S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
tisdag 20 augusti 2013

Då har jag återigen retat upp medborgarpartiet i Hörby.

Jag är ingen naiv tös om någon skulle tro det


Då har jag återigen retat upp medborgarpartiet i Hörby.

Idag när jag kollar min epost så har jag fått ett brev av Jan Erik Persson där han ondgör sig över mitt inlägg om snigelfart.

Han arbetar återigen metodiskt i mailet med typisk härskar teknik. Att förlöjliga, tillintetgöra och nervärdera mig. Men nu går jag inte på det som går att läsa på deras hemsida där han kallar min blogg för fulmedia . Vad tycker han att vi skall kalla hans blogg för?  Han menar återigen att jag inte skulle ha mandat att skriva mina personliga Socialdemokratiska reflektioner i min blogg.

Han tar upp att jag kallar hans parti för rasistiskt, vad annat kan jag göra när jag läser deras inlägg och då jag ser vem som är i styrelsen. Flera avhoppade Sverigedemokrater där även Herr Esbjörnsson sitter som uttalade hot till Reinfeldt och blev utesluten från Sd.

Visst kan jag hålla med att jag inte har belägg för att kalla medborgarpartiet för rasistiska, det finns ju inga uppgifter om  partistadgar eller visioner ( eller hittar jag dem inte )? Men då de som står som ansvariga i styrelsen är flera avhoppade Sverigedemokrater så gör jag den slutsatsen att bara byta parti så försvinner inte grundfärgen.

I dagens Sverige ser rasismen annorlunda ut. Det finns fortfarande de som använder ordet ras för att skilja på människor. Men det är vanligare att prata om att svenskar och invandrare är så olika grupper. En del säger att svenskar och invandrare är så olika, att kultur och värderingar är så olika, att grupperna inte kan leva tillsammans. Ofta delas människor in i ”vi” (svenskar) och ”de” (invandrare). En sådan indelning kan leda till diskrimineringhttp://www.umo.se/Vald--krankningar/Rasism/

Mer att läsa i rasdiskrimineringskonventionen :
varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet. 


 Skillnaden behöver alltså inte avse just ras, det avgörande är

 principen att bedöma individer efter vilka de är och inte efter 

 vad de gör.

1 kommentar:

  1. Du gör helt rätt som använder korrekta termer. Låter det som en rasist och beter det sig som en rasist så rör det sig om en rasist. Så enkelt är det. Då gäller det att tala klarspråk, peka åt rätt håll och skämma ut med hela handen.
    Termer som t.ex. "fulmedia" är ju direkt avslöjande: tanklarna hade varit i SD:s lilla säck innan de hamnade i lokalrasistens ännu mindre påse.
    SD och deras likar, som livnär sig på att sprida myter, fobier, lögner, främlingsfientlighet och framtidsskräck, hör inte hemma här.

    SvaraRadera

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.