S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
måndag 3 december 2012

Skam den som ger sig?

Det lönar sig att vara tjatig och envis. Alla mina frågor i anhörigstödsfrågan har nu fått gensvar i Socialnämnden.
Nu kan vi äntligen se vad vi i Hörby erbjuder för  stöd till anhöriga och närstående på vår hemsida.

Stödet skall utvecklat och fördjupas och Socialdemokraterna kommer att följa och driva på processen


Den senaste frågeställningen som S sände till förvaltningen se nedan


Fråga till Socialnämndens ordförande angående innehållet i tjänsten anhörigkonsulent
Socialdemokraterna anser att anhörigstödet till äldre, funktionshindrade och personer i socialpsykiatrin samt andra kommunmedborgare med detta behov är mycket angeläget.
När jag söker på Hörby kommuns hemsida finns inga träffar överhuvudtaget på anhörigstöd.  Det bör självfallet finnas en flik under stöd och omsorg.

Personer som vårdar eller stödjer närstående
10 § Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Lag (2009:549).

Det beskrivs att Anhörigkonsulenten arbetar 50 % / vecka med anhörigstöd = 20 timmar./v.
Svaret jag fick av Socialchefen på min fråga om anhörigstödet innehöll  bla dessa områden. 

Det skrivs att det arbetas med att implementera anhörig och närstående tänket i verksamheten.
Jag vill påstå att detta har vi i Hörby arbetat med sedan 2000.  Vad är det som är problemet, eftersom stödet fortfarande inte är implementerat efter alla dessa år.

Det har framkommit önskemål om anhörigutbildning?
Är inte detta igång redan. Detta har ju funnits förut och personal är utbildade  i området.

Delaktighet i anhörigdagen.
 Jag var själv besökare under anhörigdagen och under de timmarna jag var där svarade endast konsulenten på ett par frågor från publiken, det var inget aktivt deltagande.  Det var stf Socialchef som höll föredrag, dock mycket sparsamt om anhörig/närstående stöd. Ingen skriftlig information kunde jag finna om kommunens anhörigverksamhet. Men kanske hade materialet tagit slut. Varför har  aktiviteten sjunkit under de senaste åren ?

Det är många som kontaktar anhörigkonsulenten för stöd och råd.
Jag ser framemot statistik på antal individer och vad samtalen lett till för insatser.

För Socialdemokraterna 2012 11 20
Susanne Meijer 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.