S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


lördag 8 mars 2014

Sol och värme 8 Mars kvinnodagen i Hörby

En solig dag idag på Kvinnodagen här i Hörby. 
Viktiga feministfrågor för mig som Socialdemokrat i Hörby är. 
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Fasta och trygga anställningar. Hur skulle det se ut om gatukontoret bedrev sin verksamhet med timanställningar som vi gör på borgarnas initiativ inom socialförvaltningen. Nä, vaktmästaren som vanligen är en man arbetar självklart heltid och chefen skulle inte får för sig att tänka att personalen skulle vara timanställd.Se över arbetsverktygen så att det finns bra material för personalen att använda, samt att den används vilket minskar skador av ryggar och leder.

Se till så att vi får fler kvinnliga politiker på ledade ställning med mandat till förändring.

Hörbykommun skall ha och vara en arbetsgivare som välkomnar personer med utländsk härkomst, personer med funktionshinder , personer med mångkulturella mönster oavsett om man kommer från annat land och eller om  man är sk. regnbågsfärgad.

Kvinnoyrkena måste uppvärderas. Som exempel är att kvinnliga ingenjörers ingångslöner är 750 kr mindre än männens.

Jag ser många fördelar med kvotering..jag brukar säga kvotera in män istället för att kvotera in kvinnor. Kanske kvotera in personer med annan härkomst och personer med funktionshinder.Det är ju inte rullstolen som avgör om du är duktig eller ej.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.