S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
måndag 6 februari 2012

Socialdemokraterna i Hörby arbetar aktivt med socialpolitik, äldre och sjukvårdsfrågor


Vi är nu inne i ett nytt verksamhetsår, ett år som lägger fokus på en ny organisation för socialförvaltningen. Grundstommen för Hörbys framtida organisation är hemmaplanslösningar. Det innebär att förvaltningen skall minska sina inköp av tjänster t ex familjehem, psykologer som stödjer familjer, barn och unga i kris, missbruksvård för de som ännu inte hamnat djupt nere i missbruk mm.

Socialdemokraterna lovordar hemmaplanslösningar, det gynnar den enskilde som kan få hjälp lokalt och kanske i ett tidigare skede. S har under förra mandatperioden lyft frågan om hemmaplanslösningar, dock var det inte så intressant då från femklövern. Jag glädjs nu i att alla politiker är samstämmiga om att detta är ett bra arbetssätt.

S bevakar och lyfter våra hjärtefrågor i olika sammanhang. Vi har gått på val att eftersträva teambaserat arbete inom äldrevård, psykiatri, demens, somatisk och palliativ (lindrande) vård. Inom alla dessa områden har vi lagt fram motioner som fått fint mottagande i femklövern. Den senaste motionen behandlar ett Familjens Hus.  

Vad är Familjens Hus?

Verksamheten kan bestå av barnmorskemottagning, barnhälsovård (BVC), öppen förskola, socialrådgivning samt familjeförskola. Målet med verksamheten är att främja god hälsa hos föräldrar och barn 0-6 år.  Familjer ska på ett flexibelt och lättillgängligt sätt få den hjälp som kan behövas i föräldrarollen. Många välfungerande exempel går att finna i Sverige.

Tanken med att samla de olika verksamheterna i Familjens Hus är att ge ett bättre stöd för barnfamiljer med ett förstärkt barnperspektiv. Det är en viktig förebyggande insats i tidigt skede, de vuxna har möjlighet att knyta nya kontakter, diskutera och få råd och stöd i sin föräldraroll.  Socialrådgivning är en del i Familjens Hus dit Hörbybor kan vända sig för råd och stöd i föräldraskapet. All kontakt med socialrådgivning är frivillig och anonym. Kontakter bör alltid vara kostnadsfria. Motionen

Stöd, vård och omsorg till personer med psykiska funktionshinder, psykiska sjukdomar måste utvecklas. Även här har S - lagt en motion, nämligen utvärdering och utveckling av Socialpsykiatrin. Utredning pågår.

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.

En av våra moderata Hörby bloggare uppger att socialdemokraterna inte har levererat bra politik och bra förslag. Jag undrar var han var när vi diskuterade detta...troligtvis slumrande under stolen..Susanne Meijer (S) andre v. ordf i socialnämnden Hörby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.