S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 2 september 2012

Ta från de svaga och ge till de starka


Extra stödresurser som pedagogiska hjälpmedel och specialpedagoger

Till  ett attraktivt Lärcentra behövs det NATURLIGTVIS FORTSATTA OCH UTVECKLANDE STÖDRESURSER FÖR DE SOM SÅ BEHÖVER DETTA,

Vi kan inte spara på denna grupp individer, Lärcentrat skall utvecklas likaså grundskolan och grundsärskolan.Barnen som behöver extra stöd i förskolan måste även ha sin rättmätiga del.

Vi biter oss då själv i svansen och framförallt dessa ungdomar/vuxna som skall läsa in och delar av en grundskola de inte hanterat.  Jag läser med förbittring i skånskan  att färre elevassistenter i grundsärskolan och begränsade stödinsatser i grundskolan, håltimmar och minskad personalstab för våra små liv ingår i sparpaketet.  1,35 miljoner skall sparas mellan tummen och pekfingret skull politikernas julbord, kaffe och kakor under ett år hamna på dryga 500 tusen. Jag avstår med glädje detta kaloriintag till skolans förmån. 

Personer i gränslandet behöver mer stöd och uppbackning av samhället

De som läser min enkla blogg har säkerligen lagt märke till att jag är mycket engagerad i frågor som gäller personer som rör sig i samhällets ytterområden. Att jag tidigt blev intresserad och berörd i dessa människors situation, härleds från min yrkesbana.

När jag studerade till undersköterska, då boende i huvudstaden, praktiserade jag i verksamheter som RSMH bedriver.  Riksförbundet för social och mental hälsa..  Här vaknade mitt intresse och nyfikenhet för människans olikheter och med olika möjligheter i samhället.En verksamhet som fungerar ungefär som tanken är att det skall fungera på Träffpunkten i Hörby. Ett center där man kan gå om man tilhör socialpsykiatrin. Man träffar medmänniskor, samtalar, fikar, tränar på gym. promenerar och lagar mat tillsammans.

I min fortsatta karriär har jag hospiterat och arbetat inom vuxen psykiatri/alkoholmottagningar/missbruk och avgiftningskliniker. Här vaknade mitt intresse och nyfikenhet för människans olikheter och olika möjligheter i samhället.

Jag har många kontakter i Hörby med personer som tillhör denna grupp. Man är bekymrad över sin tillvaro, man känner sig inte alltid hörd. Det kan vara svårt att förstå det byråkratiska, svårt att handla och att hålla tider. Svårt att hantera och klara av ett arbete.

Därför är det så viktigt för mig att i min funktion som medmänniska men naturligtvis även som fritidspolitiker att lyfta dessa frågor.

ARBETE FÖR ALLA, MENAR VI VERKLIGEN DETTA ELLER ÄR DET BARA FÖR DE SOM HAR RESURSERNA

Motionen som jag gick fram med i fullmäktige tillsammans med vänsterpartiet gynnar denna grupp människor. En motion om Sociala företag en väg in till arbetsmarknaden.

Fullmäktige har nu beslutat att fortsätta med en kartläggning enligt att sats 2, med tillägget att även de personer som omfattas inom LSS (Lag om stöd och service) även skall inkluderas. 


SVUX
Jag fick även svar på min interpellation till barn och utbildningsnämndens ordföranden , Birgitta Andersson om Vuxen särskoleundervisning - SVUX

Nedanstående är hämtat från hemsidan på horby .se detta är informationen angående särskoleundervisning för vuxna.
SärvuxUtbildning som skall ge vuxna utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter som motsvarar vad ungdomar får i ungdomsskolans särskola. Elevens kunskaper skall utvecklas och fördjupas som grund för deltagande i samhällsliv och yrkesliv.KursutbudUtbildningen anordnas i små grupper och på både grundläggande och gymnasiala nivåer. För utbildningen finns nationella kursplaner.Betyg utfärdas i varje kurs/ämne efter slutförd utbildning.Deltagandet är avgiftsfritt för kursdeltagaren

1. Hur vill ordförande utveckla och bredda alternativen för en tilltalande och spännande undervisning för vuxna med funktionshinder som tillhör i särskildvuxenskola?

2. Vad anser ordförande om svaret från studie- och yrkesvalslärare på frågan om att kursutbudet i höstas endast var matematik och då undervisning i sk vanlig klass.

Anledningen till min fråga till Birgitta Andersson var att jag själv fick följande besked från SYO då jag undrade över deras kursutbud, svaret blev  "att annonserar vi och utvecklar hemsidan kan vi inte ta emot alla. Det kostar pengar, men personen kan söka till Eslöv och ev. kan Hörby betala för detta om så beviljas ".

På fråga två svarar Birgitta, att alla skall få utbildning efter intresse och önskemål, men det måste vara anpassat kostnaden , för små grupper kan svårligen motiveras. Det framkom även precis som jag misstänkte att vi i Hörby kommun inte har en aktuell handikapp politiskhandlingsplan. Katastrof enligt min mening och något som snarast måste åtgärdas.

Jag fick även besked om att en utredning av Hörby lärcentra skall ske under hösten, där hänsyn skall tas till gruppen som söker till SÄRVUX, samt att utveckla skolgången och göra ett attraktivt kursutbud.
Detta skall bevakas noggrant utav mig. 

Det gamla slagordet kan göra sig gällande: Ta från de svaga=deras stödresurser, läsprogram och minneshjälpsredskap---ge till de starka=läsplattor och datorer. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.