S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 2 november 2014

Vinster i Välfärden
För mig är det självklart att vi inte skall upplåta våra kommunala boende till vinstdrivande riskkapitalbolag i välfärden. Mindre privata enheter vilket framkommer i artikeln ang. äldreboendet Önnebo kan fungera bra om vår kommunala administration har stark möjlighet till styrning och granskning.

Det är våra kommunala skattepengar vi talar om och de skall stanna kvar i Hörby till gagn för Hörbyborna.

Vi har genom åren läst om alltför många skandaler och många är våra äldre som drabbas.

Därför är det självklart för oss Socialdemokrater att i nuläget inte arbeta för att utforma ETT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG GÄLLANDE  att lägga ut Hagadals äldreboende i privat regi. Hagadal måste få lugn och ro efter långvariga bekymmer med legionella bakterier, ombyggnader, chefsbyten och  ombyggnader.


Vad som händer framöver är att S i Hörby ställer sig positiva att diskutera ämnet med fokus på att reglera vinster i välfärden genom att :
  • införa nationella kvalitetslagar som reglerar vilka spelregler som ska gälla för privata utförare inom välfärden. Personaltäthet och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska inte kunna vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i offentliga
  • införa en offentlighetsprincip och meddelarfrihet för personalen i hela välfärden
  • ställa krav på långsiktigt ägande, minst 10 år, för att få äga och driva offentligt finansierade välfärdstjänster
  • ställa krav på öppna böcker och att ekonomin ska redovisas öppet på såväl koncern- som enhetsnivå
  • uppdra åt stat och kommun att stoppa överetableringen av skolor
  • stoppa möjligheten att köpa sig förtur (gräddfiler) på offentligt finansierade sjukhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.