S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 19 februari 2012

Sociala företag - vad är det ?


     Sociala företag

Sociala företag verkar på samma marknad som vanliga företag. Skillnaden ligger i verksamhetens syfte. För här återinvesteras varje krona, och det är empowerment, gemenskap och kvalitet som är de drivande krafterna.
Tack vare det kan sociala företag få särskilt stöd. sociala företag verkar på samma marknad som vanliga företag

Att det är svårt att få en anställning om man har funktionsnedsättning, är långtidsarbetslös eller har varit sjukskriven är väl känt. Men de senaste åren har möjligheten att skapa ett eget arbete, genom att tillsammans med andra starta så kallade sociala företag visat sig vara en möjlig väg för många att åter bli delaktiga, skattebetalande medlemmar i samhället.

Sociala företag har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv, skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.

Det fungerar som vilket företag som helst men med medarbetare som
har fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder, nyss avtjänat ett fängelsestraff, lämnat sitt missbruk, långtidssjuka, långtidsarbetslösa unga långt ifrån arbetsmarknaden utan arbetslivserfarenhet. Dagens artikel i SKD belyser problematiken med den höga ungdomsarbetslösheten.


Men vad hade alliansen väntat sig med den försämring av socialförsäkringar de utfört. Man kan inte bara skylla på att det går dåligt för Sverige, man måste våga satsa på bra jobbskapande verktyg och ge de unga en lön som man både kan äta sig mätt på och bo för. Nu förlitar vi oss på pengar och samverkan från EU.

EU satsar pengar pengar bakvägen från Sverige till EU sedan till Sverige igen 

Då myndigheterna ser sociala företag som viktiga företeelser i samhället, bidrar de därför med olika typer av stöd. Här är några exempel:
  • Satsningarna på långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, socialbidragstagare och unga som har svårt att hitta arbete kan erhålla ekonomiskt stöd. Projektstödet lämnas ut till lärande miljöer, innovativa verksamheter, samverkan och strategiskt påverkansarbete (lobbying).
  • Stöd till företag och organisationer som arbetar med att motverka rasism och främlingsfientlighet, arbetar genom att bygga nätverk och motverkar antisemitism. Även sociala företag som arbetar för att öka informationen om människans rättigheter och möjligheter inom civilrätten kan få bidrag, liksom stödprogram för utsatta grupper och bekämpning av våld i hem och bland ungdomar.
  • Stöd av insatser för att informera och utbilda om narkotikans biverkningar. Även nya behandlingsformer kan få ekonomiskt stöd.
  • Företag som tar emot flyktingar och ger dem bostad, hälsovård, bistånd, juridisk rådgivning och tolkar för dem. Även hjälp till att integrera flyktingar i samhället i allmänhet och stöd för att kunna flytta tillbaka till hemlandet kan få ekonomiskt bistånd.

Socioekonomiskt finns det mycket stora vinster att hämta in genom att kunna vända människors utvecklingskurvor från bidragsberoende till att vara deltagare på arbetsmarknaden. Forskningen visar att människor som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap inte bara kostar samhället mycket pengar, utan livskvaliteten sjunker, vårdkonsumtionen växer och det blir mycket svårare att ta sig tillbaka till arbetslivet igen. Det är statistiskt flera gånger svårare att ta sig in på arbetsmarknaden igen för den som varit arbetslös i flera år än de som har kortare arbetslöshetsperioder.

Det har visat sig att de arbetsintegrerande sociala företagen på många sätt kan bidra till att inkludera människor i samhällsgemenskapen, ge fler sysselsättning och göra flera självförsörjande.

Utvecklingen av sociala företag sker gemensamt kommun , arbetsförmedling och försäkringskassan läs med på länken hos arbetsförmedlingen samverkan

Hur skulle vi kunna möjliggöra detta i Hörby

Det finns enligt min åsikt en mängd olika möjligheter, exempelvis cafe verksamhet med hund,katt och kanindagis.

Enklare bilgöromål som tvätta bilar, gnida in lister med fett så de inte spricker.

Cykelreparationer kanske en secondhandbutik.

......................................................

Jag hoppas att det finns en möjlighet att starta Sociala företag i Hörby kommun och jag kommer att arbeta och driva denna viktiga fråga i de politiska sammanhang som jag befinner mig i.

Läs gärna mer i SKD  Socialdemokraterna och Vänster partiet går ut med en gemensam motion


1 kommentar:

  1. Hej Susanne! Jag tycker att ditt föreslag om sociala företag är bra. Det är viktigt att människor som mött svåra motgångar i sitt liv får en chans att starta på nytt. Dock gillar jag inte dina förslag om "hund, katt kanin dagis" och dyl. Jag tror snarare på att försöka skapa kvalitet. Personerna i dessa "åtgärder" (tyvärr kan det kallas så) borde få en ordentlig grund att bygga vidare på. Där de med stolthet kan referera till att de varit en del av det sociala företagandet i Hörby Kommun. Ett bra rykte för verksamheten är viktigt.

    SvaraRadera

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.