S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


lördag 1 december 2012

Nu drar vi igång på allvar

Foto: Jane Lindblad


Nu närmar vi oss med stormsteg mot valet 2014 den 14 september


Alla är välkomna till samtal om det man tycker är viktigt i samhället, vad man vill förändra och vad ni anser att vi kommunalpolitiker skall driva för frågor.

Jag hoppas vi ses nu på söndag  i ABF lokalen Hörby , du träffar Hörby Sossar  mellan kl 15- 19. .


Det är dags för ett vägval, vad vill Svenska folket med politiken? 

-Vill vi ha en skattefinansierad välfärd?

-Vill vi återinrätta bra socialförsäkringar ?

-Vill vi ha anständiga ersättningar till personer som är arbetslösa?

-Vill vi ha anständiga ersättningar till personer som är sjuka och handikappade? 

-Vill vi att kommunalvuxenutbildning skall förbättras och möjliggöra utbildning för de som misslyckats i grundskolan / gymnasieskolan. 

- Vill vi att alla måste ha en andra möjlighet, även en tredje och fjärde ja, kanske fler möjligheter. 

-Vill vi ha en bättre arbetsförmedling med förmedlare som har tid, kunskap och ork ? Eller skall vi göra som idag att pengar skickas tillbaka från förmedlingen till statskassan för att de inte kunnat användas. De skulle ha använts enligt min mening till de som står långt ifrån arbetsmarknaden, som behöver ökade insatser med handledning, stöd och motivation. Personer som kanske kan arbeta bra på 50%. Personer som inte vill annat än att arbeta och vara en del i ett socialt sammanhang. Nej, alliansen ser till att pengarna inte används utan returneras till statskassan. Miljarder till staten .Men pengarna kanske behövs till läxhjälpen som man nu kan få RUT avdrag för i gymnasiet oxå. 

Foklbildningsförbunden yttrar sig enligt följande när det gäller RUTavdrag gällande läxhjälp Satsa på fokbildande insatser


I stället för att satsa skattepengar på ökade möjligheter kring Rut-avdrag med risk för segregation som följd, skulle vi föredra att regeringen satsade resurser på folkbildande insatser som kan komma alla medborgare till del oavsett inkomst, såsom exempelvis den gratis läxhjälp vi erbjuder på ett tiotal orter i landet. Men även stöd till annan folkbildning som bidrar till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, vilket är ytterligare ett av riksdagens syften med statens stöd till folkbildning.

Ja, viss står vi i ett vägval mellan borgerligheten som vill att enskilda personer i största utsträckning skall klara sin finansiering av socialvälfärd med egenavgifter i form av försäkringar.

Väljarbarometern via Demoskop visar detta tydligt.  Vilket parti skulle du rösta på om det var Riksdagsval idag? 


Alla är välkomna till samtal om det man tycker är viktigt i samhället, vad man vill förändra och vad ni anser att vi kommunalpolitiker skall driva för frågor.

Jag hoppas vi ses nu på söndag i ABF lokalen Hörby , du träffar Hörby Sossar där mellan kl 15- 19. .Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.