S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
torsdag 1 maj 2014

1: a Maj


1: a maj för mig är solidaritet, kamratskap och politik


1: Maj 1982 jag i gul jacka och SSU ordförande i Hörby SSU

Uppdatering 20140501

Då har det varit en varm och solig dag 1:a maj i Hörby. Vi samlades många i vårt lilla samhälle, men i förhållande till  storstäderna var vi få, dock slöt ett 70-tal personer upp i tåget och dryga 50 lyssnare på torget , så det känns bra.

Mitt egenhändiga plakat hade texten stöd Socialpsykiatrin i Hörby och utveckla lokalen Träffpunkten för de med olika psykiska funktionshinder.
Detta år fick jag äran att hålla ett första maj lokal och talet var kort och hade betoning på lokalpolitik.
Fotograf : Björn Strömqvist (S)
För er som vill läsa mitt tal så följer det här.

Kamrater
Det är nu 35 år sedan  jag här i Hörby för första gången gick i 1:a majtåget, då var jag ordförande i vårt ungdomsförbund.

Vår SSU paroll 1982 var Bekämpa drogmissbruket bland arbetarklassens barn, och för ett par dagar sedan letade jag bland mina gamla foto och hittade det foto som jag nu har på min blogg, där jag går genom gatorna i Hörby med hemma sydd banderoll, vi la ner digert arbete på detta. 

Jag hittade även gamla foto från min tid från Unga Örnar. För er som inte vet vad Unga örnar är så är det Socialdemokraternas barn och ungdomsförbund och startades 1931. Det finns ett nära samarbeta med studieförbundet ABF. För mig som då var nyinflyttad 1973 från storstan Malmö så var det svårt med kamrater och kontakter, jag var då 9 år.

Här blev gemenskapen och umgänget i unga örnar en framtida skolning för ett samhällspolitiskt intresse.

Jag ser ABF här i Hörby som en kommande viktig aktör att ge möjligheter för att Unga örnar starta sin verksamhet. För barn och unga som inte är intresserade av bollsporter, eller de aktiviteter som erbjuds idag, barn och unga med funktionshinder, barn och unga som har invandrar bakgrund. Dessa barn behöver stöd och stimulans i det hårda samhälle vi har idag.
Socialdemokraterna vill ha ett inkluderande Hörby – För alla.
Oavsett vilket land man kommer ifrån, vilket språk man talar, om man kan gå eller inte, om man har god ekonomi eller inte.
Idag 30 år senare har jag som kommunpolitiker fått möjligheten av mina väljare att fortsätta parollens arbete.
Mitt huvud uppdrag idag är att jag är gruppledare i socialnämnden. Ett inspirerande men ytterst irriterande uppdrag då jag jobbar med femklövrar som överhuvudtaget inte besitter någon kompetens alls i politikens hantverk.
Det har vi alla läst och följt i pressen de senaste åren. Jag förutsätter nu att vi får ett regimbyte med S i toppen nästa mandatperiod. Det är Hörbyborna värda.

Bekämpa drogmissbruket bland arbetarklassens barn.

Temat är fortfarande brinnande aktuellt, klass skillnaderna består och har fördjupats med alliansens politik. Billiga droger flödar in i byn och byter ägare, de ungdomar som faller mellan stolarna i första hand är de som finns i marginaliserade hem.
Det är Hem och familjer som med nuvarande sparpolitik fått det ännu mer bekymmersamt.  Femklövern trummade igenom sparbeting på barn med särskilda behov, att lärarvikarier endast skall sättas in i yttersta nödläge- detta ger oroliga klasser och tristess för barnen.  De barn som har det svårt tröttnar precis som de barn som har det lätt för sig. Man ger sig ut på byn och söker andra mer spännande saker att hitta på.

Därför behöver Vi mindre klasser och fler lärare med bra undervisningsmöjligheter. Vi behöver undervisningsro.

När det gäller ARBETSMÖJLIGHETER så måste vi se till så att unga kommer i arbete.

