S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
torsdag 13 december 2012

Varför går det så långsamt.

Det går långsamt för att femklövern saknar handlingskraft i sociala frågor


Både inom demens  och palliativ vård så arbetar Socialdemokraterna i socialnämnden aktivt för att lyfta ämnet. 

Varför har det inte hänt mer inom socialförvaltningen gällande arbetet med att hantera demensfrågan? Kan det vara så att femklövern haft fullt upp med sitt käbbel som visat sig i ordförande bråk, svårt med chefsrekryteringar. Fast idag kan vi läsa i Skånskan att Moderaterna skall gräva ner stidsyxan. Så möjligen kan vi få lite fart på de politiska processerna och hantera skattepengen väl...för det finns mycket kvar att göra och styra upp våra kommunala verksamheter. 

Demens
Nu har det som femklövern beskriver i sitt program som "Ett attraktivt demensboende" på Källhaga får kritik av socialstyrelsen bla vad gäller kompetens och handledning.  Jag och mina partikamrater har ett otal gånger påtalat vikten av att hantera demensfrågan. Vi har lagt motion om demensteam vilken fullmäktige beslutade om 2012 02 27 och att den skulle hanteras i nya organisationen som nu startar i årsskiftet. 

Vi har ett otal tillfällen diskuterat vilken demenskompetens som Hörby bör erbjuda sina medborgare. Vi har fått svaret...Det är lugnt...Vi hanterar frågan...men ack så fel.  

Socialdemokraterna anser att det skall finnas en kompetent specialistutbildad demenssköterska i kommunen. En sjuksköterska som endast skall hantera demensuppdraget och inte vara en resurs i annan verksamhet. 

Att demensteam skall inrättas både som konsulter till personal och specialutbildade undersköterskor i hemtjänst. Kompetensen finns. Men återigen varför tas den inte tillvara? Eftersom inget verkar hända så blir vi såklart nödgade att ställa en fråga till Socialnämndens ordförande, en fråga som lämnades på kvällens möte 13/13.


Demens 
Fråga till Socialnämndens ordförande
 Socialdemokraterna fick nedanstående motion välvilligt behandlad av kommunfullmäktige 2012 02 27 Dnr2011/228, beslut var att den skulle beaktas i nya organisationen.
Då vi läser granskningen från socialstyrelsen av Demensenheten Källhaga, blir Socialdemokraterna djupt oroliga. Vi har under mandatperioden konstant diskuterat med chefer och fd ordförande ang. demensverksamheten på Källhaga.  De rapporter nämnden fått är att fd förvaltningscoachen handlett personalen. Att allt hanteras på bästa sätt. Om vi inte minns fel har även anhörigkonsulenten varit involverad i verksamheten med anhörigstöd. Det framkommer även att personalen saknar kunskap om evidensbaserade metoder Det har varit och är problematiskt med handledning, stöd och vägledning. Rekryteringssvårigheter för bra demens kompetens visar sig falera. Tyvärr bekräftas våra farhågor nu i granskningen.
 
Vi ställer nu frågan till socialnämndens ordförande hur tänker ordföranden beakta att intentionen i motionen snarast bearbetas och appliceras i verksamheten. Samt hur planeringen kan intensifieras med att utveckla Källhaga till ett demenscentra värt namnet allt enligt granskningsrapporten från socialstyrelsen.

Palliativ vård 

Bekymmersamt är även detta området vi lade en motion  i fullmäktige om palliativ vård, vilken även bifölls 2012 02 27.

Ännu mer bekymrad blir jag när femklöverns konsekvens- beskrivning gällande budget 2013 från Socialchefen innehåller orden att ett orosmoln är den palliativa vården som skall övergå till kommunen , att detta kan vara kostnadsdrivande. ''

Men vad är detta ? Jag har inte hört ett ord ?  Vad händer med arbetsgruppen som skall arbeta i frågan ? Vår kompetens i palliativ vård måste odlas och hanteras väl, annars söker personalen arbete på annan ort. 

Så även i denna fråga måste vi ställa frågan till socialnämnden ordförande (Fp) som lämnade ikväll 13/13 på nämnden: 


Palliativ vård i Hörby kommun 
Fråga till Socialnämndens ordförande 
 Socialdemokraterna fick nedanstående motion bifallen av kommunfullmäktige den 2012 02 27 Dnr 2001/156. Då vi läser konsekvensbeskrivningen inför budget 2013 så påtalar Socialchefen ” Att ett orosmoln är den palliativa vården som övergår till kommunen”.    
Vi ställer nu frågan till socialnämndens ordförande hur tänker ordföranden beakta att motionen snarast bearbetas och appliceras i verksamheten. Vi fick en rapport för ca 6 månader sedan att en arbetsgrupp är tillsatt och skall återkomma med en handlingsplan. Den nya organisationen sjösätts i årsskiftet. Socialdemokraterna anser att det finns mycket kunskap i personalgruppen, kunskap som måste odlas och utvecklas. Det är angeläget att arbetsgruppen startar sitt konsultarbete i Socialförvaltningen. Detta brådskar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.