S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


fredag 18 april 2014

Kloka kvinnor, behövs i politiken, ja,även kloka Tanter.Det första som jag läste i morse då jag öppnade upp Facebook var artikeln "Det behövs fler Häxor i politiken ".

Kvinnor i politiken har alltid väckt motstånd. Så länge de ­varit charmiga kuttersmycken eller hållit sig utomlands har det kunnat gå an.Men när de har velat ta för sig i svensk politik har det blivit svårare. Värst har det varit för kvinnor som velat driva en offensiv jämställdhetspolitik.

Titeln har följt mig hela dagen, vad menas egentligen med titeln , Det behövs fler Häxor i politiken.

Jag är så besvärlig så jag menar att jag behövs i politiken för att lyfta och driva frågor som gäller allmänmänskliga behov. Att lyfta samhället så att det blir bra för oss alla oavsett hudfärg, funktionshinder, kön, sexuell läggning, inkomsten, min nivå på klasstegen etc, etc.

Titeln Häxor i politiken är för mig inte alls tillfredsställande, häxorna uppfattades som förbundna med satan, de var besatta av trolldom, de utövade trolldom och gjorde männen galna. Prästerskapet satte kloka kvinnor i bojor och eldade upp dem eller sänkte dem i sjön.

Kloka gummor eller som jag vill kalla mig klok Tant var de kunniga kvinnorna som även de systematiskt förföljdes och straffades av samhället, ivrigt påhejade av religionen och prästerskapet. Jordemödrarna, kvinnor som kunde använda läkekonsten, till att förlösa kvinnorna. Kvinnorna benämndes jordemoder och även de blev straffade av kyrkan , nedanstående text är hämtat från Vårdförbundet. se

Förföljelse av barnmorskor:I kristendomens namn blev barnmorskor förföljda som ”häxor”  .I bullan Häxhammaren "Malleus Malleficarum" skriver munkarna år 1484:"Ingen skadar den katolska tron mer än jordemödrarna. Ty dödar de inte barnen så tar de, under sken att de vill bestyra något, dem ut ur kammaren och offrar dem åt demonerna".Man sätter likhetstecken mellan häxa och jordemor.

Idag klappar vi händerna bjuder på godis och glömmer den hemska historien.

Märkligt att det dessa dagar är helt ok för oss att klappa händerna när det kommer häxor från alla håll och kanter, till på köpet har de schal på sig. Konstigt nog läser jag inga inlägg från Sverigedemokrater eller andra extrema åsiktstyckare att schalen skall av.

Ja, det är en märklig tid vi lever i och jag är kanske Tanten mot strömmen som inte gillar att historien glöms bort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.