En grupp som skall prioriteras är unga vuxna med funktionshinder- särskilda kommunala satsningar behövs för att få ett meningsfullt arbete. S har i Hörby lagt flera förslag för ungdomsplatser där vi fick igenom specifika sommarjobb för ungdomar med funktionshinder. Det kan vara lättare begåvningshandikapp, ADHD och liknande orsaker som gör det svårt att få arbete. Alla skall ha rätt till en meningsfull vardag. Sitter man i sin lägenhet och glor och är ensam är inte steget långt att söka sig till droger och andra grupperingar. Detta samhälle vill inte jag ha.
Det är ju en sak att Socialdemokraterna får sommarjobb beviljat av kommunfullmäktige, tyvärr så har inte verksamheten kunnat sjösättas pga femklöverns bristande styrning och ledning i arbetsmarknadsfrågor. 

Det är en katastrof och varje år är ett förlorat år för våra ungdomar.
Jag vågar påstå att om jag varit ansvarig så hade sommarjobben varit igång redan förra året. En röst på S ger mig mer mandat att se till så att sommarjobben kommer igång.

I vår arbetspolitik vill vi ha en lokal förankring med arbetsförmedlingen på plats
 idag är det brister och de som är arbetslösa får ta sig till Eslöv eller söka jobb via webbkamera i kommunhuset.
 Det kan vara svårt för en person som står långt från arbetsmarknaden eller som har socialbidrag att ta bussen till Eslöv- det kostar att åka buss.
Det är lätt att avstå resan. Därefter står man utan försörjningsstöd-nästa steg är att hyran inte betalas-vräkning och så är man bostadslös – och personen hamnar igen hos socialförvaltningen som skall se till att alla har bostadsmöjligheter.  Alltså det är billigare att se till att jobben finns via en kommunal garanti.

Därför skall vi ha en aktiv och klart bättre strukturerad arbetsmarknadsenhet i Hörby.
Sen har i våra anställda inom vård och omsorg

Här står s för fasta anställningar - femklövern står för timanställningar och osäkra sms – jobb. Hörby har de senaste åren blivit en osäker arbetsplats med skyhöga tal på timanställningar.
 Äldreomsorgen är den mest osäkra arbetsplasten att vara anställd på – timanställningarna är extremt höga och fasta anställningar har minskat men vårdtyngden har ökat. Det drabbar de sjuka och äldre i allra högsta grad.  Det går inte ihop med en socialdemokratiskpolitik.

Vi ser till så att vi har personal med rätt utbildning som utför vård och behandlingar på hemmaplan. Här har femklövern misslyckats nästan hela mandatperioden. De drar kroniskt iväg med budgeten och kan inte leverera det som beslutats.
Undersköterskor och sjuksköterskor med specialistutbildningar inom demens, palliativ vård , psykiatri och äldrevård  ska ha ett stimulerande arbete i Hörby kommun. Man skall inte behöva söka sig till andra kommuner vilket sker idag.

En socialdemokratisk politik i Hörby ger karriärvägar och utvecklingsmöjligheter får vårdpersonalen.

Som därmed leder till en trygg, säker och kvalitativ vård och omsorg av sjuka, handikappade och äldre.


 Men visst,
Nu när femklövern har ca 6 månader kvar på sina poster så börjar vård på hemmaplan komma igång FÖR UNGA MED MISSBRUK OCH SOCIALA BEKYMMER.

Det har tagit 3 år för femklövern att verkställa det de lovade eftersom de bråkat och käbblat inbördes- vi hade gjort det på ett år.

Tänkt vad detta kostar oss Hörbybor i skattepengar, pengar som skulle användas till äldre, barnen , laga våra vägar, bygga nytt  ja, listan kan göras lång på det som vi måste hantera när vi tar över styret i Hörby.
Som ni vet är socialnämndens budget överskriden med 30 miljoner. Med vår politik skulle inte underskottet vara så djupt.  Vi vet att budgeten är underfinansierad jämfört med liknande kommuner.
Därför kommer det att ta flera år innan vi får budget i balans, det kommer att ta tid att reda ut det femklövern ställt till med. Men den tiden måste vi ta för alla oss Hörbybors bästa.
…………………………………………….
Vad är skillnaden
Hörbys äldrevård
Jag står för att Äldre skall ges möjlighet att bo hemma med kvalificerad personal
Femklövern står för en senfärdighet att sjösätta Socialdemokraternas förslag om speciella team med kvalificerade undersköterskor och sjuksköterskor i området demens och palliativ vård
……………………………………………………….
Jag står för att ÄLDRE skall erbjudas ett trygghetsboende  när man inte längre vill eller orkar bo kvar hemma pga ålder.
Femklövern har ingen politik alls här

Handikapp och funktionshinder
Personer med handikapp skall kunna komma in i affärer, kunna komma in med rullstol på caféet utan att använda bakdörren.  

