S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


tisdag 25 juni 2013

Lockande rubriksättning

En mångfald och flerfald inte enfald av kulörer, erfarenheter och ursprung välkomnar jag i det Svenska samhället


Lockande rubriksättning

Jag måste säga att rubriksättningen i massmedia lockar läsare, det kan göra många av oss oroliga, glada, nervösa, bekymrade, upplivade och / eller ledsna.

Den aktuella Hörby nästan dubblerar flyktingmottagandet gör många bekymrade.

Tyvärr spär den även enligt min mening, på oron och ökar stressen hos människor som inte vill ha mottagande av flyktingar i Sverige eller om man inte har kunskap att förstå vad det innebär.

Jag skall försöka mig på att öka på er kunskap i kärnfrågan. 

Som vi alla vet är världen en oroshärd, Sverige har ratificerat = undertecknat och godkänd ett antal konventioner för att hjälpa skyddsbehövande.  Glöm inte baltutlämningen, då var det Tyskar, Ester, Letter och Litauer. Glöm inte Finlandsbarnen som fick skydd i Sverige eller den Norska motståndsrörelsen som var illa sedd i Sverige.

Vi skall vara stolta över att Sverige står upp för skydd och skämmas då vi inte står upp för konventionen att få sin asylansökan för  skydd prövad i  sökande land. Det finns mer att göra och utveckla. Som exempel  barnen som försvinner i Sverige, och att vi envisas med att skicka tillbaka ensamkommande barn enligt Dublinförordningen = första land skall pröva asylskälen. Många barn blir utnyttjade och misshandlade samt kränkta i många länder ( Grekland, Italien mfl ).

Här måste alla Svenska kommuner tar sitt ansvar.
Det gör Hörby.

Beslutet ger att ca 25 beräknas bosätta sig på egen hand = här ordnar en nyanländ efter sitt uppehållstillstånd själv eget boende, eller väljer att bo kvar i den kommun som personen har varit bosatt i under asyltiden. För år 2012 var siffran 27 personer som sökte sig på egen hand utan vår kunskap.

 och 10 anvisas genom arbetsförmedlingen eller migrationsverkets försorg. Förra året var siffran 12.

Enligt flyktingsamordnare i Hörby så får vi ingen större förändring i antalet flyktingar men fördelen är att det är lättare med planeringen då antalet är specificerat i avtalet. Vi har en mycket bra mottagning och fin genomströmning som även ger ett visst överskott som vi enligt min mening skall använda till förbättrad integration. Frivilligcentral är en enhet som kan hantera integrationen.

Jag välkomnar Spi:s frågor omkostnadskalkylerna, med det finns ju politiker  från alla partier i Socialnämnden som har dessa uppgifter att dela med sig till partikolleger. Samma gäller Sd som oroar sig för kostnadstäckningen i skolan. Alla kostnader skall ersättas och görs så, dock har Barn o utbildningsnämnden och Socialnämnden lagt ett uppdrag på tjänstemännen med ytterligare en översyn. Då framförallt att se till att barnen får en bra skola.

Men vi skall här inte glömma att femklövern röstat igenom besparingar i skolan och om jag inte minns fel röstade Sd för detta. Är det jag som har kort minne eller Roy Sd, är det jag får jag väl fortsätta tugga på min hatt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.