S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
tisdag 15 april 2014

Anhörigstöd - FrivilligcentralUppdatering 2014 04 15

Jag är mycket glad för den klart fina och klart förbättrade anhörig/närståendestödsverksamheten vi nu har i Hörby kommun.

Den nu uppdaterade verksamheten beskrivs i dagens SKD  närståendestöd.

Att vårda en långtidssjuk närstående kan vara tungt och ensamt. Lena Persson är kommunens nya anhörigkonsulent. Hon finns där för att lyssna och hjälpa den som själv är någons stöttepelare.

Det har tagit ett antal år för att komma hit till dagens nivå, en nivå som vi hade för dryga 6 år sedan.
när jag för ett par månader sedan var på studiebesök inom anhörigstödet i missbruksvården/socialpsykiatri. man kan läsa mer på Hörby kommuns hemsida

Anhörigstöd erbjuds dig som har en närstående med långvarig sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller som har missbruk- beroendeproblem.

Frivilligsocialt arbete
Frivilligsamordnare
Frivilligcentral

..............................................................................................................................................................
20130415
Motion till Hörby kommun  gällande Frivilligcentral skrevs efter en fråga till mig av Hörbybor som undrade vad som hade hänt med frivilligcentralen. 

Uppdraget för Hörby kommuns frivilligsamordnare var att ansvara och utveckla frivilligcentralen med god samverkan med  alla kommunens verksamheter. Vilket innebar att arbeta fram ett förslag till frivilligpolicy, sprida information, rekrytera nya frivilliga samt handleda enskilt eller i grupp. 

De senaste åren har verksamheten minskat och ett flertal Hörbybor har diskuterat med Socialdemokraterna hur denna nedmontering har kunnat ske. 


Av den anledningen ställde Socialdemokraterna en enkel fråga till Socialnämndens ordförande ” Hur organiseras och hanteras frivilligcentralen i Hörby kommun?” 


Vi fick det anmärkningsvärda svaret att Hörby kommun sedan 2011-12-31  inte längre har en frivilligcentral. 


Att jag reagerade nu igen var dagens artikel i Skånskan man misshandlade sin mammaTragiskt men vad är att vänta sig när mer o mer av omsorg läggs på anhöriga. Som exempelvis Hörby frivilligcentralen som är raderad från kartan av femklövern i Hörby, anhörigstödet , det som byggts upp under många år först av mig och sedan av Eva Bergström, fd frivillig och anhörigsamordnare. Ja det är så undermåligt med detta styre så jag skäms.

 Detta är dock en prioriterad fråga som jag och mina partikamrater i S lyfter genom förslag och motioner. 

Sen menar jag inte, att jag försvarar mannen i fråga, har ingen kunskap om personen, men detta är ett symtom som vi får räkna med kommer att öka i dagens samhälle med femklövern vid makten. 

 Nu har vi i Hörby Bahareh Andersson, familjefridsamordnare,  som till sin verksamhet fått projektpengar att analysera våld bland äldre och våld bland funktionshindrade. I detta måste S motioner läggas in för att garantera Hörbys äldre samt funktionshindrade ett säkert och värdigt liv.Fråga till Socialnämndens ordförande angående innehållet i tjänsten anhörigkonsulent. 

Då svaren inte var tillfredsställande fortsätter vi att bevaka denna fråga och lyfta fokus. Mer måste göras för att stödja anhöriga och närstående i en bekymmersam situation. 

.....................

Frågorna Löd. 
Det direkta blev att uppgifter lades in på Hörby kommuns hemsida, om kontaktpersoner.

Socialdemokraterna anser att anhörigstödet till äldre, funktionshindrade och personer i socialpsykiatrin samt andra kommunmedborgare med detta behov är mycket angeläget.

När jag söker på Hörby kommuns hemsida finns inga träffar överhuvudtaget på anhörigstöd.  Det bör självfallet finnas en flik under stöd och omsorg.

Personer som vårdar eller stödjer närstående
10 § Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Lag (2009:549).

Det beskrivs att Anhörigkonsulenten arbetar 50 % / vecka med anhörigstöd = 20 timmar./v.
Svaret jag fick av Socialchefen på min fråga om anhörigstödet innehöll  bla dessa områden. 

Det skrivs att det arbetas med att implementera anhörig och närstående tänket i verksamheten.
Jag vill påstå att detta har vi i Hörby arbetat med sedan 2000.  Vad är det som är problemet, eftersom stödet fortfarande inte är implementerat efter alla dessa år.

Det har framkommit önskemål om anhörigutbildning?
Är inte detta igång redan. Detta har ju funnits förut och personal är utbildade i området.

Delaktighet i anhörigdagen.
 Jag var själv besökare under anhörigdagen och under de timmarna jag var där svarade endast konsulenten på ett par frågor från publiken, det var inget aktivt deltagande.  Det var stf Socialchef som höll föredrag, dock mycket sparsamt om anhörig/närstående stöd. Ingen skriftlig information kunde jag finna om kommunens anhörigverksamhet. Men kanske hade materialet tagit slut. Varför har  aktiviteten sjunkit under de senaste åren ?

Det är många som kontaktar anhörigkonsulenten för stöd och råd.
Jag ser framemot statistik på antal individer och vad samtalen lett till för insatser.
För Socialdemokraterna 2012 11 20
Susanne Meijer
www.socialdemokraterna.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.