S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 5 februari 2012

När skall Miljöpartiet visa sin rätta sida ?

Jag väntar med spänning på  Miljöpartiets beslut om deras tillhörighet i Hörby, läs skd hot eller gör ni allvar av saken.

Skall de våga gå sin egen väg och stå för deras ställningstagande. Hörbypolitiken  behöver det gröna tänket mer än någonsin.

Socialdemokraterna har en bra miljöpolitik som är vass och bred och som vi arbetar på att bryta ner lokalt investera i grön energi,

Ur vårt handlingsprogram.

S - ser stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och stärka industrins konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet. Sverige har unikt bra naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång på vind, vatten och skog. Den förnybara energin har mycket stor potential att byggas ut under lång tid framöver.


S -vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering kärnkraft.


Det är kanske inte läge att diskutera kärnkraft i dessa kalla tider. Men  med mer energieffektivisering, politiska beslut så kan vi kunna minska vår energiuttag.

För Hörbys del kan vi börja med att byta ut till energismarta lampor, bygga med senaste tekniken för miljövänlig hus.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.