S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 18 april 2015

Dagens reflektion.
Intressant titel på SKD idag  ang avgång, men läs vidare så kan jag lova att ni blir klokare.

Hörby kommunfullmäktige har ställt sig bakom en underfinansierad budget under många år, jag hör inte så många synpunkter på detta.

 Tyvärr har  fullmäktige återupprepat sig med en budget ej i balans och med uppmaningen till socialnämnden, ordna detta, vi avvaktar era lösningar med effektiviseringar. Och ännu har ingen yrkat på avgång, jag skulle föreslå illmariga personer att avvakta fullmäktiges beslut den 27/4.

 S - har under många år drivit en aktiv politik och många av våra motioner har verkställt med fokus på besparingar, bla demens team, palliativa team, förändring av hemtjänstorganisationen och psykiatri utredning med fokus på att minska kostnader då personer får hjälp på hemmaplan.

Vem vågar vara fritidspolitiker och vem vill vi ha? Vem vill lägga ett engagemang och intresse när en Fullmäktige inte tillför pengar i en budget som ej står för lagkravet på socialverksamhet. 

Vilka Hörbybor skall öppna upp i sitt hem för att gamla mamma eller pappa skall flytta in i gästrummet och en av familjens medlemmar får ta ledigt för att agera hemtjänst, när vi lägger ner särskilda boende eller säger upp personal i hemtjänst. 

Skall du själv öppna ett hem för ditt handikappade barn ?
Eller ska du sluta ditt arbete för att få tid för att vara anhörigvårdare.

Vilka ungdomar i missbruk skall få en behandling som är kvalificerad.

Din ungdom eller min ? Allt är en kostnadsfråga . Men minskar vi antal behandlingar så blir i alla fall budgeten bättre i socialnämnden.

Vilket Hörby skall vi ha?

Skall vi inkludera alla eller endast de som kan köpa privat välfärd. Detta är inget samhälle jag kommer att arbeta för.


Det är frågan vi måste ställa oss.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.