S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 29 december 2012

Kvinnofrid och ekonomin


Foto: Fotografiska museet, projekt hemlösa 2012


År 2012 är ytterligare ett dystert år då det gäller fredande av  kvinnligt skydd, kvinnans rättigheter förminskas ständigt.


Det senaste gäller den indiska medelklass studenten som nyligen våldtogs och sargades med ett trasigt rör i vagina till följd att  buk och inälvor skadades. Nu är hon död. Jag hoppas innerligt i allt detta djupt tragiska att kvinnofrågan kommer högt upp på agendan, speciellt i de länder som har gravt bristande kvinnorätt. Länder där kvinnor ej anmäler till polis de övergrepp de är utsatta för. De anmäler ej eftersom kvinnor har kraftigt bristande tillit till  polis och domstolar. 

INGET HÄNDER, ELLER GÖR DET ? 


Aftonbladet skriver  att våldtäkter ökat med 875 % på 40 år i   Indien. Men hur kan detta tillåtas  Jag ställer mig frågan hur det ser ut i andra mansdominerad länder där förtroendet för polis och domstol sviktar. Länder med hög grad av korruption .
Men man tror att mörkertalet är stort eftersom många kvinnor inte vågar anmäla att de blivit våldtagna av rädsla för att skämma ut sin familj. Polisen har i flera fall också vägrat ta emot anmälningar och utsatta kvinnor skuldbeläggs.
Attityden mot våldtäkter i landet är så befäst att till och med politiker ofta uttalat sig om att kvinnor inte borde gå ut om kvällarna och att de inte ska ha på sig kläder som kan anses provokativa, skriver AP.Men hur har vi det i Skåne? 

Vi kan läsa i våra tidningar att kvinnojourer har svårigheter att hantera sin verksamhet eftersom de inte får kommunalt bidrag i den omfattningen som behövs. Skydd behövs!

Manifestation mot hedersvåld ,

Vi måste ha skyddade boende till kvinnor och barn. Platserna räcker näppeligen till! Men kommunerna som skall bidra med pengar, bidrar  i mindre omfattning med detta.Nyligen kunde vi läsa att jouren i Tomelilla trakten var ytterst oroliga om de kunde fortsätta sin verksamhet, eftersom bidragen ej räckte till.

Jag är så fräck så jag skyller detta på alliansregeringen, Herr pengamannen med ringen i örat, Finansminister Anders Borg (M),  sa i budgeten inför 2013 att det skulle ordna sig. När vi politiker  i kommunerna lagt våra budgerar baserat på hans underlag, ja, då går Alliansen ut och säger; Nä,men tyvärr det blev inte som vi trodde. Det blir sämre för Sverige. Men det är ju så att de mest kunniga skall väl finnas i riksdagshuset och förse oss lokalpolitiker med aktuell och sann fakta.

Anders Borg skruvar ner tillväxtprognosen kraftigt.

Som ledamot för Socialdemokraterna i Socialnämnden i Hörby känner jag mig grundlurad, då jag byggt budgeten på rikspolitikens uppgifter.

Men jag kommer inte att vara lika naiv nästa budgetomgång, då lär jag inte lita på riksdagspolitikernas utspel, vilket S grundat sin kommunbudget på. Då menar jag framförallt socialnämnden , som får ta den stora delen av försörjningsstöd, ensamstående fattiga kommunmedborgare och ökat antal arbetssökande.

Tyvärr lär inte budgeten hålla för år 2013 i Hörby kommun framförallt inte inom socialförvaltningen. Dock anser ju femklövern här att så skall ske.

Magdalena Andersson (S) ansvarig för finans politiken, välkomnar Herr Borg ner på jorden

Magdalena säger bl a att vi i S anser att den politik vi har lagt är väl lämpad för det här konjunkturläget. Vi har föreslagit efterfrågestimulanser, fler jobb och utbildningsplatser och investeringar i bostäder och infrastruktur.


Kvinnosjukvård  mina kolleger på kvinnokliniken, beskriver en ständig oro över att inte vara tillräckliga i sin yrkesroll och  vara tillräckligt observanta på förändringar på riskgraviditeter.

Detta samtidigt som de okomplicerade förlossningarna får kortare vårdtid. Det finns skäl att tro att det ökade antalet kvinnor som får depressioner efter förlossningen, möjligen kan bero på det minskade omhändertagandet efter förlossningen. Fort ut med bebisen och fort hem, det är kö till förlossningen.....
Vi Socialdemokrater är mycket tydliga med att vi säger nej till fortsatta nedskärningar inom kvinnosjukvården. Vi kräver att anställningsstoppet hävs så att kvinnokliniken kan ta in tillräckligt med personal och vi säger nej till den privatisering och uppsplittring som ett vårdval inom gynekologi skulle innebära. Vi socialdemokrater vill istället tillföra mer resurser till den skånska sjukvården för att kunna förbättra och utveckla både kvinno- och förlossningsvård. Det är de skånska kvinnorna värda! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.