S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
tisdag 28 oktober 2014

Socialpsykiatri

Foto: Agnes Meijer
Personligt ombud- en konstig titel kan många tycka, när det är knepiga titlar kan det vara svårt att ta till sig vad ett personligt ombud gör. 


Som bekant har socialnämnden ett uppdrag frå kommunfullmäktige att få budget i balans. Det är många förslag som nu ses över och tyvärr en hel del som hanterar det förebyggande och stödjande arbetet.


Socialdemokraterna har reserverat sig mot beslutet att halvera tjänsten
personligt ombuds tjänstgöringsgrad med syftet att spara 127 600 kr. 

Idag 2141028 på Socialnämnden återremitterades ärendet pga nya uppgifter som kommit fram. Socialdemokraterna är övertygade om att kostnaderna kommer att öka istället för att minska med 127000 kronor. Ett par klienter som missar elräkning, hyra etc då är vi snabbt uppe i summan.  

Men inget beslut idag:Ordföranden menade att det var uppgifter från Hörbybor som skulle värderas då Hörbybor kräver att politikerna skall tänka om.  Kanske har femklövern tänkt om ???

Nu har det tydligen kommit upp nya uppgifter och vi Socialdemokrater ser framemot att få ta del av dessa.

Vad är då verksamheten personligt ombud. 

Personligt ombud i Hörby kommun är en etablerad verksamhet som handleder och stödjer personer i Socialpsykiatrin. Detta söndras med besparingsbeslutet.

Det är människor som har psykiska diagnoser och eller psykiska funktionshinder.

 Man har bekymmer med samhällskontakter, bekymmer med att få sin röst hörd och att bli förstådd eller att försöka få tjänstemän att förstå dess behov. Det är personer som har sociala svårigheter i kontakten med samhället. Många har gjort slut på sina relationer med  anhöriga/närstående och har dåligt eller inget socialt nätverk runt sig, eftersom dess anhöriga inte längre orkar med den stress och oro som finns.  

Dessa Hörbybor hjälper ett personligt ombud. Socialstyrelsen rekommenderar 5-15 klienter per heltidsombud är rimligt och att 2-5 tillkommer/år. Allt detta är en effektiv besparing för Hörby kommun. Mer om detta går att läsa på länken 

 http://www.personligtombud.se/publikationer/pdf/Teser och Tips 20021102.pdf
Socialnämnden har nyligen utfört en psykiatriutredning i detta finns

ca 300 000 kvar av statliga bidrag eller mer kvar enl. 

tjänstemännen. Socialdemokraterna anser att dessa pengar kan gå 

in i verksamheten personligt ombud.


Drar vi ner tjänsten till 50 %  anser S att det  är en kvalitetsförsämring som ytterst drabbar de människor som har det svårast i samhället. Det kommer att leda till ökade kostnader, obetalda hyror, uteblivna besök hos arbetsförmedlingen, hos handläggare etc. Tyvärr anser inte ens övriga ledamöter att man skall göra en risk och konsekvensanalys av förslaget att halvera tjänsten. Socialdemokraterna anser att tjänsten fortsatt skall vara 100 % då detta är samhällsekonomiskt och att det säkerligen blir ökad kostnad då många inte får hjälp med sina ansöningar av försörjningsstöd, betala hyra,el, och andra samhällskontakter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.