S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 16 mars 2014

Femklövern har misslyckats med arbete för alla även i Hörby

Arbete för alla...en gammal devis som är 

rejält indammad av borgarna och 

femklövern i Hörby.


Ungdomsarbetslösheten är högst i Sverige mot övriga norden

Hörby ligger inte så dåligt till heller, under de senaste mandatperioderna i Hörby har femklövern lovordat sin arbetsmarknadspolitik. Men vi har dryga 59 personer som är långtidsarbetslösa och behöver försörjningsstöd. Det är mycket för socialnämnden i en liten kommun att hantera. Ungdomsarbete, praktikplatser , inte mycket eller inget alls händer, skulle jag vilja säga. 

När jag och Socialdemokraterna får ert stöd så kommer ett starkt fokus ligga på ALLA i ARBETE utifrån sina förutsättning.

Och hanteras skall det, det skall vara proffsigt, ödmjukt och lyssnande. Det skall erbjudas stöd, praktikplatser efter personens förmåga. Jag hävdar bestämt att alla vill arbeta bara jag har möjligheter utifrån ev.hinder.

Hinder kan vara en dålig rygg efter en trafikolycka, fd missbruk och att jag tappat de sociala koderna. Att jag har ett funktionshinder. 

En aktiv arbetsmarknadsenhet arbetar lokalt med dessa frågor för sina kommunmedborgare. Här hamnar Hörby långt ner på rankinglistan.

Femklövern fortsätter nu med att Socialnämnden skall hantera arbetsmarknadsenheten, trots att det ännu inte fungerat.


Gör enheten till en fristående arbetsmarknadsenhet med egen budget.

Arbetsmarknadsprojekten vi haft de senaste åren har inte fått den styrning och ledning de behövt och pengar blöder ut. Nu kommer femklövern med förslaget att arbetsmarknadsenheten skall rikta sig mot Hässleholm och Kristianstad istället. Femklövern har efter 8 år igen helt missat galoppen, att det är inte är i norr som Hörby skall rikta sina insatser utan i mellersta Skåne.

Jag och övriga Socialdemokrater i Hörby driver politiken mot mellersta Skåne och att ett krafttag måste göras till våra unga med funktionshinder, unga som levt på försörjningsstöd länge.......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.