S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 24 augusti 2013

Frivilligt Socialt arbete

En kopp kaffe i gemenskap är det jag söker.
En stund av en medmänniskas tid. Det gör min vecka värd mycket.Då har vår motion snart vandrat igenom de kommunala instanserna. Jag har tidigare skrivit om frivilligcentral och vad detta kan vara.

En frivilligcentral samordnar insatser som vi medmänniskor vill göra, det kan vara besöksverksamhet, att ringa till någon som är ensam, att ta en fika och prata en stund.

Den som är frivillig gör insatsen för att fördjupa sig och behöver stöd i detta, personens insats måste vårdas och skall inte tas för självklar. Viktigast är att detta alltid är en färskvara. Frivilliga som inte vårdas tappar sitt intresse. De personer som får insatserna av de frivilliga växer själsligen, mår bättre vilket vi alla människor gör då vi är i en gemenskap, flockdjur som vi är. Den sociala isoleringen minskar.

Frivilligcentralen kan utvecklas med att involvera en form av volontärskap /mentorskap för nyanlända/flyktingar. För hur lätt är det att begripa sig på det svenska samhället, hur gör jag på banken, posten, apoteket, att beställa tid på vårdcentralen, utvecklingssamtal med barnens lärare. Det är många frågor som kan ställa till det i integrationen.

Tänk så spännande att träffa folk från andra länder och byta tankar och idéer och samtidigt berätta vad ordet kollektivavtal står för. Att jag tar upp just detta är att jag själv coachar en välutbildad person från ett annat land. Han har blivit lurad och utnyttjad av arbetsgivare som inte varit seriösa. Vi har diskuterat  avtal som han ej vågade skriva under, inte heller vara med i en fackförening. Så kan erfarenheten vara då man flyr från våld och förtryck.

Man kan även involvera de som vill stödja en person iform av ett mentorskap till en handikappade, personer i  Socialpsykiatrin  eller om man upplever sig ensam. Vi har stora utgifter för kontaktpersoner i Hörby, om vi vårdar och utvecklar frivilliga skulle vi kunna minska denna kostnaden.

Sedan har vi Unga flickor och Kvinnor i form av Friggor.  Hörby har ett antal utbildade stödpersoner som enligt mig skall slussa in i Frivilligcentralen. Detta är förebyggande verksamhet och motverkar framtida kostnader för socialförvaltningen och ökar det personliga välbefinnandet. Tyvärr har även detta projekt dött ut med femklöverns styre i Hörby.


Dagens insändare i Skånskan 20130824  av mig och Johan Månsson (S)

Frivillig socialt arbete ger äldre och funktionshindrade en värdigare vardag För ett antal år sedan hade Hörby kommun en Frivilligcentral som samordnade Frivilligt socialt arbete. Verksamheten ”förvann” på något märkligt sätt utan femklöverns politiker reagerade.Socialdemokraterna fick frågan från en par kommuninnevånare varför Frivilligcentralen inte fanns länge. De uppgav att den var saknad, att de inte hade någon som kom och läste för dem, ingen som sjöng för dem, man saknade kaffestunden med den medmänniska som engagerat sig i Frivilligt Socialt arbete. Då vi talade med de frivilliga visste inte de heller varför verksamheten hade dött ut.S var totalt ovetande om denna nedläggning, men vi lovade att undersöka frågan i socialnämnden.  Svaret som gavs var att denna verksamhet aldrig hade funnits. Detta kunde naturligtvis S inte acceptera eftersom en av frågeställarna hade arbetat i verksamheten som anhörigsamordnare tillsammans med Frivilligsamordnaren och följaktligen visste hur det verkligen låg till.  Nu har vår motion om Frivilligt socialt arbete – Frivilligcentral fått avslag av samtliga övriga partier som är representerade i Socialnämnden. Socialdemokraterna menar att det är ren och skär samhällsvinst med denna verksamhet. Det ger friskare och gladare äldre och funktionshindrade, vi motverkar ensamhet, ger ökad social gemenskap och en känsla av sammanhang i samhället. Detta leder i sin tur till minskat behov av läkemedel, färre fallskador, minskad oro etc.Om det funnits lite jäklar anamma hos övriga politiska partier så hade de sett vinsterna med verksamheten som inte kostar några större summor pengar.  Tvärtemot skulle det kunna bli ett nollsummespel.  Möjligen kommer Fullmäktigeledamöterna till besinning i denna fråga och bejakar en uppstart av Frivilligcentralen. Susanne Meijer (S)                        Johan Månsson (S)Politiker i Socialnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.