S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


lördag 12 juli 2014

Valtempen ökar- SPI agerar !!


Valtempen ökar och SPI är stressade , men akta, akta sig så ni inte ramlar över kanten
I nedanstående insändare i SKD  skriver SPI om undersåtar och frågar sitt vanliga mantra om VEM Socialdemokraterna skall samarbete med om detta blir aktuellt.

Jag vet inte hur många gånger Tommy Hall (S) vår gruppledare har berättat för SPI att vi inte agerar blockpolitik innan valet, att vi inte samarbetar med partier som ställer grupper mot grupper. SPI borde dock ha gott minne av tidigare samtal med Socialdemokraterna att vi står mycket långt från varandra. Det är framförallt integration och mångfald som är den stora skiljelinjen.

För den som vill läsa med kan man gå in på SPI`S hemsida och läsa att SPI ställer invandrare med flyktingstatus mot vår äldrevård . S ställer inte grupper mot grupper. Svar på insändare från SPI : Besparingarna är inte realistiska, 20140702

SPI påstår att S kräver kraftfulla besparingar. Var har det kommit från, eller är det så att Lars Evald (SPI) lyssnar slarvigt eller kanske inte alls. S kräver av sina politiker att de lägger fram grundade förslag. Allt för att trimma organisationen så den arbetar efter evidens och beprövad erfarenhet, med våra kommuninnevånares bästa för ögonen.  Med en god personalpolitik.  Med ansvar för våra skattepengar.

Ytterst märkligt om SPI inte har uppfattat Socialdemokraternas alla förslag under den gångna mandatperioden, vi menar att om de S - märkta förslagen genomförts i tidigt skede, så vore underskottet mindre i Socialnämnden. För att nämna några S märkta områden: Vård av Hörbybor i livets slutskede, demens team, gruppledare i hemtjänst, anhörigstöd, förenklad biståndsbedömning mm.  Listan för Socialdemokratiskt märk politik kan göras lång. Vad vill SPI??

Att detta undgått SPI är allvarligt eftersom de påstår att de är folkets röst i kommunen. Men kanske läses inte protokollen? Så valfläsk är det inte från S när vi rasar mot att Fältarna omplaceras på helt andra uppgifter, de kommer INTE att arbeta i andra projekt, de är bortplockade. Det borde SPI veta om man lyssnat tillräckligt. SPI delar ansvaret nu, när våra unga inte får det stöd de är värda. S kräver fältarna i arbete igen.

Alla förslag som läggs av socialdemokraterna i nämnderna är genomdiskuterade och beslutade av våra medlemmar och fullmäktigegrupp, så SPI kan vara säkra på att Socialdemokraterna har konsensus i besluten.  Men det jag undrar över är vilken kommunbudget vill egentligen SPI ha eftersom ni reserverade er mot budgeten i kommunfullmäktige. Så SPI utför valfjäsk eller vad ska vi tro när ni inte tar ställning och ansvar med att visa er SPI- budget.

Men det kanske inte finns någon?
 Susanne Meijer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.