S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
måndag 1 juli 2013

Budget + Hemmaplanslösningar i socialnämnden

Uppdatering 2013 07 01

Då var delårsredovisning och förslag till budget 2014 lagda av den styrande majoriteten i Hörby kommun.

Som vi kan läsa i Skånskan  är budgeten snävt tilltagen . Jag vill påstå att den är ytterst skral. För hur tror femklövern och socialnämndens ordförande att vi skall hantera budget 2014 med ett tillskott på 4 miljoner. Samtidigt som nämnden nu skall igång med sina försenade hemmaplanslösningar.

Socialdemokraterna har fortfarande inte fått presenterat någon bostadsplan för vård på hemmaplan. Jag undrar var dessa pengar finns till boende och personal i budget 2014. Samtidigt skall insatserna igång nu i höst om femklövern håller vad de lovat. Fast  så har det inte varit hittills. Det är fördröjningar och förseningar på minst ett par år.

Med en Socialdemokratisk regering skulle vi i kommunerna få riktade pengar till kompetensutveckling, till bättre missbruksvård och till ökat stöd för kompetens utveckling i bla demensvård. Jag har skrivit om detta tidigare i bloggen.

Sen kan man ju tycka att det är lätt att i opposition kritisera och komma med synpunkter.

Men jag påstår att S- hade inte haft denna långsamma process i hantering i hemmaplanslösningar som ger bättre kommunbudget.Vi hade inte strulat och bråkat med personintriger oss politiker emellan. Allt detta kostar skattepengar, tid och kraft för de politiker som engagerar sig helhjärtat utan syfte till egen politisk/personlig vinning.

Socialdemokraterna i Hörby har klart bättre mål för Hörby än vad som finns i politiken i dag

Vi har en betydligt bättre personalpolitik med krav på kompetensutveckling hos all personal, minskade timanställningar och en återgång till ökade fasta anställningar. Idag är kompetensnivån minskad bland omvårdnadspersonal och timanställningar har ökat kraftigt, och de fasta anställningarna har minskat. Sjuktalen ökar.

Vi kommer att se till att våra chefer skulle arbeta med det de är tillsatta till personalvård och verksamhetsutveckling .  Som det är nu är politikerna inne o petar i diverse frågeställningar som politiker inte skall. Det visar ett bristande förtroende för sin personal.

Vi arbetar för att all personal skall få arbetsuppgifter som motsvarar deras utbildning därför vill vi att kompetenta undersköterskor skall ha gruppledarfunktioner idet praktiska omvårdnadsarbetet. .
....................................................................

2013 05 24

Det är väl inte någon Hörbybo som kan ha undvikit ordet hemmaplanslösningar inom socialförvaltningen.

De senaste 3 mandatperioderna med femklövern i styret, så har de köpta lösningarna skjutit i höjden. Innevarande mandatperiod har faktiskt inneburit att majoriteten förstått att det är hemmaplanslösningar som är det som  vi skall ha i Hörby.  Vi i (S) har jobbat för detta i många år.

Därför är det glädjande att vi nu börjar närma oss målet  med partiövergripande beslut om den nya organisationen för socialförvaltningen  Vi är rörande överens om att erbjuda vård hemma i Hörby för de av våra medborgare som behöver detta. Med kompetent personal, med lokaler avpassade för verksamheten, med fritidsaktiviteter för individerna. Det är mycket som skall falla på plats innan nya boende kan startas. .

Det behövs utredningar och konsekvensanalyser

Men för att ge bra vård måste det utredas och utvecklas noga, det behövs riskbedömningar konsekvensanalyser.  Jag har ej sett dessa ännu.

Där vi är i dag skulle vi varit i höstas om femklövern inte strulat så mycket med sina val av ordföringar i Socialnämnden. Vi vet att en del Moderater och Centerpartister envist kämpade för att avsätta Jane Cimmerbeck (Mp) vilket även lyckades.

Detta ledde till att hela utvecklingen avstannade.När jag nu läser Skånskan blir jag orolig för att femklövern hastar iväg.

Jag vill inte som andre vice ordförande i nämnden läsa om baracker innan vi haft en genomgång med alternativa utredningar i nämnden. Mina vänner, bekanta och de som röstat på mig i valet frågade mig idag i byn om Skånskans artikel. Ja, vad skulle jag säga mer än det jag kunde läsa .

 Jo, det är ju klart att det hade tagits upp som en kort muntlig information i ett led av andra alternativ. Den är så kort så jag får anstränga mig för att komma ihåg den. 

Jag har skrivit många inlägg om vår organisation i Socialförvaltningen, det mesta anser jag är bra förslag från vår konsult och det har vi i Socialdemokraterna, ställt oss bakom. De har tagit med vårt specifika förslag som ett Familjens hus.

Det som inte är bra med nya organisationen är  ARBETSMARKNADSENHETEN som inte skall ligga under Socialnämnden enligt (S).

Femklövern anser dock att det skall var inlemmat i  Sn vilket är märkligt enligt mitt tyckande.

Varför?

Det skall vara en fristående enhet under kommunstyrelsen, med en egen budget.

Detta för att mer korrekt arbeta med arbetsmarknadsfrågorna. Ligger enheten i socialnämnden är risken mycket stor att pengar dras från arbetsmarknadsenhet för att fylla törstande underbudgeterade hål i annan förvaltning i nämnden. .

Som väl var fick Socialdemokraterna igenom att en styrgrupp skulle bildas i arbetsmarknadsfrågor. Denna grupp arbetar nu med ett kommunövergripande förslag  i arbetsfrågor.
1 kommentar:

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.