S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
måndag 5 mars 2012

8 mars Internationella kvinnodagen

Skyddande vingar vill jag ge till alla utsatta kvinnor
Foto: Agnes Meijer - Lidrell 

Nu närmar vi oss den Internationella Kvinnodagen

I Hörby finns det många aktiva Socialdemokrater, SSU:are  samt förhoppningsvis många andra intresserade kommun innevånare på gamla torg ( vid stora hotellet ) denna efter middag mellan klockan 15,30-17,30.

Vi vill lyfta kvinnors frågor och jag hoppas vi får en massa tankar och förslag över angelägna frågor som kan göras till politik  i Hörby.

För Socialdemokraterna i Hörby är bla frågan om arbetstiden viktig, vi vill att man skall ha rätt till heltid men deltid skall vara en möjlighet. Här utesluts såklart inte männen det är viktigt att inkludera och inte exkludera.

Vi vill öppna upp frågan och driva möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Skydds och arbetskläder inom Socialförvaltningen.

Kvinnofrid och skydd åt behövande kvinnor. Att lyfta kvinnofridsfrågan är ofantligt viktigt. Därför finns Hörby kommuns kvinnofridssamordnare Bahare Andersson med oss på torget  och delger oss sin kunskap. Tag chansen att ställa frågor till henne och hur Hörbykommun aktivt och engagerat driver frågan.

Väl mött jag hoppas att jag får träffa många av er och byta tankar om det ni tycker är angeläget.
Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Dagen firas också av Förenta nationerna (FN) och i många länder är det en nationell helgdag. Internationella kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av Clara Zetkin. 1977 antog FN en resolution som rekommenderar ett allmänt firande av en internationell kvinnodag.
 (Källa Wikipedia).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.