S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 23 juni 2013

Äldrepolitik

Uppdatering ang. äldrepolitik 2013 06 23


Som yrkesverksam distriktssköterska på en vårdcentral träffar jag människor i alla åldrar.
Det är såklart en övervägande del äldre personer som behöver våra tjänster. Min första arbetsdag på vårdcentral var ett besök av en dam som önskade inkontinenshjälp hon var 87 år, hade aldrig haft bekymmer   med sin hälsa, skötte sig själv i sin lägenhet, körde bil och hade ett gott socialt nätverk.

Efter 5 år i den kommunala hemsjukvården där jag mötte personer som var kraftigt multisjuka, vård i livets slut och mycket hjälpbehövande, så var min första patient på vårdcentralen ett uppvaknande och en lärdom.

En övervägande del av våra äldre är pigga och lever i eget boende utan hjälp. Dock med ökad livslängd så blir de som tidigt insjuknat i tex stroke, demens eller andra äldre relaterade sjukdomar ännu mer hjälpbehövande idag än för 10-20 år sedan. Detta eftersom våra läkemedel, operationer och eftervård är så mycket bättre idag.

Individualiserad vård och omsorg

Med detta vill jag förmedla att vård och omsorg måste individualiseras. Jag skall ha rätt till skattefinansierad, icke vinstdrivande sjukvård oavsett ålder. Det kan ju vara så att stroken drabbar en person i 40 årsåldern, det kan vara en trafikolycka som gör mig handikappad. Därför skall vi inte se endast till åldern utan till de behov individen har.

Det är glädjande nu att 92- åringen erhåller en bostad i särskilt boende.
Socialdemokraternas syn på äldre politiken är följande , och det ni läser här nedan är ett utdrag ur vårt kommunala handlingsprogram.

Socialdemokraternas mål i Hörby mål är ett vitalt och tryggt åldrande där
människor stöds att klara sig på egen hand för ett fortsatt bra och meningsfyllt liv även på ålderns höst.


 - Anhöriga som vårdar i hemmet eller
fungerar som ett stöd för funktionshindrade
ska erbjudas ett bättre stöd genom utökad
avlastning och avlösning.  Här har S fått avslag på sitt krav att vi i Hörby fortsatt skall ha kvar 10 timmar  biståndslös avlösning  Femklövern tillsammans med Sd och SPI hävdar att det skall vara bistånd av en tjänsteman. Idag beslutar en undersköterska i hemtjänsten med förordnat uppdrag. Vi anser att den förändring som femklövern, SPI och Sd beslutat om leder till att förre söker avlösning och fler anhöriga blir utslitna. 

- När vardagsgöromålen blir för tunga ska
man få flytta till ett boende där
personalresurserna är anpassade och
organiserade utifrån det vårdbehov som
finns. Vi har lagt motioner om palliativa team och fått bifall för dessa och de verkställs just nu. Vi har lagt flera motioner på en mer kvalitativ demensvård, och demensteam. Tyvärr händer det inte mycket i femklöverns Hörbypolitik i detta område. S - kommer fortsätta att arbeta för en bättre demensvård.

- De särskilda boendena ska arbeta med
respekt för den enskildes rätt till
självbestämmande och inflytande över sin
egen vardag. S har lagt förslag på att undersköterskor skall bli gruppledare och aktivt arbeta med evidensbaserad vård till brukarna och samtidigt utbilda sina arbetskamrater. Femklöverns politik har inte S uppfattat här, den är tystlåten.  
.....................................................

2013 06 20
Är det månne jag som arbetar kvar, tur det finns rollatorer. Men undrar om det fortfarande kommer att vara  kostnadsfria hjälpmedel då jag e gammal. Jag har meddelat mina döttrar att jag vill ha en modell som är röd med vita prickar, fack för laptop, mobil och vattenflaska. Jag vill även ha en sittplatta, en korg till maten jag handlat och krok till mina hundars hundkoppel.

Vilken äldrevård vill vi ha? Det är dags att sätta tuffare fokus på detta nu.


Jag blir klart bekymrad när jag nyss hemkommen från en liten semestertripp i Paris läser i Skånskan om Arne som nekas särskilt boende .

Jag funderar kort om våra tjänstemän har tolkat de politiska riktlinjerna fel. Det är nämligen så att dessa riktlinjer ger svaret på handläggningen.  Har en person utredd demens och svårigheter att klara sig själv i hemmet, så är det en indikator på att erbjudas en plats på särskilt boende. Jag förväntar mig av den styrande majoriteten och femklövern hanterar sina uppgifter och tillsyn av tjänstemännen i vår kommun.

Eller är det så att Skånskan inte är informerad om hanteringen, skulle möjligen tro det, då jag uppfattar att våra utredare följer de politiskt tagna riktlinjerna och är ytterst professionella.

Jag anser att det är för lite fokus på att utveckla Äldrevården.

Socialdemokraterna kommer återigen att lyfta frågorna på nästkommande socialnämndsmöte.

För att klara av en demensvård värd namnet anser jag och Socialdemokraterna i Hörby  att demensvården skall utvecklas och stimuleras.Vi har lagt motioner i detta bl a utveckla demensvården som är den senaste i raden. Andra viktiga områden är att vi anser att Hörby skall ha en bra frivilligcentral, vilken femklövern nedmonterat. Dock har frivilligfrågan nu satts på agendan efter S motioner som frivilligcentral. Likaså ett välfungerande anhörigstöd som även detta har desarmerats betydligt under de senaste 4 åren. Idag finns det ingen fungerande anhörigsamordnare ????

Tänkt dig själv när du blir gammal. Hur vill du ha det?

Själv vill jag ha bo på ett mindre boende, jag vill ha tillgång till skapande verkstad med sy hörna och keramik. Jag vill ha en fin Sinnenas trädgård som ger mig ro och lugn. Denna plats i Stockholm har jag haft förmånen att besöka i studiesyfte under min utbildning inom geriatrik och demensvård.

I trädgården ska alla sinnen hos besökaren stimuleras; syn, hörsel, lukt, känsel och smak. Här finns vatten som porlar, växter med olika strukturer, former och färger, dofter av olika slag.Sinnet stimuleras, stimulansen ger associationer och minnen, känslor och tankar väcks.


Femklöverns misslyckande som sagt det är i stort sett -staus quo.


Önskar mina läsare en Härlig Midsommar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.