S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 10 mars 2012

Kvotera in män !!!

Varför skall man fira den internationella kvinnodagen i Sverige?

Ja, Den frågan fick jag av en herre, han tyckte inte det var jämställt. Varför bara kvinnorna.Tyvärr gav han inte mig en möjlighet till samtal då han var på språng efter sin hustru. Paret hade bråttom. Men jag har funderat över hans ord, ofta är repliker som hans lite skämtsamma och raljkerande.

Men jag uppfattar att det finns en del oro under ytan, eller irritation. Ofta handlar det om okunskap.

Utvecklingen de senaste 100 åren med kvinnorättsfrågorna som bla drevs av suffragetterna i England, som förvisso var rejält radikala. Men ingen kan säga annat än att det var imponerande kvinnor.

 Men historiebeskrivningen har en förmåga att glömma alla arbetarkvinnor som hanterade stora familjekullar, arbetade och skötte barn samtidigt. Ur detta slit växte starka arbetarkvinnor fram som kämpade för löner, barnhälsovård, mat, värdiga bostäder, mot alkoholen som ödelade många familjer.

 Den kvinnliga rösträtten  Sverige 1921 leder oss i vingliga banor till många olika frågor och diskussioner .

En diskussion som jag tycker är viktig är kvotering i styrelser och liknande. Jag anser att män skall kvoteras in. Att kvinnor automatiskt skall finns i lika delar som männen.

Många män som ges utrymme i Svenska media uppger att det handlar om att det är kompetensen som skall vara avgörande. Men det är ju självklart in med de kompetenta kvinnorna och ut med okompetenta män. Vissa män tror att kompetens skrivs män.

  Se och lär av Norges exempel. Det jag blir mest arg över är männens oro som jag tolkar på följande sätt. Mannen får mindre inflytande, får ställa sin plats till en kvinna, mindre lön och status. Norrmännen är dock  mycket positiva och nöjda med sin lagreglering.

 Möjliggör med bra arbetstider, lika lön för lika arbete, jouromsorg för barnen så att både män och kvinnor kan ges möjlighet att arbeta heltid och delta i möten på obekväm arbetstid. I SKD artikeln kvinna här är ditt liv kan vi läsa om kvinnors chefstjänster, löner, alkohol mm imtressanta siffror som vi kan diskutera om framöver.

Det tål att funderas och diskuteras över.


 700 rosor delades ut

Dagen var kallt och ruggigt men alla dessa människor vi mötte gav oss värme tillbaka.


Anna Karin Håkansson, Petra Nilsson och Ingrid Nilsson


2 kommentarer:

  1. Jag läste en undersökning som säger att när det gäller Norge så har det blivit fler kvinnor i styrelser i bolag men det har inte inneburit någon förändring i sak. Kvinnorna kommer från övre medelklassen och har gått samma utbildningar och rört sig i samma kretsar som männen. Det betyder att man arbetar på samma sätt. Och varför skulle gruppen kvinnor vara smartare än gruppen män eller tvärtom? Vi är ju också individer.

    Om jag säger tex att invandrare är så, romer är så eller generaliserar om grupper så får jag genast höra att det är fel! Och jag håller med. Men varför då generalisera om män som du gör?

    SvaraRadera
  2. Hej, tråkigt att det upplevs att jag generaliserar för det är inte mitt syfte. Jag diskuterar inte utifrån smarthet. Jag vill att alla grupper skall vara representerade. därför menar jag kvotera in kompetenta män oavsett ursprung, det kan ju vara en Roms man, kvotera in kompetensen i kvinnogrupper. På arbetsplaster med få kvinnor, samma sak kvotera in kvinnor som har likvärdig kompetens som andra sökande, gärna av arabisk härkomst. då får vi helt andra möjligheter att se till alla grupper i samhället.

    SvaraRadera

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.