S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 7 juli 2013

S- märkt skolpolitik och Skolpolitiken i Hörby, vilken Tavla.

Uppdatering 2013 07 07

Med skolplikten är det föräldrarnas plikt att skicka barnen till skolan och då måste det vara samhällets förbaskade plikt att se till att skolan är den bästa ett modernt samhälle kan skapa, sade LöfvenSkolan i fokus .


Jag ser framemot ny regering ledd av socialdemokraterna 2014. Detta är tvunget av många orsaker, redan fattiga blir fattigare. klasskillnaderna har ökat rejält bland de som står utan arbete, de som är pensionärer och de som uppbär aktivitetsstöd = ungdomar och vuxna med funktionshinder som står långt ifrån arbetsmarknaden. De har en månadslön på knappt 7000. Det är inte mycket att leva på. 

Jag skäms för Sverige när jag möter dessa människor som 

berättar för mig om sin dåliga ekonomi. 

De unga med aktivitetsstöd ( även kallat förtidspension pga funktionshinder )  som inte har anhöriga eller närstående som backar upp ekonomisk kommer att bli framtidens underklass , fattig fattig pensionär. 

------------------------------------...........................................Uppdatering 2013 07 01

Almedalen och Socialdemokratisk politik VI föreslår att 2 miljarder kronor ska investeras i mindre klasser i förskoleklass till och med årskurs 3. Vilket innebär att stora klasser kan minska med 4-5 elever.
Vår nya skolpolitik innehåller många fler satsningar för att öka elevernas kunskaper och stärka lärarnas kompetens och utvecklingsmöjligheter

Läs mer här

.........................................................
2013 05 18


Tänk om Hörbyborna kunde engagera sig lika mycket i vår skolpolitik som man har gjort i tavelpolitiken. En så fantastik energi detta skulle sätta igång och denna skulle vi skänka till våra barn i skolan.

Skolranking

Hur ligger vi då till i skolrankingen, enligt fackförbunden har vi mycket att göra för att bättra på vår placering. Skånskan skriver att vi är långt ner på rankingen, plats 240. I dagens papperstidning kan vi läsa att Ordföranden Birgitta Andersson (M) sedan ett år tillbaka inte svarar på fråga. Är detta verkligen möjligt för en politiker att förhålla sig till Hörbybornas frågor med att inte vara nåbar för kommentarer.


Det jag får till mig av Barn och utbildningsnämndens ordförande på fullmäktigemöten är att vi har bra siffror på antal godkända som går ut åk 9. Men börjar vi googla och analyser lite mer så ser det inte alls ut som det gör i ordförandens världsbild  På denna länka kan du läsa om våra resultat i olika årskurser och i skolorna statistik från skolverket  skolverketsdatabas .

Vad händer i skolans ledning ?

 Rektorsavhopp oroar lärarförbundet.
Det är med bestörtning som vi för tredje gången på två korta år ser kompetent och duktigt ledarskap lämna Frostaskolan. Ett gott arbete och en positiv rörelse riskerar att skjutas i sank, skriver Kristina Cavetoft, Magnus Bäcklund och Mats Nilsson för Lärarförbundet i ett brev till politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnden.

Men det jag är mycket bekymrad över är de barn som ligger i glappet och inte blir godkända.  Vad satsar vi på dem ?  En ny och bra samverkan mellan Socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen har börjat nu i vår.

En samverkan som syftar till att ta tag i problemen i tid med stöd och handledning i skolsituationen.  Alla åtgärder måste in tidigt i de första skolåren. Det funkar inte att " ha lite is i magen " för att se om Anna eller Kalle bättrar till sig och når målen i årskurs 5 och 6.  Men vi måste igång stöd och insatser tidigt redan då personalen uppmärksammar behoven i förskolan  i de små skolåren, inte vänta tills ungdomarna är i högstadiet.

Socialdemokraterna vill ha mindre antal elever i klasserna framförallt i de tidigare åren, vilket även ger fler lärare i skolan/ elev. Hörby ligger lågt i jämförelse med andra kommuner i antal lärare /elev.


För att varje elev ska kunna nå sin fulla potential i skolan måste stora klasser bli mindre. Det ger lärarna mer tid med varje elev så att varje elev kan ges stöd i sin utveckling. Elever som har svårigheter i skolan kan ges tidigt och kraftfullt stöd. Och elever som har lätt att lära kan också få mer tid och stimulans att nå längre. www.socialdemokraterna.se  

Förra veckan var jag på en föreläsning som skolan och socialförvaltningen ordande för föräldrar med temat : Narkotika och dess konsekvenser i samhället.  Det är ett mycket bra jobb som projektgruppen gör i samverkan med polisen, fältare, soc., skolhälsan och lärare. Friskfaktorn är som alltid närvaro i skolan, men om jag som elev misslyckas och får bristande självkänsla hur kul är det att gå till min lagstadgade arbetsplats.


Avskräckande exempel

Det jag anser är en brist är att det läggs för mycket kraft på föräldraansvar, och inte så mycket ansvar på skolan. Då menar jag att skolan måste få in föreläsare  i skolsalen till eleverna. Det skall vara missbrukare och kriminella som är "Rena" idag.

Personer som varit i missbruk och kriminalitet skall alltså in i skolan och finnas med som exempel på hur det kan bli när man börjar dricka för mycket och sedan börjar ta tyngre saker som Cannabis och hasch.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.