Vi satsar på en bra handikapp och tillgänglighetspolitik.
Här har alla övriga partier totalt havererat. Inget händer.
………………………….
Vinster i välfärd.
Inga företag skall tillåtas att driva vinstdrivande verksamhet i skola, äldre och handikappvården.
Skattade pengar är dina och mina och skall inte hamna i caremas  händer eller i en aktie portfölj. Vi sålde ut vallgården, ett av Hörbys bäst fungerande hem för äldre och handikappade- en förlust för oss alla.
 Detta är femklöverns recept- sälj ut våra gemensamma resurser.
Jag vill ha valfrihet- men inte till vinstdrivande företag- ev. vinst skall återinvesteras i verksamheten.
……………………………………………….
Den 25 maj är det val till Europaparlamentet
Din röst avgör framtiden för många medborgare i vårt Europa. En röst på Socialdemokraterna i EU-valet är lika viktig som en röst i de allmänna valen i september!
Nu tackar jag för mig och hoppas att ni får en fortsatt trevlig dag

Jag räknar med att vi mobiliserar alla våra krafter för en Socialdemokratisk ledning i riksdagen, regionen och framförallt i Hörby kommun


..................................................................................................................................................20140427
Politik är att vilja förändring.

Här i Hörby är  det bekymmersamt med förändringen och femklövern hanterar inte sin politik. Jag har tidigare bloggat om att de styrande i Hörby knappats ens har förvaltat verksamheterna.

Vi har haft år av käbbel och bråk i femklövern. de styrande har bytt partier och är numera både vänsterpartister, SPI:are, KDS:are, Miljöpartister, Centerpartister och Moderaterna verkar mest förlorat på denna bråkiga turbulens. Vi har ett antal Sverigedemokrater som hoppat av och blivit uteslutna då den ena skulle skada Reinfeldt. Men han är nu Medborgarpartist- och medborgarpartiet som skällde på mig när jag bloggade om att det var ett rasistiskt parti. Ny tokstolle in på medborgarpartiets lista.

En annan kallade mig för yxskaft i kommunfullmäktige då jag undrade varför hans Sd motion ang. halal kött inte tog upp de svenska krisknorrarna eller kochermaten. Fast Bertil Andersson fd Sd är nu oxå han medborgarpartist, hujeda mig.

Vad som hänt med förtroendekapitalet för oss politiker vågar jag knappt tänka på. Det är djupt naggat i kanten. 

Jag som socialdemokrat står för trygghet och stabilitet. Jag kommer fortsatt att jobba för att vi skall ha en demokratisk och rättvis  och kvalitativ äldre och handikappomsorg, vi skall ha en frivilligcentral.
Kamratföreningen länken skall ha hjälp med sin verksamhet som stödjer och motverkar missbruk i kommunen.


Hörby och skolan
Hörby placerar sig på plats 41 av de av landets 185 kommuner som deltagit i den här delen av jämförelsen, när eleverna ombeds att värdera påståenden som: ”Jag känner mig trygg i skolan”, ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”, ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” och ”Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet”.
Det är glädjande läsning, men det som inte framkommer är att vi har höga sjuktal i lärarkåren, en kår som berättar för oss socialdemokrater om sitt stressiga och kämpiga arbete. Stora klasser och minskade resurser till barn med särskilda behov. För dessa barn har femklövern + Sd aktivt lagt sparbeting.

S- kommer att se till så att det blir  mindre klasser och att resurser sätts in i tidigt skede.

Så upp till kamp för ett socialdemokratiskt samhälle som månar allas lika värde.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.