S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
torsdag 16 oktober 2014

Äldreboendet Hagadal


Rykten surrar ute i byn om Hagadal, ännu finns Socialdemokraterna inte i en majoritetsgrupp, men vi kommer inte att vika från det besked vi gav i valet. 

Socialdemokraterna står fast vid att boendet inte skall läggas ut på entreprenad. 

Se motivering till detta :


SN AU 20141014  § 13.
Reservation i Ärende att utforma ett förfrågningsunderlag i syfte att lägga ut Hagadals äldreboende på entreprenad.

Socialdemokraterna menar att äldreboendet Hagadal har varit hårt prövat flera år, med chefsbyten, legionella och ombyggnader samtidigt som personalen gjort ett fantastiskt omvårdnadsarbete med demenshandikappade individer.

Socialdemokraterna anser att personalen måste på arbetsro och att forma sin verksamhet tillsammans med sin relativt nyanställde chef.

Att i detta läge, direkt efter valet påbörja en process med förfrågningsunderlag för en entreprenad är anmärkningsvärt. S upplever att C+FP och M i Snau stressar fram beslut fem minuter i tolv.

Detta är mycket oklokt och illa eftertänkt. Avvakta och ge personal, anhöriga, boende och chef arbetsro. Återkom framöver med förbättringsförslag och ge Hagadal en rimlig chans att återhämta sig efter alla bekymmer med ombyggnader, legionella och chefsbyten.

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att ta fram ett förfrågningsunderlag ang äldreboendet Hagadal i syfte att lägga ut det på entreprenad.

För Socialdemokraterna
20141014
Susanne Meijer
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.