att möjligheten av att starta Sociala företag i Hörby kommun undersöks och presenteras


Socialt företagande en väg in till arbetsmarknaden

Sociala företag


Att det är svårt att få en anställning om man har funktionsnedsättning, är långtidsarbetslös eller har varit sjukskriven är väl känt. Men de senaste åren har möjligheten att skapa ett eget arbete, genom att tillsammans med andra starta så kallade sociala företag visat sig vara en möjlig väg för många att åter bli delaktiga, skattebetalande medlemmar i samhället.

Sociala företag har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv, skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.

Det fungerar som vilket företag som helst men med medarbetare som
har fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder, nyss avtjänat ett fängelsestraff, lämnat sitt missbruk, långtidssjuka, långtidsarbetslösa unga långt ifrån arbetsmarknaden utan arbetslivserfarenhet.

Socioekonomiskt finns det mycket stora vinster att hämta in genom att kunna vända människors utvecklingskurvor från bidragsberoende till att vara deltagare på arbetsmarknaden. Forskningen visar att människor som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap inte bara kostar samhället mycket pengar, utan livskvaliteten sjunker, vårdkonsumtionen växer och det blir mycket svårare att ta sig tillbaka till arbetslivet igen.

Det är statistiskt flera gånger svårare att ta sig in på arbetsmarknaden igen för den som varit arbetslös i flera år än de som har kortare arbetslöshetsperioder.

Det har visat sig att de arbetsintegrerande sociala företagen på många sätt kan bidra till att inkludera människor i samhällsgemenskapen, ge fler sysselsättning och göra flera självförsörjande.

I Hörby kommun har vi DELTA- gruppen som mycket väl skulle kunna fungera som ett socialt företag.  Ett annat område skulle kunna vara att se över Hörby museum, som kunde vara ytterligare en möjlighet genom att utveckla café verksamhet mm i form av ett socialt kooperativt företagande. Dagligverksamhet med brukare inom LSS vore ännu ett bra område att undersöka för socialt meningsfullt företagande.

En inventering av Hörby kommuns verksamheter kan ge ett flertal nya arbetsmöjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Då Hörby kommun nu står i beredskap med att bygga upp en arbetsmarknadsenhet så yrkar Socialdemokraterna


-        att Hörby kommuns arbetsmarknadsansvarige i samarbete med ReSa projektet, näringslivssamordnare, praktikplatssamordnare, försäkringskassa och arbetsförmedlingen undersöker möjligheten att införa Sociala företag i Hörby kommun

-        att en kartläggning gällande finansieringsvägar och eventuella hinder skall göras som presenteras senast januari 2013


Fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Susanne Meijer (S)                                  Ingrid Bromander (V)

Hörby 2012-02-27


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.